Käyttäjän Tanja.Kotala profiilikuva.
Etunimi
Tanja
Sukunimi
Kotala
Esittelyteksti
Organisaatioiden, prosessien ja palveluiden parantamiseen ja kehittämiseen erikoistunut asiantuntija.

Toimintamallit, joissa mukana

Etähoiva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

KOMAS3
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Konsulttilääkäri
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoidontarve

Koronan vuoksi palveluiden ulkopuolelle syrjäytyneiden tukeminen
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Korona
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus

Prosessikaavio kotikuntoutusmallin kokonaisuudesta
Toimintamalli
Ikääntyminen
Fysioterapia
Kotihoito
Prosessien kehittäminen

Hyödyt lääkerobotti-pilotista
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen

Kuvakaappaus kotiutuskoordinaattori-pilotin vastuista (näkyvissä vain osa prosessikaaviosta)
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku

Pirsote ja Komas_tuotokset
Toimintamalli
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy

Pitkäaikaissairaiden vastaanotto
Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys

Monialainen ekosysteemi
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Yhteistyö

Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut