Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistä työparityöskentelyä koulutus-, kehittämis- ja asiakastyön tehtävissä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työparityöskentely
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistä työparityöskentelyä koulutus-, kehittämis- ja asiakastyön tehtävissä.

Toteutuspaikka
Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Satu Kvick

Luotu

26.05.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparityöskentelyn toimintamalli muotoutui kokemusasiantuntijakoulutuksen pohjalta.

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistä työparityöskentelyä koulutus-, kehittämis- ja asiakastyön tehtävissä. Kokemusasiantuntijakoulutus antaa tarvittavaa osaamista tehtäviin sekä kykyä tarkastella asioita laajasti kokemustiedon pohjalta ja toimia ammatillisesti.

Kokemuksen kautta syntynyt tieto ammattilaisten tiedon rinnalla syventää ymmärrystä opioidiriippuvuuden aiheuttamista ongelmista, niistä selviytymisestä, tarpeesta palveluiden kehittämiseen sekä helpottaa vaikeista asioista puhumista. Kokemustieto vähentää stigmaa, hälventää ennakkoluuloja ja eriarvoisuutta.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Kts. otsikko VINKIT TOIMINTAMALLIN SOVELTAJILLE

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Edellyttää omakohtaista kokemusta opioidikorvaushoidosta ja päihderiippuvuudesta toipumisesta sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen käymistä.

Ammattilaiselta edellyttää kykyä tasavertaiseen ja ennakkoluulottomaan työskentelyyn sekä kokemustiedon arvostamiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tasavertaista työskentelyä kummankin osaamista ja näkökulmaa hyödyntäen. Kokemusasiantuntijat saavat asianmukaisen palkan/palkkion työstään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- - - 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tarvittavat resurssit

Tasavertaisena toimivat ammattilainen ja kokemusasiantuntijatyöpari, työskentelyn edellyttämä aikaresurssi, palkat ja palkkiot.

Asiakasosallistujien toimeentulo

Työparina toimimisesta maksettava palkka tai palkkio, päivärahat sekä matkakulut, usein myös toimeentulotuki ja muut etuudet.

Järjestämisvastuu, tärkeät kehittämiskumppanit

Osallisuuden edistämisestä sekä sitä hyödyntävän toiminnan järjestämisestä vastaavat kunnat ja muut toimijat. Kehittämiskumppaneina ovat työparityöskentelyä toteuttavan tahon sidosryhmät, esimerkiksi järjestöt, kuten KoKoa – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry.

Kansikuva
OK-hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä