Sijoitettujen lasten terveystarkastusten mallintaminen

Tavoitteena on luoda maakunnallinen malli lakisääteisiin terveystarkastuksiin, jotka tehdään silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on, että tarkastus tehdään samassa laajuudessa kuin neuvolan ja koulujen laajat terveystarkastukset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sijoitettujen lasten terveystarkastusten mallintaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda maakunnallinen malli lakisääteisiin terveystarkastuksiin, jotka tehdään silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on, että tarkastus tehdään samassa laajuudessa kuin neuvolan ja koulujen laajat terveystarkastukset.

Toteutuspaikka
Pilotissa mukana Turun, Salon ja Naantalin kaupungit
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Minna Paaer

Luotu

12.07.2022

Viimeksi muokattu

14.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Tarkoituksena on luoda maakunnallinen malli lakisääteisiin terveystarkastuksiin, jotka tehdään silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on, että tarkastus tehtäisi samassa laajuudessa kuin neuvolan ja koulujen laajat terveystarkastukset.

Ennen terveystarkastukseen menoa täytetään esitietolomakkeet, jotka viedään terveystarkastusta tekevälle lääkärille. Alle 10 -vuotiaalle lapsille, nuorille ja ammattilaisille/perhehoitajalle on omat lomakkeensa.  

 

Toimintaympäristö **

Lapsen terveydentila täytyy tutkia kodin ulkopuolelle sijoittamisen yhteydessä. Terveydentilan tutkiminen tarkoittaa perusteellista lääkärintarkastusta. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#P51

Terveydentila täytyy tutkia, jotta

  • Selviää, tarvitseeko lapsi lääketieteellistä kuntoutusta tai hoitoa
  • Sosiaalityöntekijä ja hoitoa järjestävä taho tietävät, millaista sijaishuoltoa lapsi tai nuori tarvitsee
  • Sijaishuolto pystyy hoitamaan tehtävänsä

Lapsen sijaishuoltopaikka tarvitsee tiedon lapsen terveydentilasta ja mahdollisista hoito-ohjeista. Lastensuojelu saa tarvittavat tiedot terveydenhuollosta käyttöönsä sosiaalihuollon asiakaslain 20 § perusteella.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on lapset ja nuoret, jotka sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on, että esitietolomakkeiden avulla terveystarkastusta tekevälle lääkärille välittyy paremmin tieto lapsen ja nuoren terveydentilasta. Lomakkeiden kehittämisessä on ollut mukana myös kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kommentoineet lomakkeita. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lomakkeiden saatavuus tulee turvata hyvinvointialueille siirtyessä. Tietoa lomakkeista levitetään lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, lastensuojelulaitoksiin sekä terveyskeskuslääkäreille. Terveystarkastuksista tulee tehdä kirjaukset lastensuojelun prosessikuvauksiin sekä palveluohjeisiin. Tulevaisuudessa vastuu lomakkeiden päivittämisestä on hyvinvointialueella. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotoinnin jälkeen lomakkeesta saatujen palautteiden perusteella muutettiin seuraavia kohtia:

Nuorten lomakkeeseen lisättiin seuraavat kysymys: Ovatko seksuaaliterveyteen tai ehkäisyyn liittyvät asiat sinulle ajankohtaisia? Onko oppiminen sinulle helppoa? Onko sinuun kohdistettu häirintää/väkivaltaa?

Ammattilaisen lomakkeeseen lisättiin kohta huoltajien, vastaavan sosiaalityöntekijän ja sijoituspaikan yhteystiedoille sekä lisättiin kysymys allergioista ja lapsen/nuoren voinnista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lomakkeita voidaan käyttää lastensuojelulaitoksissa asuville mutta myös perhehoidossa oleville nuorille ja lapsille. Lomakkeiden käyttöä on mahdollista laajentaa valtakunnallisesti. Lomakkeiden päivitys on tärkeää.

Kansikuva
TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis