Vanhemman väen koulupäivän aikana ikäihmisillä on mahdollisuus tutustua nykypäivän koululaisiin ja koulunkäyntiin. Samalla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kuulla siitä, millaista oli koulunkäynti entisaikaan.

Vanhemman väen koulupäivä antaa yhden mallin ikäpolvitoiminnan toteuttamiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vanhemman väen koulupäivä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemman väen koulupäivän aikana ikäihmisillä on mahdollisuus tutustua nykypäivän koululaisiin ja koulunkäyntiin. Samalla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kuulla siitä, millaista oli koulunkäynti entisaikaan.

Vanhemman väen koulupäivä antaa yhden mallin ikäpolvitoiminnan toteuttamiseen.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Aijjoos-kumppanuushanke II:n, Ylihärmän kappeliseurakunnan sekä Ylihärmän yläkoulun kanssa. Ensimmäinen Vanhemman väen koulupäivä toteutettiin tammikuussa 2014.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jenni Alanen

Luotu

27.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Vanhemman väen koulupäivä antaa yhden mallin ikäpolvitoiminnan toteuttamiseen.

Toimintaympäristö **

Koulumaailma on muuttunut vuosien varrella suuresti siitä, kun ikäihmiset ovat itse olleet koulussa. Sen vuoksi heitä kiinnostaa nähdä lähemmin, millaista koulussa nykyään on. Vanhemman väen koulupäivän aikana myös lapset ja nuoret saavat kuulla siitä, millaista koulussa ennen oli.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset sekä koulun oppilaat ja henkilökunta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vanhemman väen koulupäivän suunnittelu
Vanhemman väen koulupäivä voidaan toteuttaa niin ala- kuin yläkoululla tai esimerkiksi lukiolla. Vierailusta sovitaan koulun opettajan/ opettajien kanssa. Jos koulu on kovin suuri, kannattaa sopia tietty luokka tai ryhmä (esim. tukioppilaat), joiden kanssa vierailu toteutetaan. Opettajien kanssa sovitaan, kuinka suuri ikäihmisten ryhmä mahtuu vierailemaan koululla. Ilmoittautumiset otetaan etukäteen. Vanhemman väen koulupäivä voidaan järjestää yhteistyössä eri toimijoiden esimerkiksi seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Vanhemman väen koulupäivän toteutus
Vanhemman väen koulupäivän aikana ikäihmiset voivat tutustua kouluruokailuun ja maistaa kouluruokaa. Lisäksi ikäihmisillä on mahdollisuus osallistua eri aineiden oppitunneille ja nähdä mm. nykyajan opetusmetodeita ja -välineitä. Koulupäivän aikana järjestetään ikäihmisten ja nuorten /lasten yhteinen keskustelutilaisuus. Sen aikana nuoret /lapset kertovat nykypäivän koulumaailmasta. Myös ikäihmiset kertovat omista koulumuistoistaan. Kysymyksille kannattaa jättää tilaa. Päivän aikana voidaan myös esimerkiksi laulaa uusia ja vanhoja koululauluja, leikkiä uusia ja vanhoja ulkoleikkejä sekä vertailla nykypäivän ja entisajan käsitöitä ja kuvaamataidontöitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmiset, koululaiset sekä henkilökunta oppivat ja kokevat Vanhemman väen koulupäivän aikana uusia asioita. Sukupolvien välinen kuilu kapenee kohtaamisen myötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa kaikissa kouluympäristöissä.

Kansikuva
Ikäihminen ja lapsi lukevat yhdessä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet