Kuntakierroksen tarkoituksena oli viedä tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Kierros toteutettiin yhdessä eri ammattilaisten kanssa kuntien tapahtumissa, kokoontumispaikoissa ja sote-asemilla.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sähköisten palvelujen kuntakiertue
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntakierroksen tarkoituksena oli viedä tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Kierros toteutettiin yhdessä eri ammattilaisten kanssa kuntien tapahtumissa, kokoontumispaikoissa ja sote-asemilla.

 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Ida Kärki

Luotu

13.12.2023

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntakierroksen keskeisin tarkoitus on lisätä hyvinvointialueen sähköisten palveluiden tunnettuutta ja lisätä asukkaiden osallisuutta kuulemalla asukaskokemuksia sähköisistä palveluista.

Toimintaympäristö **

Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kehittyneet ja lisääntyneet hurjaa vauhtia hyvinvointialueiden myötä. Tietoa digitaalisista sosiaali-ja terveyspalveluista tarvitaan digiosallisuuden ja digiesteettömyyden lisäämiseksi sekä vahvistamiseksi. Organisaatiolla on velvollisuus huolehtia, että omista palveluista ja mahdollisuuksista viestitään asukkaille. 

Kuntakierroksella on pyritty viemään tietoa digitaalisista sote-palveluiden mahdollisuuksista asukkaille sinne, missä he muutenkin kokoontuvat. Kierroksen paikkoina toimivat kylätalot, tapahtumat, kirjastot, kolmannen sektorin yhteisötilat sekä sote-asemat. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä toimivat Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaat kaikista ikäryhmistä, 3. sektorin toimijat ja kunnan toimijat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuntakiertueen toteutus on ollut vain muutamien henkilöiden vastuulla, jotta sen sisältö on pysynyt suhteellisen samanlaisena kaikissa kunnissa. 1-2 hengen osittain resurssi on melko sopiva, jolloin pienempiin paikkoihin voi lähteä yksin, mutta suuremmissa tilaisuuksissa voi olla useampia ihmisen paikalla. Toiminnan ei ole tarkoituskaan juurtua osaksi arjen toimintaa vaan enemmänkin olla hyvin koordinoitua näiden muutaman ihmisen tekemänä. Pirkanmaalla kiertue liikkui paljon, joten on melkein välttämätöntä, että tämänkaltaisessa työssä on käytettävissä auto.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kuntakierros toteutettiin 17 kunnassa  Pirkanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana.  Kierroksen järjestelyt personoitiin kuntien tarpeiden mukaisesti. Kierroksen järjestämisessä mukana olivat kunnat, paikalliset sote-asemat ja 3.sektorin toimijat, paikkakunnasta riippuen. 

Messut ja tapahtumat tavoittivat suuren määrän eri ikäisiä ja taustaisia asukkaita. Tapahtumissa kontaktit olivat kuitenkin lyhyitä ja täten jaettavan informaation määrä oli myös selvästi rajallisempaa.  

Kylätaloilla, 3.sekotrin paikoissa ja kirjastoissa ihmiset tulivat kohdennetusti kuulemaan palveluista ja niiden käytöstä. Määrällisesti ihmisiä oli näissä tapahtumissa vähemmän. 

Sote-asemilla tavoitettiin eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Työikäisten osuus jäi vähäiseksi. Sote-asemien työntekijät saivat myös mahdollisuuden kysyä palveluista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Pitää olla hyvä tuntemus siitä aiheesta, josta puhuu, tässä tapauksessa hyvinvointialueen digipalveluista
  • Pitää olla rauhallinen, etenkin jos aihe herättää tunteita, kuten soten digipalvelut. Ihmiset saattavat olla hyvinkin hermostuneita, mutta rauhallisesti ja hyvin argumentoiden jokainen keskustelu päättyy hyvässä hengessä - vaikka ei samaa mieltä oltaisikaan.
  • Parhaita on tilaisuudet, joissa ihmiset ovat tulleet varta vasten kuuntelemaan. Sote-palveluiden markkinointi vaikkapa vilkkaalla kauppapaikalla ei ole kovin hedelmällistä. Sen sijaan mm. kylätalojen tai yhteisökeskuksen tilaisuudet ovat yleensä hyvin intensiivisiä ja ihmiset asiasta kiinnostuneita. Mieti siis mistä asiasta puhut ja valitse tilaisuudet tarkoin.
  • Markkinointi on ensiarvoisen tärkeää. Oikea markkinointiväylä riippuu toki käytettävissä olevista resursseista ja kohderyhmästä. Some tavoittaa paljon, mutta meidän kokemuksen mukaan paras on laittaa näkyvä mainos, juliste tai infotv, sinne paikkaan, johon on menossa puhumaan
Kansikuva
Kuntakierroksen virallinen mainos

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä