Maaseudulla on pitkät välimatkat. Kylillä asuvien ikäihmisten on vaikea päästä keskustojen ryhmiin. Tarvitaan toimintaa kylille tuottamaan hyvinvointia ja osallisuutta. Ikäihmisillä on myös mahdollisuus toimia vapaaehtoisina ryhmänohjaajina.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ryhmätoimintaa kylille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maaseudulla on pitkät välimatkat. Kylillä asuvien ikäihmisten on vaikea päästä keskustojen ryhmiin. Tarvitaan toimintaa kylille tuottamaan hyvinvointia ja osallisuutta. Ikäihmisillä on myös mahdollisuus toimia vapaaehtoisina ryhmänohjaajina.

Toteutuspaikka
Toimintamallia on kehitetty vuodesta 2008 lähtien Aijjoos-kumppanuushankkeessa. Sitä toteutetaan edelleen Aijjoos-kumppanuustoiminnassa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Koponen

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Ryhmätoimintaa kylille -toimintamallissa ryhmätoiminta viedään lähelle ikäihmistä, hänen omalle kylälleen. Tällöin nekin ikäihmiset, jotka asuvat kaukana kuntakeskusta saavat mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan. 

Toimintaympäristö **

Maaseudun kylillä asuu paljon ikäihmisiä. Heillä ei välttämättä ole ajokorttia, eikä julkinen liikenne aina toimi. Sen vuoksi ei voida olettaa, että kylillä asuvat ikäihmiset pääsisivät osallistumaan keskustoissa järjestettäviin ryhmiin. Tarvitaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa sinne, missä ikäihmiset ovat.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat maaseudulla asuvat ikäihmiset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vapaaehtoiset ryhmänohjaajina
Ryhmätoiminnan alussa tarvitaan usein kylän ulkopuolista ohjaajaa, jotta toiminta saadaan kunnolla käyntiin. Tavoitteena on, että ryhmään löytyisi myöhemmin vertaisohjaaja. Kylillä kokoontuvat ryhmät tarjoavatkin ikäihmisille mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen vapaaehtoisina ryhmänohjaajina. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat tarvitsevat jonkin ”selkänojan”, johon tukeutua. Se voi olla esimerkiksi seurakunnan diakoni, vanhustyönohjaaja tai hanketyöntekijä. Vapaaehtoisilla ryhmänohjaajilla on ongelmatilanteiden varalta hyvä olla jokin taho, jonka puoleen voi kääntyä. Tämä on hyvä muistaa, kun vapaaehtoistyötä organisoidaan. Vapaaehtoisille ryhmänohjaajille kannattaa järjestää koulutusta ja yhteistapaamisia, joissa he saavat ideoita ja vertaistukea toisiltaan. Vapaaehtoisten kiittäminen ja kannustaminen on myös tärkeää jaksamisen kannalta.

Ryhmätoiminnan toteuttaminen
Maaseudun kylillä on kokoontumispaikoiksi hyvin tarjolla kylätaloja ja nuorisoseuroja. Entisaikaan nämä ovat olleet suosittuja kylän yhteisiä kokoontumispaikkoja. Sen vuoksi ikäihmiset kokoontuvat niissä mielellään. Kun omalla kylällä on toimintaa, koetaan miltei velvollisuudeksi osallistua siihen. Kylillä järjestettävän toiminnan mainostaminen käy kätevästi yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Heidän kauttaan tieto leviää koko kylälle. Myös paikallislehdet ovat tärkeä tiedotuskanava. Kylällä kannattaa ensin kutsua ikäihmiset alkutapaamiseen, jossa on tarjolla houkuttelevaa ohjelmaa sekä kahvit. Alkutapaamisessa kartoitetaan kylän ikäihmisten toiveita ryhmän kokoontumistiheydestä, sopivasta kokoontumisajasta sekä sisällöistä. On tärkeää, että ryhmään osallistujat saavat suunnitella myös jatkossa toiminnan sisällön. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua sitouttaa osallistujat ryhmään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmään on mukava osallistua, kun sen sisältö suunnitellaan yhdessä. Kun sisältöön saa vaikuttaa, ohjelmasta tulee sellaista, mitä ryhmäläiset itse haluavat. Kaikki eivät pidä kaikesta, mutta jokainen tietää, että se ohjelma, mitä on itse toivonut tulee jollain ryhmän kokoontumiskerralla. 

Ryhmien koko voi vaihdella. Joillakin kylillä on jo vähemmän asukkaita ja silloin ryhmäkokokin on pieni. Se muutaman hengen kokoinen ryhmä voi kuitenkin olla ainut paikka, missä kyläläiset tapaavat toisiaan ja siksi heille valtavan tärkeä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ryhmätoimintaa kylillä voi järjestää aivan kaikenikäisille ihmisille. 

Kansikuva
Ikäihmiset jumppaavat tuolilla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä