RAI arviointijärjestelmän käyttöönotto Lapin kunnissa

RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa sekä asumispalveluissa. Käyttöönotossa mukana Ranua, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Utsjoki, Enontekiö, Kolari, Pello sekä Pelkosennniemi- Savukoski kuntayhtymä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RAI arviointijärjestelmän käyttöönotto Lapin kunnissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa sekä asumispalveluissa. Käyttöönotossa mukana Ranua, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Utsjoki, Enontekiö, Kolari, Pello sekä Pelkosennniemi- Savukoski kuntayhtymä. 

Toteutuspaikka
Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

23.02.2022

Viimeksi muokattu

18.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisillä Lapin alueella on oikeus saada yksilöllisiä tarpeita ja toimintakykyä vastaavaa hoitoa, palvelua ja tukea, joiden avulla ikäihmisen arki sujuu mielekkäästi ja mahdollisimman turvallisesti.

Ikäihmisille tehtävistä RAI- arvioinneista saadaan luotettavaa tietoa hänen toimintakyvystänsä ja palveluntarpeesta. RAI- arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään ikäihmiselle oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen myöntämisessä ja tavoitteellisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.    

RAI- arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään myös ikäihmisten palveluja tuottavan organisaation johtamisessa ja kehittämisessä. 

Tavoitteena on toteuttaa RAI:n järjestelmällinen käyttöönotto ikäihmisten palvelualueella lain määrittelemän siirtymäajan puitteissa (1.4.2023 mennessä). Käyttöönotto toteutetaan THL:n toimintamallin mukaisesti.

Tavoitteena on myös RAI- arviointijärjestelmän järjestelmällinen ja oikeaoppinen käyttö asiakkaan palveluntarpeen ja toimintakyvyn arviointivälineenä.

 

Toimintaympäristö **

Tulevaan Lapin hyvinvointialueeseen kuuluu 21 kuntaa ja 13 kunnassa RAI- arviointijärjestelmä on jo käytössä. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto toteutetaan vuonna 2022 kahdeksaan kuntaan ja kohdennetaan omana tuotantona järjestettyyn ikäihmisten kotihoitoon ja asumisen palveluihin. 

Rai- arviointien toteuttajia (omahoitajia) käyttöönottavissa kunnissa yhteensä noin 350 henkilöä. 

Kuntien tuottamat palvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Enontekiö ja Utsjoki ovat saamelaisten kotiseutualueen kuntia joten käyttöönotossa huomioimme myös saamenkielisen ja -kulttuurin näkökulman. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat käyttämään iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. (lähde THL). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönoton tehtävät ja aikataulut kuvattu oheisessa käyttöönoton prosessissa. 

Olemme kuvanneet toimintamallin käyttöönottoon ja juurruttamiseen liittyviä rooleja oheisissa materiaaleissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

RAI-käyttöönoton aikana saatiin kuvattua RAI-rooleja, osaamisen vahvistamista tukeva perehdytyspolku sekä luotua RAI-koordinointimalli jatkuvan koordinoinnin sekä osaamisen ja juurruttamisen vahvistamisen tueksi. Verkostomaista työskentelymallia on tarkoitus jatkaa ja se on kuvattu koordinointimallissa. Hankkeen aikana toteutettiin YAMK opinnäytetyö, jonka tuotoksena syntyi opas RAI-koordinoinnin tueksi. Oppaan sisällön tavoitteena on RAI-käyttöönoton jälkeisen RAI-toiminnan ylläpidon ja juurruttamisen tuki. Opas on suunnattu koordinaattoreille ja heidän kanssa yhteistyössä toimivien ikääntyneiden palveluiden esihenkilöiden tueksi jatkuvassa RAI-toiminnassa. Opinnäytetyön ovat tehneet Ringa Härkönen ja Virpi Sipola

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käyttöönotossa oltava koordinaattori, jonka työpanos kohdennetaan käyttöönottoon. Vaatii laajaa näkemystä ikäihmisten palvelujen kentältä sekä ymmärrystä niin käytännön kuin johtamisen näkökulmasta. 

Omahoitajan työnkuvan selkeyttäminen ja vastuun esille tuominen, selkeä tehtävänkuva ja toimintaohjeet. 

Teams- tukitunnit säännöllisesti RAI- toimijoille

Monialaisen yhteistyön huomioiminen hyvissä ajoin ennen tuotantoon siirtymistä ja RAI- arviointien säännöllistä toteuttamista. 

Haasteita kehittämistyössä: 

  • Organisaatioiden resurssi- ja aikapaineet. 
  • yhteisen asiakastietojärjestelmän puuttuminen
  • saamenkielisten materiaalien puuttuminen
Kansikuva
Perehdytyspolku uudelle RAI-käyttäjälle

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä