Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano

Tampereella on käynnistetty Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano. Tarvittavia toimenpiteitä käydään läpi kaikkien ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa palveluryhmittäin.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tampereella on käynnistetty Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano. Tarvittavia toimenpiteitä käydään läpi kaikkien ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa palveluryhmittäin.

 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Karttunen

Luotu

12.12.2022

Viimeksi muokattu

12.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Ehkäisevä päihdetyö (EPT) kuuluu kunnan ja hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Pirkanmaalla on laadittu Ehkäisevän päihdetyön toimintamalli -taulukkotyökalu, jossa EPT toimet on sanoitettu eri toimijoiden tehtäväksi. Tampereella on kartoitettu paikallisia vahvistamisen tarpeita rakenteissa ja käytännön toimissa, kuten henkilöstön ehkäisevän päihdetyön osaamisessa. Toimeenpanossa huomioidaan nämä molemmat, sekä kuntaan jäävissä toiminnoissa että hyvinvointialueelle siirtyvissä. Tarkoituksena on vahvistaa EPT:n rakenteita, lisätä tietoutta ja henkilöstön osaamista, yhteistyötä sekä parantaa oikea-aikaista ja kohdennettua palveluiden saatavuutta (kts. Ehkäisevän päihdetyön painopistekuvio pdf).

Liittyy Innokylässä julkaistuun malliin Ehkäisevän päihdetyön (EPT) toimintamalli kunnan alueella / Pirkanmaa | Innokylä (innokyla.fi)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpanoa on lähdetty jalkauttamaan palveluryhmä (tai sen osa) kerrallaan. Toimeenpanoa koordinoivat aiheeseen perehtynyt projektisuunnittelija ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, jotka kokoavat palveluryhmistä substanssiosaajat mukaan suunnitteluun pohtimaan, miten ja mitkä käytännössä tarvittavat toimenpiteet eri aloilla toteutetaan. Toimenpiteistä kootaan räätälöity tarkistuslista. Kaikissa palveluryhmissä toimet eivät ole täysin samat, mutta isot yhtenäiset linjat huomioidaan. Tarkistuslista käsitellään ja hyväksytään johtoryhmässä. Tarkistuslista on apuväline johdon työn tueksi ja sen sisältö voidaan arvioida ja päivittää vuosittain. Toimeenpanoprosessiin on syytä varata aikaa, kun sen tekee huolellisesti tavoitteena mahdollisimman hyvä vaikuttavuus (kts. Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpanoprosessi Tampereella pdf).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toimeenpano on keskeneräisenäkin vahvistanut ehkäisevää päihdetyötä Tampereella. Tilanteen kehittymistä on seurattu esimerkiksi puolivuosittaisilla kypsyysanalyyseillä, jossa painopiste on selvästi siirtynyt kehittyvästä hyvään/optimaaliseen tasoon. Toisena esimerkkinä voidaan esittää asiakkaan päihdehoidon avopalveluihin ohjaaminen. Henkilöstöä perehdytettiin ohjauskäytäntöön ja ohjausmäärä moninkertaistettiin edellisvuoteen verrattuna. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimeenpanoa koordinoivalla/koordinoivilla henkilöillä tulee olla riittävä osaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja erityisesti ehkäisevästä päihdetyöstä sekä kyky koordinoida laajoja kokonaisuuksia. Lisäksi tarvitaan perehtyneisyyttä toimeenpanoa ohjaaviin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin aineistoihin. On hyvä varautua siihen, että soveltuvien henkilöiden kokoaminen sparrausryhmään, tarkistuslistan laatiminen ja eteenpäin vieminen palveluryhmän johdossa sekä ulottaminen käytäntöön, vievät aikaa.

Lisätietoja: minna.kunnas@pirha.fi

Kansikuva
Kansikuva_EPTn toimintamallin toimeenpanoprosessi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä