Sähköinen ajanvaraus lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin

Etelä-Pohjanmaalla on koko hyvinvointialueella käytössä sähköinen ajanvaraus lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin. Sähköisen ajanvarauksen kautta asukkaat voivat varata, siirtää tai perua neuvola aikoja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sähköinen ajanvaraus lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on koko hyvinvointialueella käytössä sähköinen ajanvaraus lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin. Sähköisen ajanvarauksen kautta asukkaat voivat varata, siirtää tai perua neuvola aikoja.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Maija Julmala

Luotu

27.12.2023

Viimeksi muokattu

11.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sähköinen ajanvaraus lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin on asiakaslähtöinen palvelu, joka vapauttaa ammattilaisten resursseja ajanvaraustyöstä muihin työtehtäviin. 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirryttäessä tuli yhtenäistää palveluja ja sähköistä asiointia. Alueen terveyspalveluissa oli käytössä 2 erilaista ajanvarausjärjestelmää, joita käyttivät myös osa lastenneuvolapalveluista. Maaliskuussa 2023 alueella on siirrytty yhteen yhteiseen järjestelmään. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto on vaatinut, että lastenneuvolan palvelut ovat pituudeltaan ja kuvaukseltaan samanlaiset.

Lastenneuvolan palvelut ovat lakisääteisiä, jonka vuoksi sähköisen ajanvarauksen tueksi on kehitetty ristiinajoraportointi työkalu jonka avulla ammattilaiset saavat helposti listauksen lapsista, jotka eivät ole käyneet määräaikaistarkastuksessa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat alueen kaikki lastenneuvolan 1-6 -vuotiaat asiakasperheet sekä lastenneuvolatyötä tekevät terveydenhoitajat. Kehittämistyötä tehdään mm. asukkailta ja ammattilaisilta saatujen palautteiden mukaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus on laajennettu koko hyvinvointialueelle. Sähköisen ajanvarauksen avaaminen on vaatinut palvelujen yhtenäistämisen keston ja palvelukuvauksen osalta. Esihenkilöiden sitoutuminen prosessiin on ollut avaintekijä onnistumiseen. 

Tietohallinnon kehittämä ristiinajoraportointi työkalu on mahdollistanut määräaikaistarkastuksiin osallistumattomien lasten poimimisen järjestelmästä. Ristiinajoraportoinnin työkalu nopeuttaa oleellisesti ammattilaisten työtä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sähköinen ajanvaraus neuvolapalveluissa on ollut pidetty palvelu sekä asukkaiden että ammattilaisten parissa. Sähköinen ajanvarauksen käyttäjämäärät ovat neuvolapalveluissa jatkuvassa nousussa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen koko hyvinvointialueelle vaatii aktiivista keskustelua ja kehittämistyötä palvelualueittain. Yksi yhteinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa järjestelmän tasolta yhtenäisen toimintatavan. Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen vaatii moniammattillista ja saumatonta yhteistyötä ammattilaisten, esihenkilöiden, tietohallinnon ja hankkeen välillä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä