SOTE-työpari -toimintamallikokonaisuus paljon palveluita tarvitseville asiakkaille + Kelan etäkonsultaatio

Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessikokonaisuus sisältäen Kelan viikottaisen etäkonsultaation.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SOTE-työpari -toimintamallikokonaisuus paljon palveluita tarvitseville asiakkaille + Kelan etäkonsultaatio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille monialainen asiakaslähtöinen palveluprosessikokonaisuus sisältäen Kelan viikottaisen etäkonsultaation.

 

Toteutuspaikka
Ikaalinen, osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja Sote-uudistusta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tanja Kotala

Luotu

14.06.2021

Viimeksi muokattu

07.06.2022
Ratkaisun perusidea **

 

Monialainen SOTE-työpari -toimintamallikokonaisuus sisältää asiakkaalle tarjottavan vaikuttavan ja oikea-aikaisen palvelupolkukokonaisuuden.

Asiakas saa kokonaisvaltaisen ja monialaisen tilanteensa kartoituksen, kattavan monialaisen ohjauksen, neuvonnan ja jatkosuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa yhden luukun periaatteella.

Indikaatiota yhteisvastaanotolle:

 • asiakas tarvitsee kokonaisvaltaisen tilanteensa arvioinnin
 • sairauksien hoito kuormittaa asiakasta tai hoito on epäselvää
 • asiakas käy useilla vastaanotoilla, mutta hänen tilanteensa ei etene
 • asiakkaalla on kuormittava elämäntilanne
 • asiakkalla on huoli omasta jaksamisesta ja tilanteesta.

Toimintamalli sisältää:

 

 • monialainen sote-työparin (sosiaaliohjaaja +sairaanhoitaja) yhteisvastaanotto
 • kokonaisvaltainen asiakkaan palvelutarpeen kartoitus
 • asiakkuuden segmentointi sähköisen Suuntima -työkalun avulla
 • Omaolon sähköinen hyvinvointitarkastus
 • yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Kelan etäkonsultaatio tarvittaessa
 • ohjaus vaikuttavaan jatkopolkukokonaisuuteen
Toimintaympäristö **

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat yksi tärkeä asiakasryhmä tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Asiakasryhmän kokonaistarpeiden huomioimiseksi, sekä heille tarjottavan vaikuttavan asiakaspolkukokonaisuuden räätälöimiseksi tarvitaan aitoa monialaista asiakkaan kohtaamista, jossa asiakas tulee oikeasti kuulluksi ja huomioiduksi.

Monialaisen yhteistyön kehittäminen sisältyi vahvasti Pirsote-hankkeen tavoitteisiin. Monialaisen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseksi hyödynsimme myös digitalisaation ( Pirsoten tavoite)  tarjoamia mahdollisuuksia ottamalla käyttöön sähköisen Suuntima -työkalun asiakkuuksien segmentointiin, sekä mm. Omaolon sähköisen hyvinvointitarkastuksen.  Lisäksi yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman käyttöönotto parantaa myös asiakkaan palvelupolkukokonaisuuden vaikuttavuutta. SOTE-työpari -toimintamallin kehittämisessä päällimmäisenä tarkoituksena oli tarjota PPT-asiakkaille oikea-aikainen ja vaikuttava palvelupolkukokonaisuus yhden luukun periaatteella. Oikea-aikaisuuden myötä vaikuttavuuden lisääntyessä pystymme pidemmällä aikavälillä hillitsemään myös kustannusten nousua, koska "kalliin" asiakasryhmän tilanteet eivät pääse niin helposti komplisoitumaan ja asiakkaan moninaisiin ongelmiin pystytään puuttumaan aikaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, jolloin tarve raskaammille palveluille vähenee.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kts. toimintaympäristö -kohta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kts. laaja loppuraportti-diasarja (liitetiedosto).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

SOTE-työpari -toimintamallilla olemme saaneet seuraavia mitattuja tuloksia aikaan (kts. tarkemmin tuloksista laajasta loppuraportista liitetiedostosta):

 • asiakkaat saavat vaikuttavampia, oikea-aikaisempia palveluita
 • eheä palvelupolkukokonaisuus ja yhden luukun periaate toteutuu
 • yhteinen ja ajantasainen tilannekuva asiakkailla ja ammattilaisilla
 • asiakkaiden palvelupolkujen nopeutuminen. Sote-työparin yhteisvastaanotto säästää keskimäärin 2-4 kpl muita vastaanottoja ja nopeuttaa asiakkaan palvelupolkua keskimäärin 1-2 kk.
 • monialainen yhteistyö on tehokasta ja asiakaslähtöistä 
 • ammattilaisten oppiminen ja "siilojen aito kaatuminen"

 

 • asiakas tulee kuulluksi, nähdyksi ja kunnoitetuksi -> 93,8% asiakkaista täysin tai osittain samaa mieltä
 • vastaanotolla keskitytään asiakkaille tärkeisiin asioihin -> 100% asiakkaista täysin tai osittain samaa mieltä
 • asiakas saa riittävää jatko-ohjausta -> 93,8% asiakkasta on täysin tai osittain samaa mieltä
 • asiakkaat pysyvät palvelupolkukokonaisuudella, johon heidät on ohjattu -> 11/12 asiakasta käynyt palveluissa, 1 menossa, kukaan ei jättänyt kesken
 • palvelupolun jatkuvuus -> kaikki asiakkaat ovat tietoisia, miten heidän palvelupolkunsa etenee (mihin mennä, milloin ja kenen kanssa asioida)
 • asiakaspalaute -> "en olisi hakeutunut palveluihin ilman sote-työparia. Tarvitsin paljon tukea ja apua. Nyt terveyspuoli on hoidossa ja sosiaalipuolelta tuki myös. Mukava ja luottavaisempi olo."

 

Viikottainen SOTE-työparin Kelan etäkonsultaatio on tuonut seuraavia tuloksia:

 • asiakkaiden palvelupolkujen merkittävä nopeutuminen ja huomattava ajansäästö kaikille osapuolille. Yhden asiakkaan kohdalla etäkonsultaatio säästää lukuisia yhteydenottoja muihin tahoihin sekä asiakkaalta, että ammattilaiselta. Yhden etäkonsultaatiotunnin aikana ehditään käymään neljän asiakkaan tilanteet läpi. Tällöin yhden etäkonsultaation aikana saama resurssien ja ajan kokonaissäästö on merkittävä
 • yhteinen ja ajantasainen tilannekuva kaikilla toimijoilla (nyt verkostossa mukana myös Kela)
 • toimintamalli vähentää oleellisesti verkostopalaverien määrää - verkostopalaverien tarve on vähentynyt -75% etäkonsultaation ansiosta
 • tiedonkulun nopeutuminen -> asiakkaat ja ammattilaiset saavat tarvitsemansa tiedon ajallaan.
 • puutteellisten/virheellisten ja ns. turhien hakemusten vähentyminen Kelaan
 • tiedon lisääntyminen ja ammattilaisten oppiminen 
 • palvelupolkuajattelun kehittyminen ja lisääntyminen ammattilaisilla
 • asiakas saa tarvitsemansa jatkopolun esimerkiksi kuntoutukseen
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli olisi ehdottomasti laajennettavissa. Tulokset ovat olleet vaikuttavia. Liitteenä oleva loppuraportti -diasarja avaa enemmän toiminnan käyttöönottoa. 

 

Lisätietoja: Tanja Kotala, Ikaalisten Pirsote -projektipäällikkö, tanja.kotala@ikaalinen.fi I 044-7306600

Kansikuva
Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Monialaisuus Asiakaslähtöisyys Palvelupolku Asiakassegmentointi Vaikuttavuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat