Tartu digiin -tapahtumissa asukkaat voivat tutustua alueellisten palveluntarjoajien erilaisiin mm. sosiaali- ja terveyshuollon sekä hyvinvoinnin sähköisiin palveluihin ja saada maksutta henkilökohtaista opastusta niiden käytössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tartu digiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tartu digiin -tapahtumissa asukkaat voivat tutustua alueellisten palveluntarjoajien erilaisiin mm. sosiaali- ja terveyshuollon sekä hyvinvoinnin sähköisiin palveluihin ja saada maksutta henkilökohtaista opastusta niiden käytössä.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heidi Luomala

Luotu

27.02.2023

Viimeksi muokattu

06.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Alueelliset palveluntarjoajat järjestävät yhdessä tapahtumia asukkaille, joissa voi tutustua alueellisiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin sähköisiin palveluihin ja saada maksutta henkilökohtaista opastusta niiden käytössä.

Toimintaympäristö **

Palvelut sähköistyvät ja siirtyvät verkkoon vauhdilla, mutta käytön esteenä voi olla tiedon, osaamisen, laitteiden tai yhteyksien puute. Tartu digiin -tapahtumia järjestetään kaikissa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa ja niissä annetaan maksutonta digitukea kädestä pitäen. Matalan kynnyksen pop-up tapahtumat järjestetään kirjastoissa ja ne on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki hyvinvointialueen asukkaat. Kirjastoissa järjestettävissä matalan kynnyksen tapahtumissa pyritään erityisesti tavoittamaan digitaalisten palveluiden katveessa olevat ryhmät. Kerätyn palautteen perusteella aikaisemmin järjestetyt vastaavat tapahtumat koettiin erittäin tarpeellisina. Henkilökohtaista opastusta varten asukkaita kehotetaan ottamaan oma päätelaite mukaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Viesti toiminnasta ensin omassa organisaatiossa eri kanavissa
 • Verkostoidu alueen muiden palveluntarjoajien kanssa ja tiedustele halukkuudesta lähteä mukaan
 • Määrittele kaikille palvelutarjoajille yhteinen teema/tavoite
 • Selvitä alueen matalan kynnyksen paikat, joissa tapahtumia voi järjestää ja sovi aikataulu
 • Sovi kumppaneiden kanssa koordinointi- ja järjestelyvastuut
 • Sovi kumppaneiden kanssa yhdenmukaisesta markkinoinnista eri kanavissa
 • Pidä kumppaneiden kanssa briiffaus/neuvonpito vielä noin viikko ennen tapahtumaa (muistilista!)
 • Informoi tapahtumista etukäteen mahdollisimman monissa eri kanavissa ja verkostoissa
 • Kerää palautetta kumppaneilta ja tapahtuman osallistujilta
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

v. 2019 järjestetystä kiertueesta tuli omanlaisensa ilmiö, kun Tartu digiin -nimetyissä tapahtumissa vieraili lähes 850 asukasta. Nyt kun vastaavaa kiertuetta lähdettiin suunnittelemaan, ei ollut juurikaan tarvetta erikseen kertoa millaisista tapahtumista on kysymys. Tartu digiin koettiin kiinnostavana sekä yhteisöllisenä ja on siksi jäänyt ihmisten mieliin positiivisena kokemuksena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • hyödynnä paikallistietämystä esim. milloin paikkakunnan asukkaat ovat helpoimmin tavoitettavissa (suositut viikonpäivät kylällä asiointiin ym.) ja mitkä viestintäkanavat tavoittavat parhaiten
 • muista matalan kynnyksen -periaate eli ettei osallistujilta vaadita erityisesti mitään ja paikalle on helppo tulla
 • digituki tarkoittaa opastamista, EI puolesta tekemistä
 • uuden oppimista helpottaa mahdollisuus käyttää omia laitteita
Kansikuva
Tartu digiin

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä