Helvi ohjaa ryhmäkeskusteluja näyttämänsä taustatiedon pohjalta. Aiheina Päihde- ja mielenterveyspalveluja hakevan asiakkaan kohtaaminen sekä Ikäerityinen päihde- ja mielenterveystyö

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Virtuaaliohjaaja Helvin ryhmäkeskustelut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helvi ohjaa ryhmäkeskusteluja näyttämänsä taustatiedon pohjalta. Aiheina Päihde- ja mielenterveyspalveluja hakevan asiakkaan kohtaaminen sekä Ikäerityinen päihde- ja mielenterveystyö

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Maarit Ajalin

Luotu

30.06.2022

Viimeksi muokattu

20.10.2023
Ratkaisun perusidea **

Helvi toimii henkilöstön apuna tiimitasoisen yhteisymmärryksen löytämisessä. Helvi-sessioissa esitellään taustatietoa kuvina, videona tai tekstinä ja sen jälkeen käsitellään aihetta keskustellen. Helvi-sessio vastaa rakenteeltaan aiheesta pidettävää koulutusta mutta se ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Helvi-session suorittaminen tiimissä voi sisältyä esimerkiksi kehittämispäivän ohjelmaan tai tiimipalaverin yhteyteen. Helvi toimii ilman kirjautumista tai oheisohjelmien asennusta - sitä voi käyttää kuka vain. Ryhmissä kannattaa käyttää tietokonetta ja isoa näyttöä tai projektoria. Helvi-session aikana kaikkien osallistujien tulisi voida nähdä kuva ja kuulla äänet. Mukaan on myös hyvä varata kyniä ja paperia.

Helvit soveltuvat erinomaisesti myös oppilaitosten opetusmateriaaliksi.

Toimintaympäristö **

Ikääntyneet ovat kasvava sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävä ryhmä, jonka osuus myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa on kasvussa. Työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista teemasta ja etenkin kohtaamisen taidosta tulee vahvistaa. Perinteiset koulutukset vievät kuitenkin paljon aikaa siirtymisineen. Usein koulutukset ovat luentoja, jotka eivät osallista kuuntelijoita tarpeeksi pohtimaan käsiteltävää aihetta. Tarvitaan uusia, erityyppisiä, keinoja jakaa tietoa ja saada osallistujien oma hiljainen tieto kaikkien käyttöön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Helvi-ryhmäkeskustelut on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille. Kohtaamisen Helvissä oleva video on tehty täysin asiakkaiden omien kokemusten pohjalta. Helvejä kommentoi ennen tuotantoa ikääntynyt asiakas, joka on tehnyt työuransa sosiaali- ja terveysalalla ja jolla on itsellään haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Helvin käyttäminen ei vaadi ylimääräisiä resursseja tai erityistä osaamista. Helvi on perinteistä koulutusta paljon tiiviimpi tietopaketti, joten se säästää myös aikaa.

Kohtaamisen Helvi on otettu Helsingin kaupungin senioripalveluiden tuloskorttitavoitteeksi vuodelle 2022, mikä on tehokas tapa varmistaa koulutuksen hyödyntäminen kaikissa yksiköissä. Helvejä on myös markkinoitu eri oppilaitoksille. Helvit ovat kaikkien käytettävissä missä tahansa kunnassa tai oppilaitoksessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Helvit ovat tuoneet monipuolisuutta koulutuskenttään ja ovat saaneet henkilöstöltä hyvää palautetta. Helvit ovat vastanneet hankkeen alkukartoituksessa esiin nousseisiin koulutustarpeisiin. Etenkin asiakashaastatteluissa toivottiin henkilökunnalle kohtaamisen koulutusta päihde- ja mielenterveysasioissa mutta teema nousi esiin myös henkilökunnan toiveissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin hyödyntäminen ei vaadi erityisiä resursseja tai osaamista. Helvit ovat kaikkien käytettävissä missä tahansa kunnassa tai oppilaitoksessa parilla klikkauksella. 

Kansikuva
Virtuaaliohjaaja Helvi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis