Rakenteellisen sosiaalityön viikko on sosiaalialan työn, sosiaalipalveluiden asiakkaiden sekä sosiaalihuollon ilmiöiden juhlaviikko. Monipuolista ohjelmaa monille kohderyhmille. Tämän viikon jälkeen ei kukaan voi sanoa, ettei ole koskaan kuullut rakenteellisesta sosiaalityöstä!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rakenteellisen sosiaalityön viikko
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön viikko on sosiaalialan työn, sosiaalipalveluiden asiakkaiden sekä sosiaalihuollon ilmiöiden juhlaviikko. Monipuolista ohjelmaa monille kohderyhmille. Tämän viikon jälkeen ei kukaan voi sanoa, ettei ole koskaan kuullut rakenteellisesta sosiaalityöstä!

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse rakenteellisen sosiaalityön esiin tuomisesta ja tekemisestä. Viikko tuo eri kohderyhmille tutuksi sosiaalityötä ja sosiaalisia ilmiöitä.

Toimintaympäristö **

Rakenteellinen sosiaalityö on ollut mainittu Sosiaalihuoltolaissa vuodesta 2015. Se on kuitenkin jäänyt muiden uudistusten alle, eikä se ole saanut tarvitsemaansa huomiota tai kehittämispanosta ennen kuin vasta aivan lähiaikoina. Rakenteellisen sosiaalityön momentum on nyt, kuten Aila-Leena Matthies on todennut.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yksi viikon tärkeä tehtävä on tuoda esiin sekä nk. suuren yleisön eli kaikkien maakunnan asukkaiden ajatuksia "SO":sta että sosiaalipalveluiden asiakkaiden kehittämisideoita ja todellisuutta. Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus toteutuu helpoiten, kun viikkoon osallistuvat heidän arkeaan lähellä olevat toimijat, kuten palveluyksiköt tai järjestöt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Viikko vaatii järjestäjän - tämä onkin varmasti sen suurin haaste.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Viikko on saanut paljon kiitosta valtakunnallisesti sekä paikallisesti.

Viikkoon osallistuvien määriä tulisi seurata.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ei tehdä asioista liian vaikeita. Viikko on helpohko laittaa matalallakin kynnyksellä pystyyn, maksuttomasti tai pienellä budjetilla. Yhteistyössä on voimaa!

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed