Tatu II - Tarvittavaa tukea pienille sotealanyrittäjille -hanke

Autetaan pieniä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yrityksiä verkostoitumaan, löytämään tietoa olemassa olevista kehittämishankkeista ja koulutuksista, kehittämään liiketoimintaansa yritysryhmähankkeiden avulla, sekä rakentamaan yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tatu II - Tarvittavaa tukea pienille sotealanyrittäjille -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Autetaan pieniä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yrityksiä verkostoitumaan, löytämään tietoa olemassa olevista kehittämishankkeista ja koulutuksista, kehittämään liiketoimintaansa yritysryhmähankkeiden avulla, sekä rakentamaan yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Toteutuspaikka
Lappeenranta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja

Tekijä

Socom Oy

Luotu

02.03.2021

Viimeksi muokattu

28.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2019 – 31.12.2020

Kuka rahoittaa?

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tatu II-hanke aktivoi pieniä sotealan toimi­joita muodostamaan yritysryhmiä ja vahvis­tamaan palveluiden järjestämisvastuussa olevien tahojen (Eksote ja KymSote) välistä vuoropuhelua ja kumppanuustoimintaa. Hankkeessa kohderyhmänä ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yritykset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeessa innostetaan ja autetaan yrityk­siä kehittämään liiketoimintaansa tuottamal­la ajankohtaista tietoa koulutuksista, kehit­tämishankkeista ja yrityksille tarjolla olevista tukimuodoista sekä tuetaan valmistelemaan alueellisia yritysyhteistyömalleja etsimällä mm. keinoja Kantaan liittymisen helpottamiseksi. Hankkeen keskeinen tehtävä on myös vahvistaa julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua toimimalla kanavana yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Merkittäviä kumppaneita ovat maakunnissa toimivat koulutusorganisaatiot ja kehitysyhtiöt sekä maakuntien sotepalveluita järjestävät tahot.

 

Mitä tavoitellaan?

Tatu II Tarvittavaa tukea pienille sotealanyrittäjille -hankkeen tavoite on auttaa pieniä sotealanyrityksiä löytämään liiketoimintaansa uudenlaisia palveluita yhteistyössä toisten yrittäjien sekä julkisen toimijan kanssa maakuntien palvelutarpeet, erityisesti maaseutualueet huomioiden.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Miten?

  • Kartoitetaan kehittämishaluiset sotealan mikro- ja pk-yritykset Kaakkois-Suomesta.
  • Ylläpidetään tietoa menossa olevista yrittäjille suunnatuista kehittämishankkeista ja koulutusmahdollisuuksista sekä aktivoidaan yrityksiä osallistumaan niihin.
  • Ideoidaan ja autetaan yrityksiä valmistelemaan yritysryhmähankkeita liiketoimintansa kehittämiseksi.
  • Vahvistetaan julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua toimien linkkinä yritysten ja yhteistyötoimijoiden (KymSote, Eksote, oppilaitokset, kehitysyhtiöt) välillä sekä järjestämällä yhteistyöfoorumeja ja verkostoitumis- ja ideointitilaisuuksia kuunnellen herkällä korvalla eri osapuolten toiveita ja kehittämistarpeita.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivat sote- ja hyvinvointialalla toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hanke soveltuu erinomaisesti pienille yrityksille, jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään palveluitaan yhteistyössä vaikkapa yritysryhmähankkeiden muodossa. Jos sinulla on idea hautumassa ja mietit, miten voisit viedä sitä eteenpäin tai koet tarvitsevasi asiantuntija-apua yrityksesi sotepalveluiden kehittämisessä – nyt on juuri oikea aika ottaa yhteyttä. Merkittäviä kumppaneita ovat maakunnissa toimivat koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt sekä maakuntien sotepalveluita järjestävät tahot (Eksote ja KymSote)

Vinkit toimintamallin soveltajille **
Kansikuva
Tatu2

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä