Yhdessä -arviointityöväline on kehitetty monitoimijaisen arvioinnin tueksi. Sen avulla ammattilainen voi keskustella ymmärrettävästi asiakkaan kanssa perheen arjesta keskittyen arviointiin liittyviin teemoihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdessä -arviointityöväline
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä -arviointityöväline on kehitetty monitoimijaisen arvioinnin tueksi. Sen avulla ammattilainen voi keskustella ymmärrettävästi asiakkaan kanssa perheen arjesta keskittyen arviointiin liittyviin teemoihin.

Toteutuspaikka
Etelä-Suomen YTA-alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Koskinen

Luotu

09.09.2022

Viimeksi muokattu

07.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Yhdessä-arviointityöväline koostuu

 • Lapsen tai nuoren sekä vanhemman kanssa työskentelyyn tarkoitetuista lomakkeista (2 kpl)
 • Työskentelyn avuksi kehitetyistä tukilomakkeista (2 kpl)

Kaikki lomakkeet löytyvät pdf-tiedostoina tämän tekstikentän alta.

Yhdessä-arviointityöväline sisältää viisi kysymystä, joista jokaiseen on liitetty jana.

Janasta löytyvät “liikennevalot”:

 • Vihreä: ihanteellinen tilanne
 • Keltainen: jonkin verran mietityttävä tilanne
 • Punainen: asiakkaalla tai työntekijällä on asiasta suurempia huolia  

Tarkoitus on, että asiakaslapsi tai -vanhempi ja työntekijä asettavat oman arvionsa janalle jokaisen kysymyksen kohdalla. Tämän jälkeen käydään työntekijän johdolla syventävää keskustelua arvioitavasta osa-alueesta. Keskustelussa voi hyödyntää apuna tukilomakkeen kysymyksiä. Ne laajentavat janalla käsiteltyä teemaa ja voivat helpottaa keskustelua. Tukikysymyksiä voidaan käyttää myös keskustelun alusta asti niin, että kysymykset ovat asiakkaan ja työntekijän nähtävillä.

Työvälineen käytössä oleellista on, että asiakkaalta kysytään lupa sen käyttämiseen yhteisen arvioinnin tukena. Myös tukilomakkeen käytöstä on hyvä alkuun sopia asiakkaan kanssa. 

 

Toimintaympäristö **

Laadukkaan monitoimijaisen arvioinnin pitäisi olla keskiössä lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen asiakastyötä. Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden tarpeen arviointi monitoimijaisesti voi parhaimmillaan lisätä lapsen ja perheen osallisuutta sekä mahdollistaa oikea-aikaisten palveluiden ja tukitoimien toteutumista.

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen Monitoimijainen arviointi -työpaketin kehittämistyö kytkeytyy Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) hankekauden 2016–2018 työskentelyyn.

Yhdessä-arviointityövälineen kehittämisprosessi alkoi vuoden 2021 syksyllä Päijät-Hämeen perhesosiaalityön tiimissä virinneen keskustelun pohjalta. Tiimissä toivottiin asiakas- ja arkilähtöistä työvälinettä helpottamaan asiakkaan ja työntekijän välistä arviointikeskustelua. Yhdessä -arviointityövälineen kehittäminen aloitettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perhesosiaalityön työntekijän kanssa. Kokemusasiantuntijanuoria ja -vanhempia oli mukana arvioimassa työvälinettä ja sisältöjä muokattiin heidän kommenttiensa perusteella. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhdessä-arviointityöväline on tarkoitettu arviointityöhön asiakkaan ja hänen perheensä kanssa perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa. Arviointityövälineestä on omat versiot lapsille ja vanhemmille. 

Arviointityövälineen kehittämiseen osallistui kokemusasiantuntijanuoria ja - vanhempia. Kokemusasiantuntijat ovat antaneet arvokkaita kommentteja muun muassa työvälineen käytettävyyteen ja sisältöjen muokkaamiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Arviointityövälineen voi ottaa helposti käyttöön tulostamalla lomakkeen ja laminoimalla sen. Janalle voi tehdä tussilla merkintöjä, jotka yhteisen arvioinnin jälkeen voi pyyhkiä lomakkeesta pois. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhdessä-arviointityöväline on saanut myönteistä palautetta kokemusasiantuntijoilta esimerkiksi arvioinnin teemojen avaamisesta. Asiakastyössä arviointityövälinettä on kokeiltu Päijät-Hämeessä toistaiseksi vain muutamia kertoja, mutta kokemukset ovat olleet rohkaisevia. 

Ammattilaisten palautteissa mainittiin

 • Arviointityövälineen avulla voi helposti nähdä kokonaiskuvan yhdessä asiakkaan kanssa  
 • Arviointityöväline auttaa näkemään, mitkä asiat asiakkaan elämäntilanteessa huolestuttavat ja mitkä ovat lapsen, nuoren ja perheen vahvuudet.
 • Työvälineellä voidaan hahmottaa, mistä asioista ollaan samaa ja mistä eri mieltä.
 • Lomake auttaa jäsentämään asiakastietojärjestelmään vietäviä kirjauksia, kun apuna voidaan käyttää asiakkaan kanssa täytettyä arviointityövälineen lomaketta.

Arvioinnin toteuttaminen

Arviointityövälinettä kokeillut työntekijä käytti lomakkeesta laminoitua, A3-kokoista versiota keskustelun tukena asiakaslasten ja -nuorten kanssa. Työntekijä ja asiakas merkitsivät lomakkeelle eri värisillä tusseilla, miten he näkevät lapsen ja perheen tilanteen. Keskustelun lopussa merkinnät lomakkeelta poistettiin. Työväline oli työntekijän mukaan helppo käyttää noin 10-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten kanssa. Vanhempien kanssa työvälinettä ei kokeiltu hankkeen aikana.

Yhdessä-arviointityövälinettä on käytetty myös ammattilaisten kesken systeemisessä viikkokokouksessa. Kokouksessa lomake toimi keskustelun tukena, kun hahmotettiin lapsen ja perheen kokonaistilannetta. Yksi työntekijöistä kuunteli käytyä keskustelua ja merkitsi huomionsa lomakkeelle. Työntekijän havaintoja voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun viikkokokouksessa käytyä keskustelua pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Yhdessä -arviointityövälinettä voi soveltaa erilaisiin arviointitilanteisiin.
 • Huomioi, että työskentelyn on tärkeää pohjautua luottamukselliselle työskentelysuhteelle. 
 • Yhdessä-arviointityöväline voi tukea monitoimijaista arviointia avaamalla arvioinnin perusteita ja yhdistämällä arvioinnin vahvasti osaksi asiakkaan arkea.
 • Työväline ohjaa arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa ja avaamaan arvioinnin perusteita jokaiselle arviointiin osallistuvalle

 

Kansikuva
Kädet ympyrässä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä