Terapiat etulinjaan - toimintamalli (lapset, nuoret ja perheet) Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella Terapiat Etulinjaan toimintamalli pohjautuu yleiseen Terapiat Etulinjaan toimintamalliin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terapiat etulinjaan - toimintamalli (lapset, nuoret ja perheet) Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella Terapiat Etulinjaan toimintamalli pohjautuu yleiseen Terapiat Etulinjaan toimintamalliin.

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Miia Keränen

Luotu

18.06.2024

Viimeksi muokattu

25.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terapiat Etulinjaan toimintamalli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella:

Terapiat etulinjaan -toimintamalli pyrkii parantamaan perustason mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja prosesseja tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Hanke käynnistyi HUS:n koordinoimana Etelä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2020 ja laajeni kansalliseksi toimintamalliksi vuonna 2022. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tämän toimintamallin käyttö perustuu yleiseen Terapiat Etulinjaan -toimintamalliin.

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa tavoitteena on tarjota konkreettisia strategioita mielenterveyskriisien hallintaan ja systemaattista lähestymistapaa psykososiaalisten hoitojen prosessin kehittämiseen. 

Toimintamallissa keskeisiä osa-alueita ovat palveluiden porrastaminen, digitaaliset ratkaisut, tiedolla johtaminen sekä yhteiskehittäminen. Toimintamalli pyrkii varmistamaan, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on tarvittavat työkalut mielenterveyden tukemiseen, jotta apua voidaan tarjota nopeasti, riippumatta siitä, missä asiakas hakeutuu avun piiriin. 

Toimintamalli otettiin käyttöön Vantaalla ja Keravalla alueellisesti kaupunkikohtaisesti soveltaen syyskuussa 2022. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa on pyritty luomaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle yhteneväinen toimintamalli.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella Terapiat etulinjaan toimintamallin menetelmistä on otettu käyttöön Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa:

 

Lapset: 

Pienten lasten ohjattu omahoito-ohjelma

Lasten ohjattu omahoito-ohjelma

Cool Kids*

Kognitiivinen lyhytterapia KLT lapsille (pilotti alkaa 06/24)

 

Nuoret: 

Nuorten ohjattu omahoito-ohjelma

Interpersoonallinen ohjanta IPC

Cool Kids*

Kognitiivinen lyhytterapia KLT nuorille (alkaa 08/24)

 

Kokonaisuuden koordinointiin alueella liittyvät seuraavat osa-alueet:

-Menetelmäkohtaiset koulutukset

-Menetelmäkohtaiset mentoroinnit: IPC  ja omahoito-ohjelmat, Cool Kidsin mentorointi toteutuu osana työntekijöiden tiimirakenteita

-Toimintamallin jalkauttaminen ja juurruttaminen

*Vuodesta 2024 lähtien Cool Kids- menetelmän kouluttajatahona toimii HUS

 

Kansikuva
Perhe

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt