Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sisätautipilotti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalvelut ja sote-keskusten avoterveydenhuollon yksiköt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Pinomäki

Luotu

19.04.2024

Viimeksi muokattu

23.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaa ajallisesti, maantieteellisesti ja taloudellisesti tehokkaampaa hoitoa terveyskeskusten sisätautipotilaille. 

Toimintaympäristö **

Kustannustehokkaan toiminnan peruspilareita ovat hoidon oikea-aikaisuus ja jatkuvuus. Palveluketjujen sujuvoittamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi erikoistason ja perustason välisen yhteistyön lisääminen on välttämätöntä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Terveysasemien sisätautipotilaat. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan vakiinnuttaminen koko hyvinvointialueelle vaatii sekä taloudellisen että henkilöresurssin lisäämistä.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sisätautipilotissa keskeisimpänä oli pyrkiä hoitamaan terveyskeskuksessa sellaisia potilaita, jotka muutoin lähetettäisiin tutkimuksiin ja hoitoon erikoistasolle. Konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen ja erikoistason saavutettavuuden parantuminen osoittautuivat toimiviksi keinoiksi erikoissairaanhoitoon tehtävien lähetteiden määrän vähentämiseksi sekä asiakkaiden hoidon varhaisemmaksi aloittamiseksi. 
Pilotissa sisätautilääkärin vastaanotolle ohjautuista potilaista noin 30% pystyttiin hoitamaan niin, ettei lähetettä erikoissairaanhoitoon tarvittu lainkaan. Mahdollisuus sisätautilääkärin paperikonsultaatioon perusterveydenhuollossa vähensi yhteydenottoja erikoissairaanhoitoon noin 40%:ssa konsultaatioista. Ne potilaat, jotka sisätautilääkärin vastaanoton jälkeen ohjautuivat erikoistasolle, ohjautuivat myös todennäköisimmin suoraan oikealle erikoisalalle, jolloin hoidon piiriin pääsy nopeutui. 
Lähetteiden määrä pilottikuntien terveyskeskuksista sisätaudeille väheni hankeen aikana . Verrattuna Varhan muihin terveyskeskuksiin lähetteiden määrän lasku oli merkittävämpää. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri erikoisaloille. 
Henkilöstön informointi on tärkeää, jotta uutta palvelua osataan hyödyntää. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä