RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä

Kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä käytettävän RAI arvioinnin määrittely ja käyttöönotto.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä käytettävän RAI arvioinnin määrittely ja käyttöönotto.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kirsi Hakola

Luotu

22.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ammattilaisten kanssa järjestetyllä työpajatoiminnalla määritelty arviointisisältö, jolla asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista seurataan. Määrittelytyössä on huomioitu erilaiset asiakasryhmät. Käyttöön otetaan kaksi erilaista iRAI-HC osittaisarviontia. Toista hyödynnetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatimiseen ja toista asiakkaan palvelutarpeen arviointiin yhteistyössä asiakasohjauksen kanssa.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen kuntouttavan vuorohoitoyksiköiden RAI käyttöönotto asiakkaiden toimintakyvyn ja kuntoutumisen arviointiin

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vuorohoitoyksiköiden asiakkaat ja henkilöstö

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arvioinnin sisältö sekä toimintatavta on määritelty ammattilaisten työpajoissa. Henkilöstölle pidetty sisäinen koulutus, jossa opastettu arvioinnin tekeminen sekä sisältö. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kuntouttavan vuorohoidon asiakkaiden RAI arvioinnin määrittely on tärkeä osa ikäpalveluiden kokonaisuutta. Vuorohoidossa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan asiakkaan kuntoutusta tukemaan hänen kotonansa selviytymistään. Tässä apuna käytetään asiakkaalle säännöllisesti vuorohoitojaksolla tehtävää osittaisarviointia 6 kuukauden välein. Kuntoutumisen seurantaa varten tehtävä arviointi sisältää; ADL-L, CPS, ABS, DRS, DRSSR, SOCWD, BMI, PAIN-R, FALLS, PACTIV, RISK, BEHAV, FALLS ja NUTR mittarit/ herätteet. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla tehdään vuorohoitojaksolla arviointi siten, että arviointiajankohta sijoittuu 3 kuukauden päähän kotihoidon kokonaisarvioinnista. Näin asiakkaan kuntoutumisen tarvetta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida 3 kuukauden välein. 

Kuntouttavan vuorohoidon jaksolle tulee myös asiakkaita, joille on tarpeen tehdä palvelutarpeen arviointia. Kuntouttavassa vuorohoitoyksikössä tälle asiakasryhmälle voidaan toteuttaa iRAI-HC osittaisarviointi palveluiden myöntämisperusteita varten. Arvioinnin sisältö tälle asiakasryhmälle on: ADL-H, IHIER-C, CPS, CPS2, COMM, DbSI, ABS, DRS, DRSSR, SOCWD, AUDIT-C, CHESS; PAIN-R, Maple 5, Maple 15 ja FALLS. Asiakasohjaus hyödyntää arvioinnin tuloksia osana laajaa palvelutarpeen arviointiaan. Kuntouttavan vuorohoidon yksiköihin on nimetty 2-3 RAI arvioinneista vastaavaa, jotka tekevät arvioinnit ja ovat saaneet siihen perehdytyksen.  

Toimintamallilla päästiin tavoitteeseen jalkauttaa yhtenäisiä toimintamalleja alueella ja laajentaa RAI arviointivälineen hyödyntämistä 

Toimintamalli on otettu käyttöön, mutta se vaatii käyttöönoton vahvistamista koulutuksella ja arviointiprosessin kirkastamisella vuonna 2024. Alueen RAI-koordinaattori vastaa kouluttamisesta ja toimintamallin edistämisestä. Toimintamalli on otettu käyttöön lokakuussa 2023, joten vielä ei ole saatu vaikuttavuutta arvioitua. Vaikuttavuutta tulee alueen RAI -koordinaattori arvioimaan yhdessä ikäpalveluiden johdon ja ammattilaisten kanssa. Arviointien sisältöä tulee arvioida ammattilaisten kokemuksen sekä tiedolla johtamisen tarpeiden näkökulmasta, kun toimintamalli on kunnolla jalkautunut. Uuden toimintamallin ja arviointiprosessin juurruttaminen jatkuu 2024 RAI koordinaattorin toimesta. 

Hyvän elämän edellytysten näkökulmasta toimintamallilla pyritään tehostamaan kuntouttavan vuorohoidon asiakkaiden kuntoutumistarpeen tunnistamista ja tukemaan palvelulla asiakkaan toimintakykyä. 

Kansikuva
Sininen talo keltaisella taustalla, vieressä teksti RAI arviointi kuntouttavan vuorohoidon yksiköissä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä