Mielenterveyspotilaan arviointi ja tukea antava hoito terveysaseman vastaanotolla - Mielenterveyden työkalupakki

Tarjoaa pth:n ammattilaiselle välineitä mielenterveyspotilaiden arvioimiseen pth:n vastaanottotoiminnassa, antaa valmiudet toteuttaa tukea antavan lyhytterapeuttisen hoitojakson.

Koulutus sisältää 3 kolmen tunnin kokoontumista ja seurantatapaamisen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyspotilaan arviointi ja tukea antava hoito terveysaseman vastaanotolla - Mielenterveyden työkalupakki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarjoaa pth:n ammattilaiselle välineitä mielenterveyspotilaiden arvioimiseen pth:n vastaanottotoiminnassa, antaa valmiudet toteuttaa tukea antavan lyhytterapeuttisen hoitojakson.

Koulutus sisältää 3 kolmen tunnin kokoontumista ja seurantatapaamisen.

Toteutuspaikka
Tampere laajentuen koko Pirkanmaalle. Toimintamallia on kehitetty osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote -keskus (PirSOTE) -hanketta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Karttunen

Luotu

17.01.2022

Viimeksi muokattu

10.10.2023
Ratkaisun perusidea **

Mielenterveyden työkalupakin tarkoituksena on tarjota perusterveydenhuollon työntekijälle välineitä potilaan haastatteluun ja kohtaamiseen, tilanteen kartoitukseen, potilasohjantaan ja motivointiin sekä antaa valmiudet lyhyen tukea antavalle hoitojakson toteuttamiselle.

Tukea antava hoitojakso sisältää yhdestä seitsemään tapaamista lyhytterapeuttisella työotteella.

Toimintaympäristö **

Mielenterveyspotilaan arviointi ja tukea antava hoito - Mielenterveyden työkalupakki on kehitetty Tampereen kaupungin vastaanottotoiminnassa vuonna 2019. Kehittämistä- ja käyttöönottoa on jatkettu osana Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mielenterveyden työkalupakki -käyttöönottokoulutus rakentuu pienissä vuorovaikutusryhmissä tapahtuvasta interaktiivisesta työskentelystä. Koulutus sisältää kolme kolmen tunnin kokoontumista kouluttajien johdolla ja yhteisen seurantatapaamisen.

Koulutuksia toteutetaan säännöllisesti Tampereella. Lisätietoja antaa minna.kunnas@tampere.fi

Kevään ja syksyn 2022 aikana koulutusten toteutukset ovat laajentuneet/laajenevat Pirkanmaalla. Käyttöönottokoulutusten lisäksi keväällä 2022 on PirSOTE työnä kehitetty mielenterveys- ja psykiatrian ammattilaisilla suunnattu kouluttajakoulutus sekä koottu koulutusten tueksi yhtenäinen diasarja. Syksyllä 2022 koulutukseen sisällytetään aikaisempaa vahvemmin päihdepotilaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyviä erityispiirteitä kuten mini-interventio. Keskitetyn PirSOTE:n kehittämistyöstä lisätietoja antaa senja.vanska@pshp.fi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Malli on kehitetty Tampereen vastaanottotoiminnassa vuonna 2019 ja sitä on kehitetty eteenpäin  osana Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankketta.

Mallin käyttöönottoa koko Pirkanmaan alueella tuetaan vuosien 2022-2023 aikana samaisessa hankkeessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pidämme tärkeänä, että koulutus toteutetaan keskitetysti esim. HVA:een toimesta. Näin tuetaan yhtenäisten toimintamallien muodostumista.

Koulutettavan ryhmän ideaalikoko on alle 10 henkilöä.

Keskeisiä kohderyhmiä ovat esim. lievistä masennus- ja ahdistusoireista kärsivät asiakkaat. 

Toimintaympäristönä on perustason terveydenhuolto.

Kansikuva
Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä