Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto. Verkosto koostuu yhteistyöryhmästä ja yhdistysten muodostamista alaverkostoista toimialoittain. Yhteistyötä koordinoi Hämeen Setlementti ry:n järjestöyhteistyö STEA:n tuella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Silta-yhteistyöverkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto. Verkosto koostuu yhteistyöryhmästä ja yhdistysten muodostamista alaverkostoista toimialoittain. Yhteistyötä koordinoi Hämeen Setlementti ry:n järjestöyhteistyö STEA:n tuella.

Toteutuspaikka
Hämeenlinnan seutu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

12.05.2020

Viimeksi muokattu

03.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Yhdistysten keskinäistä sekä yhdistysten ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto.

Verkosto koostuu yhteistyöryhmästä ja yhdistysten muodostamista alaverkostoista toimialoittain. Yhteistyöryhmä muodostuu alaverkostojen valitsemista yhdistysedustajista sekä kuntien edustajista.

SILTA-alaverkostot vuonna 2020

 • Kulttuuri- ja taidealan toimijat
 • Ympäristö- ja luontoyhdistysten yhteistyöfoorumi
 • Kylä-, kotiseutu- ja asukastoimijat
 • Liikuntaseurat – seuraparlamentti/seurayhteistyö
 • Ote-tiimi – omais- ja terveysalan toimijat
 • Ikäihmisten verkostot
 • ILO-verkosto – lasten, nuorten, perheiden kanssa toimivat yhdistykset ja muut toimijat
 • Päty – päihdejärjestöt ja toimijat
 • Hämeen parhaaksi -seurakuntien verkosto

Uusia alaverkostoja voidaan liittää mukaan yhteistyöhön.

SILTA-yhteistyöverkoston tavoitteena on:

 • Tuoda esille yhdistystoimintaa ja palveluja
 • Kehittää yhteistyötä ja tiedonkulku yhdistysten ja kuntien kesken
 • Tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä
 • Kehittää yhdistystoiminnan vaikuttavuuden arviointia

Verkosto järjestää yhdistysiltoja- ja koulutuksia, osallistuu kuntien kehittämisprosesseihin, tekee esityksiä ja kommentoimme valmisteilla olevia uudistuksia sekä pitää yhdistysinfon uusille valtuutetuille valtuustokauden alussa.

Toimintaympäristö **

Silta-yhteistyöverkosto on rakentunut Hämeenlinnan seudulle, mikä käsittää Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kunnat.
Seudulla toimii yhteensä noin 1 700 yhdistystä Yhdistysrekisterin tietojen perusteella. Kotipaikan mukaan yhdistykset jakautuvat seuraavasti: Hattula 135, Hämeenlinna 1 366 ja Janakkala 228. Osa yhdistyksistä toimii koko seudulla ja osa vielä laajemminkin koko Kanta-Hämeen aluella ja osa vain yksittäisen kunnan/kylän alueella, vaikka kotipaikaksi on merkitty tietty kunta.
Mukana on toimii myös paljon yhdistyksiä, jossa on hanke- tai palvelutoimintaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Silta-yhteistyöverkostoon kuuluu järjestöjä eri toimialoilta: kulttuuri- ja taideala, ympäristö- ja luonto, kylä-, kotiseutu- ja asukastoiminta, liikunta ja urheilu, omais- ja terveysala, ikäihmiset, lapset, nuoret ja perheet, päihdeala ja hengellinen toiminta.

Kuntien osalta mukana on kuntien järjestöyhdyshenkilöt, joiden toimenkuvat vaihtelevat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Silta-yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi Hämeen Setlementti ry:n järjestöyhteistyö STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Yhteistyöverkostolle tehdään vuosittain toimintasuunnitelma, jossa tarkennetaan tehtäviä vuositasolla. Yhteystyöryhmän kokoontumisista ja viestinnästä huolehtii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Alaverkostot vahvistetaan vuosittain ja uusia otetaan mukaan, jos kiinnostuneita löytyy. 

Yhteistyöryhmän jäsenen tehtävänä on tuoda ja viedä tietoa alaverkoston ja yhteistyöryhmän välillä sekä edustaa verkostoa yhteistyöryhmissä tai vastaavissa yhteisesti sovitusti.

Kunnat nimeävät yhteistyöryhmään oman edustaja ja halutessaan myös varaedustajan.

Alaverkostot erovat toisistaan kokoonpanon ja toimintatapojen osalta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Alaverkostoilla on saatu mukaan laajempi joukko eri toimialoilla toimivia järjestöjä eikä vain sote-alan järjestöjä. Yhdistysten toimintaa ja asiantuntijuutta on pystytty linkittämään kaupungin hyte-prosesseihin. Tieto yhdistysten toiminnasta ja yhteistyönmahdollisuuksista on lisääntynyt. Kun tunnetaan toisemme, on helpompi toimia yhdessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkoston toiminta vaadii koordinaatiota, yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista sekä toimintaa tukevaa viestintää. Resurssitarve muodostuu toiminnan mukaan, mutta Hämeenlinnan seudulla on toimittu hyvin pienin taloudellisin resurssein.

Kansikuva
Hämeenlinnan seudun Silta-verkoston logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä