Malli kehitteillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi - Etelä-Karjala
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kehitteillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Heiskanen

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

31.08.2021
Toimintaympäristö **

Työtä -hankkeen hankesuunnitelmassa tavoitteena on mallintaa ja ottaa käyttöön moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli tulevaisuuden sote-keskukseen sekä parantaa asiakasohjausta yhteensovittamalla poikkihallinnollista yhteistyötä.

Työkyvyn tuen tiimin rakentaminen ja varsinkin sijoittuminen sote-keskukseen vaikuttaa olennaisesti Yhteinen tulevaisuus -Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa-hankkeen suunnitelmat, varsinkin sote-hankkeen asiakassegmentoinnin sekä omahoitaja-, yhteyshenkilö- ja casemanagerointimallin muotoilujen osalta kuin myös monialaisen ja osaamistasoja integroivan asiakasohjauksen ja hoidon (palvelu) tarpeen arvioinnin mallintamisen osalta.

Suunnitellulle osatyökykyisille suunnatun palveluohjauksellisen työkyvyn tuen tiimille olisi verrannollinen lainsäädännöllinen velvoite mm. sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arvioinnista (SHL 36 §), asiakassuunnitelman laatimisesta (SHL 39 §) ja asiakasvastaavuudessa niin ikään sosiaalihuoltolain omatyöntekijän nimeämisen vaade (SHL 42 §).

Etelä-Karjala ei ole työllisyyden kuntakokeilualuetta, mutta mikäli jatkossa työllisyyden hoito jää osin kuntien vastuulle, voi työkyvyn tuen tiimistä tulla osa tuota työllisyyden hoidon toimintaa. Kuntakokeilujen tavoitteena kun on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää työllistymistä tukevia palveluja sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. Tätä palvelumallia työkyvyn tuen tiimin kehittämisessä ollaan luomassa.

Selvitys osatyökyisten Suomen mallista poiki liiketoimintaperiaatteella toimivan välityömarkkinatoimijan Välittäjä Oy:n perustamisen, jonka tarkoituksen on muodostaa lisää osatyökykyisille työpaikkoja ja tarjota tukea työllistymiseen. Mallissa toiminta jakautuu palvelutoimintoon ja liiketoimintaan ja vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset henkilöt siirtyvät TE-toimistosta palvelutoimintoon, jossa kartoitetaan mm. heidän työkykyään ja palvelutarvetta ja liiketoimintapuoli rekrytoi työntekijöitä palvelutoiminnosta. Mallin ei ole tarkoitus korvata nykyistä palvelujärjestelmää vaan täydentää sitä. Tämäkin on ajastaan sitten täydentämässä mm. työkyvyn tuen tiimin palvelujen ja palvelutarjonnan muotoilua, kunhan malli aloittaa toimintansa ja rantautuu myös Etelä-Karjalaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen tiimin asiakkaina olisi niin korkean työllisyyskynnyksen omaavat henkilöt kuten iäkkäät työttömät, vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret, vammaiset, maahanmuuttajataustaiset ja vankilasta vapautuneet sekä muutoin vaikeassa työllistymisen asemassa olevat henkilöt, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea työvoimapalveluista. Tällaisia henkilöitä ovat mm. työkyvyttömyyseläkkeen hylyn saaneet osatyökykyiset henkilöt sekä työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.

Asiakkaat osallistuvat työkyvyn tuen tiimin kehittämistyöhön osallistumalla syksyn -21 työpajoihin joko kokemusasiantuntijoiden toimesta tai esim. työttömien yhdistyksen kautta saatujen asiakkaiden toimesta. Mahdollisesti työpajoissa kehittämisen matkalla juoksutetaan myös asiakkaita palvelupolulla ja systemaattisesti kuullaan asiakkaiden näkemyksiä onnistumisista ja/tai kehittämistä vaativissa kohdissa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Osatyökykyisyys

Ilmiöt

Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Työttömät