Tampereen korkeakouluyhteisö Kylse-yhteistyössä: Selvitysraportti Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen mahdollisuuksista

Raporttiin on koottu Kaupin yo:llinnen sotekeskus/Kylse -yhteistoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista tarkastelevia selvityksiä.

Kylse-yhteistyölle on monitieteistä ja -alaista kiinnostusta korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen toimijoiden keskuudessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tampereen korkeakouluyhteisö Kylse-yhteistyössä: Selvitysraportti Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen mahdollisuuksista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raporttiin on koottu Kaupin yo:llinnen sotekeskus/Kylse -yhteistoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista tarkastelevia selvityksiä.

Kylse-yhteistyölle on monitieteistä ja -alaista kiinnostusta korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen toimijoiden keskuudessa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampere, Kaupin sosiaali- ja terveyskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Karttunen

Luotu

12.12.2022

Viimeksi muokattu

12.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Tampereella Kaupin alueelle rakentuu lähivuosina yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus, joka toimii kaupungin itäisen keskusta-alueen väestön sote-palvelujen keskuksena. Samalla se toimii sote-peruspalvelujen kehittämistoiminnan keskiössä. Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus (Kylse) tukee, yliopistosairaaloiden tapaan, Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi myös laajemman yhteistoiminta-alueen ja koko maan kattavaa kehittämistyötä. Se on alueellinen ja kansallinen peruspalvelujen kehittämistyön keskeinen toimija, jolla on rooli suomalaisten hyvinvointipalvelujen kehityksen kansainvälisenä näyteikkunana. Tarve peruspalvelujen ja palveluintegraation TKIO-toiminalle on suuri ja tähän Kylse yliopistollisena sote-keskuksena voi vastata. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnassa painottuu yhteistyö korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Tällaisena toimijana se mahdollistaa peruspalvelujen kehittämisen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen.

Selvitysraportti kokoaa Kylse-yhteistoiminnan merkityksiä, tarpeita, toiveita ja odotuksia eri näkökulmista. Raportti sisältää korkeakouluyhteisön toimijoiden sekä Tampereen kaupungin ja kolmannen sektorin sekä Pirkanmaan sote-toimijoiden näkökulmia Kylsen mahdollistavasta yhteistyöstä tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen alueilla. Selvitysraportin tarkoituksena on luoda pohjaa korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen väliselle Kylse-kehittämiselle.

Tampereen korkeakouluyhteisö Kylse-yhteistyössä : Selvitysraportti Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen mahdollisuuksista

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Selvitysten keskeisten löydösten perusteella Kylse-yhteistyö muodostaa korkeakouluyhteisöä innostavan uutta tutkimus- ja opetustoimintaa mahdollistavan strategisen avauksen. Tarve Kylsen mahdollistamalle monialaiselle yhteistyölle ilmenee laajasti yliopiston tiedekunnissa ja ammattikorkeakoulun osaamisyksiköissä sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-toimijoiden keskuudessa.

Tässä raportissa esiteltyjen selvitysten perusteella Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu päättivät johtoryhmiensä kokouksessa 14.6.2022, että Tampereen korkeakouluyhteisö sitoutuu olemaan mukana Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen toimintojen suunnittelussa sekä osallistumaan jaetuista tehtävistä ja tiloista koituviin kustannuksiin siltä osin kuin Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu siitä yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävän tarkemman suunnittelun mukaisesti päättävät. Tämä raportti keskittyy yhteistyösopimuksen rakentamisvaiheeseen. Tämän jälkeen käynnistyy käytännön yhteistyömuotojen suunnittelu.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Korkeakouluyhteisön ja sote-toimijoiden yhteneväiset käsitykset, toiveet, tarpeet ja odotukset yhteistyöstä Kylsessä luovat hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle ja toiminnan suunnittelulle.

Selvitysten tekemisen yhteydessä tietoisuus Kylsen tarjoamista mahdollisuuksista on laajentunut ja kiinnostus Kylse-yhteistyöstä lisääntynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Raportti toimii kehittämistoiminnan suunnittelun alkukartoituksena ja pohjana tulevien yhteistyömuotojen suunnittelulle.

Selvityksen tuloksia voidaan soveltaa korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä laajemmin.

Lisätietoja: Hanna Uotila hanna.uotila@tuni.fi ja Ulriika Leponiemi ulriika.leponiemi@tuni.fi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä