Se, mitä löytyy maailmalta, löytyy myös Vantaalta. Vantaa on maailma -kampanjan tavoitteena oli korostaa lähimatkailun merkitystä varsinkin näin poikkeusaikana sekä nostaa Vantaata matkailukohteena. Kampanja toteuttiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaa on maailma - Visit Vantaa 2021
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Se, mitä löytyy maailmalta, löytyy myös Vantaalta. Vantaa on maailma -kampanjan tavoitteena oli korostaa lähimatkailun merkitystä varsinkin näin poikkeusaikana sekä nostaa Vantaata matkailukohteena. Kampanja toteuttiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. 

Toteutuspaikka
Vantaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anne Leiponen

Luotu

15.03.2022

Viimeksi muokattu

14.04.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Se, mitä löytyy maailmalta, löytyy myös Vantaalta. Vantaa on maailma -kampanjan tavoitteena oli korostaa lähimatkailun merkitystä varsinkin näin poikkeusaikana sekä nostaa Vantaata matkailukohteena. Kampanja toteutettiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Kampanja oli esillä eri kanavissa koko vuoden ja pyrimme aktiivisesti hyödyntämään viestimme perille menoon matkailun kannalta tärkeitä sesonkeja, kanavia sekä teemoja. Onnistuimme herättämään yleisön mielenkiinnon nokkelalla konseptilla, joka sai yleisön sekä miettimään lähimatkailun ja vastuullisuuden merkitystä oli poikkeusaika tai ei että tuntemaan kotiseutuylpeyttä. Kampanjamme nousi puheenaiheeksi niin sosiaalisessa kuin uutismediassakin!

Toimintaympäristö **

Lentokenttä-kaupunki vai kaupunki, jossa sijaitsee lentoasema? v. 2020 n. 5,1 miljoonaa lentomatkustajaa, maantieliikenteen ja raideliikenteen solmukohta, 475 598 majoitusvuorokautta. Haasteena poikkeusajan tuomat haitat matkailulle.

Vantaalla ei ehkä ole niin voimakasta identiteettiä matkailun suhteen kuin useimmilla kaupungeilla. Vantaalla on kuitenkin kaikki edellytykset monipuoliseen matkailuun - liikenneyhteydet toimii ympäri Suomea ja tarjontaa löytyy taatusti jokaiseen makuun: lapsellisille, metsään menijöille, histofriikeille, kulttuurin ahmijoille ja hurvittelijoille.

TOTEUTUS

Lähtökohtana oli luoda pitkäjänteisesti tunnettuutta Visit Vantaalle ja Vantaan matkailukohteille 
valtakunnallisesti (kampanjan kesto: 12kk). 

Kampanjaa rakennettaessa oli ensisijaisena tavoitteena jakelu ja näkyvyys. Loppuvuodesta painotimme kattavuuden lisäksi sitoutumiseen ja liikenteen lisäämisen Visit Vantaan kotisivuille ja tapahtumakalenteriin sekä Visit Vantaan uutiskirjeiden tilaajamäärien kasvattamiseen.

Kampanja aloitettiin vuoden alussa ja kohderyhmät mukailivat Visit Vantaan strategiassa määriteltyjä kohderyhmiä. 
Kampanjaa seurattiin ja medioita/mainosjoukkoja/mainoksia optimoitiin tarpeen mukaan koko vuoden muun muassa tarkentamalla tai vaihtamalla kohderyhmiä sekä mainostekstejä. Mainosten teksteissä pyrimme lisäämään sitoutuneisuutta sekä vuorovaikutusta.

Syksyllä rakensimme kaksi suurempaa kampanjalähtöä painottaen strategisesti tärkeitä sesonkeja => Syysloma & pikkujoulu/joulushoppailu. Näiden kampanjoiden tavoite oli lisätä kiinnostusta Vantaata kohtaan tapahtumien, kohteiden sekä majoituksen osalta ja kasvattaa uutiskirjeiden tilaajien määrää. Arvoimme kaikkien uutiskirjeiden tilaajien kesken maailmanympärysmatkoja vantaalaisittain. Palkinnot tarjosi paikalliset yrittäjät.

Vantaan kaupungilla on eri teemoihin uutiskirjeitä ja halusimme lähteä luomaan pohjaa Visit Vantaan uutiskirjeelle. Tämä vaati tilaajakannan rakentamista ja otimmekin sen yhdeksi teemaksi syksyn aktiviteeteissa. Koimme uutiskirjeen tärkeäksi mediaksi, jossa tilaaja on jo kiinnostunut tarjoamastamme sisällöstä. Uutiskirje mahdollistaa myös mm. paikallisten yrittäjien viestien jakamisen kootusti (esim. tarjoukset ja tärkeät infot).

Vuoden aikana käytimme erilaisia mittareita riippuen mikä kunkin aktiviteetin tavoite/media oli (Kattavuus, liikenne, sitoutuminen & linkin klikkaus).

MARKKINOINTIKANAVAT:

 • Sosiaalinen media: Facebook, Twitter, Instagram, Jodel
 • Vaikuttajamarkkinointi
 • Digimarkkinointi: Display, natiivimarkkinointi
 • Printtimainonta
 • Ulkomainonta
 • Bussimainonta
 • SEM & Google Ads
 • Omat kanavat (mm. verkkosivusto, tapahtumakalenteri, uutiskirjeet, Vantaa-infot jne)

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perusidea ja kärkiviestit:

Maailman kainalossa sijaitseva Vantaa on lähimatkailun uusi musta. Se, mitä löytyy maailmalta, löytyy myös Vantaalta – tee vaikka maailmanympärysmatka vantaalaisittain. Vaihdetaan Vantaalle, täällä on kaikki! #vantaaonmaailma #visitvantaa #kuinkaksimarjaa

Sisällöissä kohdensimme kohderyhmän mukaisesti aiheita tekemisen, elämysten, luonnon tai historian pariin.

Kohderyhmä

 • Lapsiperheet – Tekemistä koko perheelle
 • Nautiskelijat – Elämyksiä ja ostoksia jokaiseen makuun
 • Luonnonystävät – Luontoon 300m
 • Histofriikit – Kivikaudesta lähiöihin

Näille kohderyhmille loimme kävijäprofiilin hyödyntäen  eri mainosalustojen omaa dataa mm. kiinnostuksen, iän, käyttäytyminen jne osalta. Profiilien mukaisesti kohdensimme mainontaa ja sisältöjä eri medioissa. Geologinen kohdennus ulottui noin 250 kilometrin säteelle Vantaalta. Painottaen Etelä-Suomea.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koko vuoden kestävää kampanjaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon paljon erilaisia asioita. Visit Vantaalla oli tähän kampanjaan käytössä n. 70.000e. Budjetti haluttiin hyödyntää maksimaalisesti - budjetti jakautui koko vuoden kohdennettuun kampanjointiin somessa, lentokenttäkampanjaan sekä kahteen isompaan kampanjaan, jotka ajoittuivat matkailullisesti tärkeisiin ajankohtiin: Syyslomaan sekä pikkujoulukauteen/joululomaan.

Toimivuuden kannalta on myös tärkeä ymmärtää kohderyhmiä: ketkä tekevät ostopäätökset, minkälaiset asiat heitä kiinnostavat matkailussa sekä tietenkin mistä heidät tavoittaa. 

Toimivuuden kannalta koimme tärkeäksi luoda ns. vuosikellon, jonka ympärille rakensimme aktiviteetit sekä kampanjalähdöt sisältäen viestit sekä kanavat joita halusimme viestiä. Jatkon kannalta on tärkeää kehittää konseptia ja tehdä pitkäjänteistä työtä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pitkäjänteinen työ toi tulosta mitä pidemmälle vuotta kampanja eteni. Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että kampanja herätti myös yleisössä ja varsinkin kuntalaisissa reaktioita ja toivottua kotiseutuylpeyttä.

Sitoutumisen ja kiinnostuksen osalta voinemme sanoa, että luvut puhukoon puolestaan ja mielenkiinto Vantaata kohtaan matkailukohteena on kasvanut. Uskomme, että aktiivinen kampanjointi on myös ollut hyödyksi paikallisille yrityksille.

Kampanjaideaa on nyt helppo lähteä jatkojalostamaan kun teema on jo tuttu yleisölle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koko vuoden kestävä kampanjointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta (jos aloitus vuoden alussa), jotta kampanjoinnista saa kaiken hyödyn eikä potentiaaliset sesongit/ajankohdat jää hyödyntämättä. Vuosikelloajatus toimii hyvin ja auttaa hahmottamaan kokonaisuutta sekä luo tekemiselle strukturoidun pohjan jota on helppo seurata ja toteuttaa. Myös budjetin kannalta budjetin hyödyntäminen toimii näin paremmin.

Kampanjaamme voi helposti käyttää eri teemoihin poimimalla sieltä omaan projektiin sopivat elementit. 

Kansikuva
Vantaa on maailma - Visit Vantaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä