Turun Lähitori: Ikäihmisten matalan kynnyksen palveluohjaus- ja neuvonta

Toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen. Toiminta on maksutonta ja se vaihtelee viikoittain eri teemojen mukaan. Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja on tavattavissa joka viikko.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Turun Lähitori: Ikäihmisten matalan kynnyksen palveluohjaus- ja neuvonta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen. Toiminta on maksutonta ja se vaihtelee viikoittain eri teemojen mukaan. Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja on tavattavissa joka viikko.

Toteutuspaikka
Turku
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Katja Laine

Luotu

28.05.2020

Viimeksi muokattu

16.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Toteutus

1. Iltapäivien teemojen suunnittelu

Hyödynnetään kävijöiltä saatua palautetta sekä ajankohtaisia ikääntyneitä koskevia aiheita.

2. Teemojen mukaisten toimijoiden rekrytointi

Yhteydenotot teemojen mukaisiin järjestöihin, kaupungin työntekijöihin ja muihin mahdollisiin toimijoihin sekä käytännön asioista sopiminen.

3. Iltapäivien mainosten teko, tiedottaminen ja markkinointi

Mainosten teko, hyväksyttäminen toimijoilla ja sen jälkeen monipuolinen tiedotus aktiivisesti eri kanavia käyttäen.

4. Iltapäivien toteutus, palautteen keruu ja saadun palautteen hyödyntäminen jatkosuunnittelussa

Käytännön toteutus

Lisätietoja

Turun Lähitorimalli pohjautuu Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Turun kaupungin yhteistyössä toteuttaman Asiakkaan polku -hankkeen kehittämistyöhön. Malli pohjautuu järjestöjen, kunnan ja muiden ikäihmisten kanssa toimivien tahojen tiiviiseen yhteistyöhön: Teemojen mukaiset asiantuntijat tarjoavat Lähitorin kävijöille oman ammattitaitonsa käyttöönsä maksutta eikä heille makseta palkkioita tai muita korvauksia. Järjestöjen ja kaupungin asiantuntijoiden lisäksi asiantuntijuuttaan ovat tarjonneet mm. maistraatti, Kela, oppilaitokset, Oikeusaputoimisto ja yritykset.

Lisätiedot: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi puh. 040-1398 404

www.tukenasi.fi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Yhteisöllisyys Yhteispalvelu

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset