Yhdistysten palkkatukityöllistämisen tukipalvelu

Yhdistyksiä neuvotaan työnantajana toimimisessa sekä hoidetaan sovittuja työnantajavelvoitteita yhdistysten puolesta niiden työllistäessä pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Yhdistyksiin työllistyneille tarjotaan työhönvalmennusta sekä koulutusta. Toimitussiirto 6/2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdistysten palkkatukityöllistämisen tukipalvelu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdistyksiä neuvotaan työnantajana toimimisessa sekä hoidetaan sovittuja työnantajavelvoitteita yhdistysten puolesta niiden työllistäessä pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Yhdistyksiin työllistyneille tarjotaan työhönvalmennusta sekä koulutusta. Toimitussiirto 6/2020

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimat työllisyyshankkeet vuosina 1998-2013
Paikkakunta tai maakunta
Joensuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

29.06.2020

Viimeksi muokattu

29.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Tukipalvelu mahdollistaa pientenkin yhdistysten palkkatukityöllistämisen. Vapaaehtoisvoimin toimivilla yhdistyksillä ei ole osaamista tai aikaa hoitaa itse kaikkia työnantajavelvoitteita eikä tarjota palkkatuen edellytyksenä olevaa työhönvalmennusta. Yhdistysten toimijoita koulutetaan työnantajuudessa ja kehitetään heidän työllistämiskäytäntöjään yhdessä, jotta työllistäminen olisi laadukasta.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima KAJO-keskus on työllisyyspoliittinen hanke ja yksi Pohjois-Karjalan maakunnan välityömarkkinatoimijoista. Jelli-järjestötietopalvelun mukaan Pohjois-Karjalan maakunnassa toimii vuonna 2011 yhteensä 16 kansallisella rahoituksella toimivaa työllisyyspoliittista hanketta. Tämän lisäksi Pohjois-Karjalassa on seitsemän ESR -hanketta, joissa palkkatukityöllistäminen on mukana. (Jelli-järjestötietopalvelu 2011.) (kts. kehittämisen polku- välilehti Opinnäytetyö: yhdistys vaikeasti työllistettävien työnantajana: Yhdistysten yhteisen perehdyttämismallin kehittäminen, Helena Juvonen, Karealia AMK, 2011)
 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vaikeasti työllistettävien työnantajana toimiva yhdistys 
Toimintamallin kehittämiseksi on pyydetty palautetta säännöllisesti yhdistysasiakkailta sekä kartoitettu työhönvalmennuksen asiakkaiden kokemuksia palvelusta. Saadun palautteen perusteella toimintaa on arvioitu ja toimintamallia kehitetty. Toimintamallin kehittämistyö jatkuu edelleen. (Tilanne v. 2013)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työnantajuuden tuki yhdistyksille, jotka työllistävät palkkatuella
Yhdistys toimii työnantajana ja kantaa työnantajalle kuuluvat vastuut. Tukipalvelun tarjoaja hoitaa sovittuja työnantajavelvoitteita yhdistyksen puolesta valtakirjalla. Palvelut ovat olleet yhdistyksille maksuttomia. Ohjaus ja neuvonta palkkatukityöllistämisen aloittamisessa: a) Yhdistykselle kerrotaan palkkatukityöllistämisen periaatteista b) Palkkatukipaikka avataan TE-toimistoon c) Palkkatukihakemus valmistellaan sopivan työntekijän löydyttyä d) Työsopimus valmistellaan Palvelut työsuhteen aikana: a) Palkanlaskenta ja sovittaessa maksaminen yhdistyksen tililtä b) Palkanlaskentaan liittyvät ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön c) Palkkatukitilitysten tekeminen d) Neuvonta työsuhdeasioissa e) Tiedottaminen ajankohtaisista asioista

Työhönvalmennus yhdistysten palkkatukityöntekijöille
Palkkatukityön tarkoituksena on toimia ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille suoraan tai kouluttautumisen kautta. Yhdistyksissä ei ole useinkaan resursseja ohjata työntekijää eteenpäin työllistymisen polulla ja siksi tukipalveluun on sisällytetty yhdistysten palkkatukityöntekijöille tarjottava työhönvalmennuspalvelu. Palkkatukityöntekijän aloitettua työnsä yhdistyksessä työhönvalmentaja ottaa työntekijään yhteyttä ja sopii tapaamisen, jossa kartoitetaan työntekijän työhistoria, muu osaaminen ja tulevaisuuden toiveet ja niitä lähdetään työstämään yhdessä eteenpäin. Etsitään myös mahdollisuuksia kehittää työntekijän osaamista ammatillisen koulutuksen avulla jo palkkatukityön aikana. Työhönvalmennustapaamisten määrä vaihtelee yksilöllisesti. Tapaamiset ovat osa työaikaa. Yhdistysten palkkatukityöntekijöille tarjotaan lyhyitä koulutuspäiviä neljästi vuodessa. Koulutusten teemat liittyvät työnhakuun, koulutusvaihtoehtojen esittelyyn, työturvallisuuteen ja työsuhdeasioihin.

Yhdistysten kehittyminen työllistymispalvelujen tarjoajina
Työhallinto edellyttää, että palkkatuella työllistävä yhdistys antaa työntekijälle riittävästi ohjausta ja että yhdistys arvioi palkkatukityöjakson sujumista. Yhdistysten palkkatukityöllistämisen tukipalveluun kuuluvat säännölliset tapaamiset työllistävien yhdistysten kanssa. Tapaamisissa käydään läpi työllistämiseen liittyviä käytännön asioita kuten työtehtävät, työsuhdeasiat, ohjaus- ja perehdyttämiskäytännöt jne. Tapaamisissa kirjataan ylös myös hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää muihinkin yhdistyksiin. Tapaamisten kautta ajankohtainen tieto leviää yhdistystyönantajien ja palveluntarjoajan välillä ja voidaan sopia uusien toimintamallien käyttöönottamisesta. Yhdistyksille järjestetään säännöllisesti koulutuksia, joissa teemoina voivat olla mm. työsuhdeasiat, työllistymisen tukeminen ja työturvallisuus. Vuosittain järjestetään myös yhdistysten ja TE-hallinnon tapaaminen. Yhdistyksille laaditaan tukimateriaaleja esim. perehdytysopas ja työnantajan kansio.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on uusi ratkaisu, koska siinä tarjotaan yhdistyksille kokonaisvaltainen palvelu palkkatukityöllistämiseen liittyen. Yhdistysten puolesta ei pelkästään hoideta paperiasioita vaan heidät sitoutetaan työskentelemään palkkatukityöntekijänsä jatkotyöllistymisen hyväksi. Yhdistyksille tarjotaan tukea ja ohjausta tähän työhön toimintamalliin kuuluvan työhönvalmennuspalvelun, teemakoulutusten sekä yhdistyskohtaisen työskentelyn kautta. 

Liitteenä Innokylässä julkaistu "Palkkatukityön avulla kiinni työ- ja opiskelupaikkaan"- artikkeli. (Liite löytyy kehittämisen polku -välilehdeltä)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli osallistui vuonna 2013 Innokylän järjestämään innopalkintokilpailuun ja oli yksi finalisteista.

Kansikuva
Palkkatukityöllistäminen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Työllistyminen Yhdistykset Järjestöt Työllisyys

Ilmiöt

Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Organisaatiot Työttömät