Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla

Kunnassa toimivien yhdistysten toiminnan ja viestinnän tueksi kunta lisää nettisivuilleen yhdistystoiminta -sivun, josta löytyy kaikki tarvittava tieto yhdistystoimintaan liittyen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kunnassa toimivien yhdistysten toiminnan ja viestinnän tueksi kunta lisää nettisivuilleen yhdistystoiminta -sivun, josta löytyy kaikki tarvittava tieto yhdistystoimintaan liittyen.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anna Katajala

Luotu

27.02.2020

Viimeksi muokattu

29.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Kunnassa toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseksi ja yhdistysten näkyvyyden lisäämiseksi kaikki yhdistystoimintaan liittyvä tieto tulisi olla löydettävissä helposti yhdestä paikasta kunnan nettisivuilta. Yhdistystoiminta -sivu palvelee sekä yhdistystoimijoita että kuntalaisia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOTEUTUS

1. Yhteystietojen koostaminen

Nettisivuille lisätään kunnan järjestöyhdyshenkilön sekä yhdistysagentin / yhdistysagenttien (ks. lisätietoa alta lisätietoja -kentästä) yhteystiedot sekä lyhyesti tietoa järjestöyhdyshenkilön ja yhdistysagentin tehtävistä kunnassa. Myös yhdistysten yhteystiedot koostetaan sivulle joko toimeksi.fi -verkkopalvelun alueellisen rajapintaratkaisun avulla (esim. Pohjois-Pohjanmaalla ihimiset.fi) tai muulla tavoin.

2. Tapahtumien koostaminen

Yhdistystoiminta -sivuilta löytyy tieto yhdistysten tapahtumista sekä yhdistyksille suunnatuista tilaisuuksista (esimerkiksi yhdistysillat, ks. lisätietoa alta lisätietoja -kentästä). Kunta voi käyttää tässä omaa tapahtumakalenteria tai toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden rajapintaratkaisua.

3. Yhdistysten lomakkeiden koostaminen

Sivuille koostetaan kaikki yhdistystoimintaan liittyvät lomakkeet ohjeineen, mm. järjestöavustushakulomakkeet, -ohjeet sekä hakuaikataulut. Täältä on hyvä löytyä myös aikaisemmat avustuspäätökset (avustusta saaneet yhdistykset, perustelut ja summat).

4. Yhdistysten käytössä olevien tilojen koostaminen

Sivuille koostetaan kaikki yhdistysten käytössä olevat tilat. Koosteessa kerrotaan tilojen osoitteet, varustelut, tilaan mahtuva henkilömäärä ja mahdolliset hinnat. Tilakoosteesta löytyy myös yhteystiedot ja ohjeet, keneltä ja/tai miten tiloja varataan.

5. Kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön liittyvän muun tiedon koostaminen

Koostetaan sivuille muu yhdistystoimintaan liittyvä tieto, esimerkiksi viestintään liittyvät asiat (esim. ilmoittaminen kuntatiedotteessa tai kunnan sosiaalisen median kautta), mahdollinen kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirja jne.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä