Ylitse MentorApp on SOS-Lapsikylän tarjoama digisosiaalipalvelu, jonka välityksellä voi hakea nimettömästi vertaistukea. Tukea tarjoavat SOS-Lapsikylän valmentamat vertaismentorit. Toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ylitse MentorApp
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ylitse MentorApp on SOS-Lapsikylän tarjoama digisosiaalipalvelu, jonka välityksellä voi hakea nimettömästi vertaistukea. Tukea tarjoavat SOS-Lapsikylän valmentamat vertaismentorit. Toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
Helposti käyttöön otettava ajasta ja paikasta riippumaton sovellus on ilmeiseksi ladattavissa Android ja iOS puhelimille. Sovellus toimii myös Android tableteilla. 
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

12.02.2020

Viimeksi muokattu

09.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Ylitse MentorApp -palvelun välityksellä sijaishuollosta itsenäistyvät tai jo itsenäistyneet voivat hakea nimettömästi apua ja vertaistukea.

Ylitse MentorApp -sovelluksen käyttö perustuu anonymiteettiin. Anonymiteetillä pyritään mahdollistamaan avun jatuen hakeminen mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Mentoroitavista ei rekisteröitymisen tai sovelluksen käytön yhteydessä kerätä yksilöitäviä tietoja. Myös mentorit toimivat sovelluksessa anonyymisti. Sovelluksen julkaisun jälkeen saatujen kokemuksien perusteella anonyymius ei ole este pitkäaikaisten mentorointikeskustelujen syntymiselle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret tai jo itsenäistyneet nuoret aikuiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ylitse MentorApp -sovelluksen käyttäminen on ilmaista ja sen voi ladata Android- ja iOS-laitteille. Palvelun käyttöönottaminen vaatii vain nimimerkin ja salasanan määrittämisen, jonka jälkeen mentoreilta voi hakea keskusteluapua niin arkisiin haasteisiin kuin mieltä painaviin kysymyksiin. Mentoreiden kanssa voi pohtia esimerkiksi itsenäistymiseen, jälkihuoltoon, opiskeluun, työelämään tai omaan vanhemmuuteen liittyviä asioita.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2019 aikana Ylitse MentorApp -palvelun voidaan nähdä juurtuneen osaksi tarjolla olevia palveluja lastensuojelun kontekstissa. Hankkeen aikana kehitetyn vertaismentorivalmennuksen voidaan nähdä vakiintuneen osaksi sijaishuollosta itsenäistyneiden osallistamista lastensuojelun kontekstissa vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vuoden 2019 loppuun mennessä vertaismentorivalmennuksen käyneitä on 25, joista sovelluksessa toimii tällä hetkellä 14. Vertaismentoreiden tueksi on vakiintunut kuukausittain järjestettävät työnohjaustapaamiset sekä tarpeen mukaisesti myös muu yksilöllinen tuki. Vertaismentoreiden kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä ja palautetta sekä kehittämisideoita kerätään jatkuvasti. Toimintaan on vakiintunut keväisin ja syksyisin järjestettävät vertaismentorivalmennukset, joista tiedotetaan laaja-alaisesti yhteistyökumppaneille sekä uusia halukkaita rekrytoidaan sosiaalisen median kanavien kautta.

Vertaismentoreilta kerätyn palautteen pohjalta on noussut esiin, että vertaistuen tarjoaminen sovelluksen välityksellä on ollut voimaannuttavaa ja auttanut omien elämänkokemusten reflektoinnissa. Vertaismentorit ovat tuoneet esiin, että samankaltaisissa elämäntilanteissa eläneet henkilöt ymmärtävät ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka ovat kokeneet samanlaisia elämänkokemuksia. ’’Vertaismentoritoiminta on mulle ollut todella antoisaa. Oon päässyt jakamaan mun tietoa ja kokemusta vertaisena ja uskon, että olen saanut välitettyä mun asiaa eteenpäin useammankin kanavan kautta ammattilaisille ja nuorille.’’ – toteaa eräs Ylitse MentorApissa toimiva vertaismentori.

Teknisesti sovelluksen toiminta on osoittautunut vuoden 2019 aikana vakaakaksi ja prosessit sovelluksen ylläpitoon näyttäytyivät toimivina. Ensimmäisen puolenvuoden aikana sovelluksessa lähetettiin yli 7400 viestiä. Tämän perusteella voidaan palvelun tavoittaneen kohderyhmän. Vuoden aikana sovellukseen rekisteröity yhteensä 119 käyttää. Näistä n. 80 prosenttia oli varsinaisia, nimimerkillä rekisteröityneitä vertaistukea hakevia. Loput 20 prosenttia rekisteröityneistä oli suurella todennäköisyydellä sovellusta kokeilevia ammattilaisia. Merkittävimmäksi toiminnan käyttöönoton mittariksi onkin osoittautunut reksiteröityneiden käyttäjien ja näistä viestin lähettäneiden määrän suhde.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sovelluksessa apua ja ohjausta tarjoavat myös SOS-Lapsikylän asiantuntijat.

Kansikuva
Innokylä logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vertais- ja vapaaehtoistyö Lastensuojelu

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret Nuoret