SO sotessa -keskustelutilaisuudet ovat säännöllisesti toteutettavia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään sosiaalipalveluihin, sosiaalialaan sekä sosiaalisiin ilmiöihin liittyviä asioita kaikkien aiheesta kiinnostuneita kesken.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SO sotessa -keskustelutilaisuudet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SO sotessa -keskustelutilaisuudet ovat säännöllisesti toteutettavia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään sosiaalipalveluihin, sosiaalialaan sekä sosiaalisiin ilmiöihin liittyviä asioita kaikkien aiheesta kiinnostuneita kesken.

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

13.12.2022
Ratkaisun perusidea **

SO sotessa -keskustelutilaisuudet ovat yksi väylä tehdä rakenteellista sosiaalityötä. Keskusteluissa nousee esiin tarpeita, toiveita ja tärkeitä näkökulmia, joiden käsitteleminen sekä eteenpäin tiedottaminen edistää tietoisuuden lisääntymistä sosiaalialalle, sosiaalipalveluiden asiakkaille sekä koko sote-kokonaisuudelle tärkeistä asioista.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tehdään valitettavasti voimakkaasti, paikoitellen jopa kokonaan, terveydenhuollon tarpeista, lähtökohdista ja toiveista käsin. On tärkeää tuoda myös sosiaalihuollon tarpeita, sosiaalipalveluiden todellisuutta sekä sosiaalisten ilmiöiden vaatimia asioita esiin. Voidaksemme tuoda näitä eri paikoissa esiin, tarvitsemme avointa keskustelua näistä aiheista.

SO sotessa -keskustelutilaisuudet ovat paikka sosiaalista koskevalle keskustelulle. Tilaisuuksille asetetaan alustavat teemat, jotka ohjaavat keskustelua. Lopulta keskustelu kuitenkin on sellainen, millaisen läsnäolijat siitä tekevät.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on sosiaalialan ammattilaiset sekä sosiaalialan asioista ja sosiaalisista ilmiöistä kiinnostuneet. Keskusteluihin on osallistunut ammattilaisten lisäksi mm. johtajia, päätöksentekijöitä, kehittäjiä, järjestöjen edustajia, kokemusasiantuntijoita.

Keskustelua johtavalla henkilöllä on suuri rooli siinä, että tila koetaan turvalliseksi ja keskusteluun uskalletaan lähteä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Keskustelutilaisuuksia on pidetty keväällä 2022 kahden viikon välein ja syksyllä 2022 viikon välein. Koordinaatiosta on vastannut yksi henkilö (Tulsote) ja toteutuksesta 4-henkinen tiimi. Tilaisuuksista tiedottamiseen on saatu tukea eri organisaatioiden viestinnästä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilaisuudet ovat saaneet hyvää palautetta ja niille on toivottu jatkoa. Palautekyselyä ei valitettavasti ole pystytty toteuttamaan vuonna 2022. Tilaisuuksiin on osallistunut 5-50 henkilöä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Keskustelumuistio on olennainen osa kokonaisuutta.

Tilaisuuden puheenjohtajalta vaaditaan kykyä soveltaa ja luovia, kokemus erilaisten tilaisuuksien vetämisestä on ehdottomasti eduksi.

Hyödynnä Teamsin (tms) eri työkaluja, kuten äänestystoimintoja! Hyödynnä myös esim. Jamboard ja muita alustoja.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed