Taike -Kulttuuripolku Senioreille - Tule luo Taide

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Taike -Kulttuuripolku Senioreille - Tule luo Taide
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

10.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Päätavoite: 

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

1.Vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta osana ikäihmisten toiminnallista arkea

2.Luoda palvelurakenne taide-ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle

 

Kohderyhmä: 

Ikäihmiset

Tavoiteltavat tulokset: 

Ja näihin pyritään seuraavien osatavoitteiden kautta:

 

Vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavuttavuutta osana toiminnallista arkea

Soveltaa kouluikäisille suunnattua, jo vakiintunutta Kulttuuripolku[1]-mallia ikäihmisille. Malli mahdollistaa ikäihmisille esim. vierailuja taidelaitoksiin ja vapaan kentän toimintapisteisiin esim. gallerioihin.

 1. Viedä taiteilijoiden vetämiä osallistavan taiteen työpajoja osaksi ikäihmisten päivätoimintaa
 2. Soveltaa mahdollisuuksien mukaan KAIKU-korttia ikäihmisille
 3. Tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, esim. SPR:n Piristäjäpalvelun kanssa. (kulttuurikaveritoiminnan paikallinen muoto)

 

Luoda palvelurakenne taide-ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle

 • Palvelujen järjestän näkökulmasta
  • Rakentaa ikäihmisten päivätoimintaan taide- ja kulttuuripalvelujen rahoitusmalli, joka soveltuu Etelä-Karjalan toimintaympäristöön
  • Tuottaa tietoa taidepalvelujen hankintamenettelystä (huomioidaan myös uuden sote-lain myötä tulevat uudet rakenteet)

 

 • Taiteilijan näkökulmasta
  • Tuottaa tietoa
   • taidepalvelujen arvonlisäverotuksen määräytymisestä
    • rakenteiden ja toimintamallien vaikutuksesta taitelijoiden työllistymiseen

 

 • Ikäihmisten näkökulmasta
  • Saada näkyväksi sellaisia rakenteita, jotka estävät ikäihmisten taiteen saavutettavuutta ja saatavuutta.

 

 Kulttuuripolku on Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun koululaisille suunnattu kulttuurikasvatusmalli. ”Lappeenrannan kulttuuripolku on esi-

ja peruskoulun opettajan työkalu. Se on kouluille suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma, jossa oppilaille järjestetään

kouluaikana taidetyöpajoja ja vierailuja kaupungin kulttuurilaitoksiin, taideopetusta antaviin oppilaitoksiin ja yhdistyksiin.

Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteen perusopetusyksiköiden, taiteilijoiden ja opettajien kanssa. ”

Keinot: 

Hankesuunnitelma -Tule luo Taide 

Riskienkartoitus: 

RISKI: Ikäihmisten motivointi kotoa lähtemiseen on vaikeaa
Ikäihmiset ovat sosiaalistuneet kotiinsa vahvasti ja lähteminen muuhun, kuin sairaanhoidollisiin
käynteihin on haastavaa. Taide ja kulttuuri mielletään arvokkaiksi tapahtumiksi, joihin ei voi
mennä rujona tai sairaana. Ikäihmisten motivointiin tarvitaan verkoston yhteinen panos. On
tärkeää, että kaikkein tutuimmat henkilöt, omaiset ja tutut hoitajat tekevät aktiivisesti työtä ja
puhuvat positiivisesti taiteen tekemisestä. On tärkeää, että he tietävät mistä on kyse, jotta oikeat
sanat ikäihmisen motivoimiseen löytyvät helposti.
RISKI: Voinnin heikentyessä jäädään kotiin
Seniorien kulttuuripolun tarjoamisessa painopiste asetetaan varhaisiin palveluihin, niin että
ikäihmiset tottuvat käymään kulttuuripolulla sittenkin, kun kunto heikkenee. Panostetaan
henkilövalintoihin, ohjaajien ja taitelijoiden tehtävä on yhdessä luoda ilmapiiri, joka vetää
puoleensa sittenkin, kun vointi heikkenee.
RISKI: Ryhmäkoon kutistuminen
Ikäihmisten kohdalla yllättäviä sairastumisia, kaatumisia tms. Tapahtuu enemmän, kuin
nuoremmalla väestöllä. Ryhmän kokoon saaminen ja sen kestävä jatkaminen tiedostetaan jo
ryhmää käynnistettäessä ja ollaan valmiita tarjoamaan vapautuvia paikkoja vuoroaan odottaville.
RISKI: Olemassa olevan asiantuntijuuden käyttämättömyys
Verkoston ja osaamisen jakaantuminen. Uutta toimintaa aloitettaessa on tärkeää hyödyntää
olemassa olevaa osaamista. Työpanoksen kirjoittaminen osaksi omarahoitusta turvaa osaamisen
pysyvyyden ja jakamisen. Olemassa olevat asiantuntijat jakavat tietoa ja antavat verkostonsa
toisten käyttöön. Tämä vähentää hankkeen toiminnan haavoittuvuutta avainhenkilöiden
mahdollisissa sairaustapauksissa. Hankekumppanit sitoutuvat toimintaan ja tarvittaessa
sijaistaminen on mahdollista.
RISKI: Toiminnan loppuminen hankekauden päättyessä.
Jatkuvuuden turvaaminen. Ikäihmisten päivätoiminnassa on luotu malli, jossa osallistujat
maksavat käyntipäivämaksua. Osallistumismaksun liittäminen osaksi omarahoitusosuutta turvaa
toiminnan jatkuvuutta. Kokemusten mukaan silloin, kun toimintaa tarjotaan aluksi maksutta
osallistujille, sitoutuminen hankekauden päättyessä ilmestyvään osallistumismaksuun on heikko.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Loppuraportti: 

Hankkeen tavoitteena oli saattaa loppuun edellisen rahoituskauden, 2016-17 aikana syntyneet toimenpiteet sekä tuottaa julkaisu hankekaudella esiin nousseista pullonkauloista, tekijöistä, jotka vaikuttavat taiteilijoiden työllistymiseen sotelle.

Keskustelua on jatkettu ministeriöiden edustajien kanssa, lähinnä STM.

On tehty kysely taiteilijoille yhteistyössä TAKUry:n kanssa 5-6/18. TAKU ry huolehti kyselyn jakelusta. Vastauksia tuli yhteensä 44.

Kyselyn tuloksia hyödynnettiin opaslehtisen ” Työ, Tuote, Taide. Taiteilija töissä sotessa ja hytessä ” sisällön tuottamisessa.

Linkki sähköiseen versioon https://docplayer.fi/113023571-Tyo-tuote-ja-taide-taiteilija-toissa-sotessa-ja-hytessa.html

 

Ensimmäisellä kaudella alkanut tarkastelu Taiteen, luonto- ja eläinlähtöisten menetelminen eettisistä periaatteista ja laatukriteereistä sosiaali- ja terveyspalveluissa, saatiin loppuun, siitä tehtiin työpaperi, julkaisu Socomin julkaisusarjaan ja esiteltiin Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle, saatteena kannanottosuositus.

Linkki sähköiseen versioon

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/11/11.10.18Taiteen-laatu-ja-etiikka-FINAL.pdf

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Kohderyhmä