Työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi (Etelä-Karjala)

Tavoitteena on ollut integroida Eksoten työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessit yhdeksi palveluprosessiksi, monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Integrointi koskee mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntoutustutkimuspoliklinikan ja TYP:n TYKY-arviointiprosesseja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi (Etelä-Karjala)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on ollut integroida Eksoten työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessit yhdeksi palveluprosessiksi, monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Integrointi koskee mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntoutustutkimuspoliklinikan ja TYP:n TYKY-arviointiprosesseja.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Eksoten ja Työkykyohjelman logot

Tekijä

Katja Heiskanen

Luotu

16.11.2021

Viimeksi muokattu

30.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Yhteensovitettu työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointi on aloittanut toimintansa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntoutustutkimuspoliklinikalla erikoissairaanhoidossa 1.10.2021. Sekä somaattisen että psykiatrisen työkykyisyyden ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi tehdään samassa yksikössä, samanaikaisesti ja tiiviissä yhteistyössä muun muassa itse arvion tekemisen ja kuntoutussuunnitelmien laadinnassa. TYP-asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään edelleen tiiviissä yhteistyössä kuntoutustutkimuspoliklinikan työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arvioinnin kanssa, myös psykiatrisen työkykyisyyden arvioinnin osalta.

Työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointiin pääsee lääkärin tekemällä lähetteellä. Lisäksi toiminnassa on myös kerran viikossa toteutuva walk-in mahdollisuus, jolloin asiakas voi itse tulla kuntoutustutkimuspoliklinikalle selvittämään fyysiseen tai psyykkiseen työkykyisyyteensä liittyviä pulmia. Asiakas ohjataan walk-in vastaanotolta joko työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointiprosessiin tai muihin asiakkaan tarvitsemiin palveluihin. Lisäksi arviointiprosessissa otetaan laajemmin käyttöön sähköisen asioinnin mahdollisuus muun muassa erilaisten esitietolomakkeiden täyttämiseksi sähköisesti.

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman mukaisten laadukkaiden peruspalvelujen saatavuus toteutuu yhdessä terveydenhuollon vahvalla kumppanuudella sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa asiakkaille on tarjolla sekä heidän tarpeitaan vastaavat lakisääteiset sosiaalipalvelut, ehkäisevät ja ennakoivat palvelut sekä monialaista tukea.

Työkykyohjelmalla tuetaan osatyökykyisten työllistymistä, jossa tärkeänä liittymäpintana on Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. Työkykyohjelman hankkeissa rakennetaan työkyvyn ja työllistymisen tuen matalan kynnyksen palveluja ja tukea Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä kehitetään monialaista yhteistyöverkostoa asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi.

Osana Tulevaisuuden sote-ohjelmaa kehitetään myös kuntoutusta, jossa korostuu asiakas-/palveluohjaus sekä nopea vaikuttaminen työ- ja toimintakykyyn. Työ- ja toimintakykyä tuetaan tarvittaessa moniammatillisen työryhmän arvioinneilla ja ohjauksella. Tässä toimenpiteessä tarkoitettu yhteensovitettu työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointi on kuntoutusmahdollisuuksiin painottuvaa erikoissairaanhoidon tekemää arviota sekä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) tapahtuvaa arviointia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen työ- ja toimintakyvyn arviointia ja ohjausta kehitetään myös Työtä-hankkeen Työkyvyn tuen tiimi ja Asiakasvastaavamalli -toimintamalleissa, jotka löytyvät Innokylästä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteensovitetun somaattisen ja psykiatrisen työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arvioinnin kehittämistyössä ei ollut mukana asiakaskehittäjiä eikä kokemusasiantuntijoita. Asiakasymmärrystä arviointiprosessista ja sen jatkokehittämisestä kerrytetään jatkossa kahdesti vuodessa kerättävällä laajemmalla asiakaspalautekyselyllä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteensovitetun työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arvioinnin toiminnan aloittamisesta järjestettiin syksyllä -21 yhteiskokous työterveyshuoltojen kanssa, jossa tarkoituksena oli sekä tiedottaa yhteensovitetusta arviointiprosessista että keskustella lähettämisen ja rajapintojen haasteista ja niiden yhteiskehittämisestä.

Työtä -hankkeen toimenpidekokonaisuus 1, pilotti 2, järjesti 27.10.2021 Työkyvynarvioinnin asiantuntijuus -teemapäivä -webinaarin, joka keräsi kuulijoita 288 ympäri Suomea. Tavoitteena oli keskustella työkyvynarvioinnista yleisesti sekä esitellä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhteensovitettu somaattisen ja psykiatrisen työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointiprosessi sekä maakunnallisesti että maanlaajuisesti.

Yli organisaatio- ja yksikkörajojen tehtävään kehittämistyöhön tarvitaan ohjausryhmä, jotta johto on tarkkaan tietoinen, mitä on tarve kehittää ja miksi ja antamaan kehittämistyölle raamit ja ohjauksen. Työkyvynarviointien kehittämistyö on tapahtunut sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä sekä koskettanut myös työllisyyden palveluja. Tätä kehittämistyötä ei olisi voitu tehdä, mikäli johto ei tähän olisi sitoutunut ja antanut yhteensovitukselle siunaustaan. Työrukkasryhmä taas tarvittiin, jotta käytännössä työtä tekevät ja siten parhaiten haasteet ja vahvuudet tuntevat saavat olla kehittämässä palveluja asiakkaiden hyväksi. Asiakasosallisuus ei työkyvynarviointien yhteensovittamisen tässä kehittämisen vaiheessa ollut mukana, mutta toiminnan jatkokehittämistarpeet tulevat nimenomaan asiakkaiden ja myös työntekijöiden kokemuksista.

Käytännön haasteita erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toiminnan erojen vuoksi on esiintynyt käytännön työssä. Näitä haasteita nostetaan jatkossakin esiin ja pyritään ratkaisemaan yleisen työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallin kehittämisen ohessa ja myötä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työ- ja toimintakyvyn arviointien yhteensovittaminen koskee mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntoutustutkimuspoliklinikan ja työllisyyden monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) tehtäviä työ- ja toimintakyvyn arviointiprosesseja. Toimintamallissa ajatuksena on ollut yhteensovittaa psykiatrinen työkyvyn arviointiprosessi kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehtävän somaattisen työkykyarvioinnin rinnalle sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Näin ollen kuntoutustutkimuspoliklinikan työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointi on jatkossa psykiatrisen työkykyarvion osaltakin erikoissairaanhoitoon kuuluvaa palvelua ja nimenomaan kuntoutusmahdollisuuksien arviointiin painottuva arviointiprosessi.

Vuosia jatkunutta kuntoutustutkimuspoliklinikan ja Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) yhteistyötä ja jo olemassa olevaa työ- ja toimintakyvyn arvioinnin asiakasprosessia ei ollut tarpeen muuttaa nyt tehdyssä integraatiossa. TYP on ollut tiiviisti​ mukana tässä integroitujen työkyvynarviointiprosessien yhteiskehittämisessä erityisesti aiemmin prosessista puuttuneen psykiatrisen työkykyarvioinnin saamiseksi omaan asiakasprosessiinsa.

Yhteensovitetun arviointiprosessin aloittaessa toimintansa haasteeksi nousi mielenterveyspalveluista tähän erikoissairaanhoidon arviointiprosessiin lähetettävät työkyvynarviointia tarvitsevat asiakkaat/potilaat. Yhteensovitettuihin arviointeihin ei ole tarkoitus lähettää kaikkia työ- ja toimintakykyä tarvitsevia asiakkaita vaan ne asiakkaat, joilla on laaja-alaisia ja moniammatillista arviointia vaativia fyysisiä ja psyykkisiä haasteita työ- ja opiskelukyvyssä. Lisäksi kuntoutustutkimuspoliklinikan arvioinnissa korostuu kuntoutusmahdollisuuksien arviointi, nyt myös psyykkisen kuntoutuksen osalta. Tämän asiakasohjautuvuuden haasteen vuoksi  kuntoutussuunnittelijan/-koordinaattorin työtä suunnattiin enemmän mielenterveyspalveluiden puolelle asiakasohjautuvuuden sujumisen varmistamiseksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittämistyössä on koko ajan ollut mukana TYKY-ohjausryhmä, johon kuuluu noin 20 Eksoten eri yksiköiden ja TYP:n johtotason ja henkilöstön edustajaa. TYKY-ohjausryhmä katsottiin tarpeelliseksi perustaa, koska työ- ja toimintakyvyn arviointien yhteensovittaminen vaatii yksikkörajojen yli tehtäviä päätöksiä.

Kansikuva
Kansikuva, jossa teksti Työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi Etelä-Karjala

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työkyky Arviointi Kuntoutus

Kohderyhmä

Työikäiset