Työllistyminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntoutus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPS - Sijoita ja valmenna! on tuetun työllistämisen toimintamalli, jonka tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan työllistyminen palkkatyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea.

Themes
Työkyky
Työllistyminen
Työttömyys
Työvoimapalvelut
Phenomena
Työn ja työttömyyden murros
Blogikirjoitus
Ingress

TE-palvelut 2024 -uudistus on iso uudistus. Kunnat tulevat ottamaan työvoimapalveluiden järjestämistehtävän vuoden 2025 alusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Työllistyminen
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolku Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella eli Keusotessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työhönvalmennuksen lisäämisellä Pohteen työtoiminnassa vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden polkua työelämään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Aikuissosiaalityö
Kuntoutus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykykoordinaattorilla on erityisosaamista kuntoutuksen ja työkyvyn tuen asioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Kuntouttava työtoiminta
Työllistyminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus otetaan käyttöön osana kuntouttavaa työtoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Työllistyminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Opiskelijat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monet tekijät vaikuttavat digiosallisuuden toteutumiseen ja tämä toimintamalli pyrkii esittelemään konkreettisia ratkaisuja sote-ammattilaisten ja alan opiskelijoiden käyttöön työllistymisen ja dig

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelut ovat tarkoitettu kaikille työikäisille, jotka tarvitsevat sote-keskuksen palveluita työkyvyn ja työllistymisen tueksi ja edistämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Työttömyys
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimillä tarkoitetaan sote-keskuksen ammattilaisia, joiden työtehtäviin kuuluu työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä työllistymisen tukeminen ja edistäminen.