Webinaarit tehostamassa palveluiden digikehittämistä

Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa on pidetty webinaareja kohdennetusti eri aihealueista. Tavoitteena on ollut lisätä ammattilaisten osaamista ja ymmärrystä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista omassa työssä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Webinaarit tehostamassa palveluiden digikehittämistä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa on pidetty webinaareja kohdennetusti eri aihealueista. Tavoitteena on ollut lisätä ammattilaisten osaamista ja ymmärrystä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista omassa työssä. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Salla Koskiaho

Luotu

07.12.2023

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Osaaminen on organisaatiossa olevaa tietoa, taitoa ja asennetta, jolla saadaan aikaan palveluita. Osaamisen kehittämisen yksi keskeinen keino on järjestää koulutuksia. Digitalisaatio on osa sote-ammattilaisten työtä jo nyt, mutta työhön liittyvä digi myös muuttuu ja lisääntyy jatkuvasti. Muutos lähtee aina asenteista ja muutokseen on helpompi asennoitua, kun aihetta ymmärtää paremmin. Webinaareissa haluttiin saada käytännön työtä tekevä henkilö puhumaan miten digi on omaan työhön tullut ja mitä hyvää tai huonoa se on mukanaan tuonut. 

Webinaarien järjestämisessä keskeistä on ollut rakentaa sisältö yhdessä substanssiosaajien kanssa. PirSote-aikana webinaarit koottiin tiiviissä yhteistyssä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Aiheina on ollut mm. Näin onnistun - etävastaanotot, Etäasiointi mielenterveys- ja päihdepalveluissa/sosiaalipalveluissa/kuntoutuksessa ja Kohdataan diginä perhekeskuksessa.

Toimintaympäristö **

Digipalveluita on kehitetty jo julkisessa sosiaali-ja terveydenhuollossa paljon. Hyvät käytänteet saattavat kuitenkin jäädä helposti paikallisiksi tai pistemäisiksi eikä kenttätyötä tekevillä välttämättä ole aina mahdollisuutta osallistua erilaisiin kehittämistilaisuuksiin. Pirkanmaan hyvinvointialue Suomen suurimpana hyvinvointialueena yhdisti 23 kunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan yhteen organisaatioon, joten hyvinvointialueen sisälläkin on paljon erilaisia toimintamalleja, joista ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa. Lisäksi digitaalisia ratkaisuja kohtaan on vielä ammattilaisillakin paljon asenteita, joiden muuttamiseen tarvitaan lisää tieto aja ymmärrystä siitä, miten digi voisi auttaa omassa työssä tai helpottaa omien asiakkaiden asiointia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Webinaarien kohderyhmänä oli asiakasrajapinnassa työtä tekevä henkilöstö sekä heidän esihenkilönsä.  Aihealueet haluttiin pitää riittävän rajattuina, että koko sisältö varmasti on kuulijakuntaa hyödyttävää. Webinaarien sisältö suunniteltiin aina kohderyhmä huomioiden. Kohderyhmä oli esimerkiksi tietyn substanssin osaajat, yksittäinen ammattiryhmä tai tietyssä palvelussa työskentelevät ammattilaiset. Kohdentamalla webinaari tarkasti, sisältö oli samaistuttavaa ja suoraan omaan työhön hyödynnettävissä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Webinaarit ovat olleet ammattilaisten tukena muutoksessa. Niitä ei ole pyritty juurruttamaan toistuvaksi toimintatavaksi vaan järjestämään niitä tarpeen tullen. Jokaisesta webinaarista on myös kerätty palautetta, jossa yksi tärkeä kysymys on ollut miten hyödylliseksi oman työn kannalta tilaisuus koettiin. Kerättyä palautetta on hyödynnetty aina seuraavaa tilaisuutta järjesteltäessä.
 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Webinaareissa on hyödynnetty erilaisia osallistamisen keinoja ja usein pyritty tarjoamaan mahdollisuus myös nimettömään kommentointiin. Jokaisesta webinaarista on myös pyydetty palautetta sisällöstä ja päivitetty kokonaisuuksia saatujen palautteiden perusteella mikäli samasta aiheesta on pidetty useampia webinaareja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tärkeää on aina miettiä mille kohderyhmälle puhuu ja rakentaa webinaarin sisältä juuri kuulijoiden näkökulmasta. Sisällössä voi olla jotain strategia tai teoria tietoa, mutta erityisen tärkeää on käydä läpi sisältöjä käytännön näkökulmasta. Näin osallistujat todella pystyvät hyödyntämään oppimaansa suoraan omassa työssään. Ajankohta tulee miettiä kohderyhmän työnkuvan kannalta. Toisille aamupäivä voi olla helpompi kun taas toiselle kohderyhmälle juuri iltapäivä.

Webinaarista tiedottaminen on hyvin tärkeää. Tiedottaminen kannattaa pyrkiä myös viemään mahdollisimman lähelle käytännön työntekijää, esimerkiksi lähettämällä kutsu yksiköiden esihenkilöille.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä