Kotikuntoutusmallin prosessikokonaisuuden kehittäminen ja käyttöönotto

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (Pirsote)- hankkeen yhtenä kehittämiskärkenä ikäihmisten työpaketissa on ollut (Eksoten) kotikuntoutusmallin käyttöönotto. Ikaalisissa on vuoden 2021 aikana räätälöity oma kotikuntoutusmalli +otettu malli käyttöön. Kts. Diat liitteenä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotikuntoutusmallin prosessikokonaisuuden kehittäminen ja käyttöönotto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (Pirsote)- hankkeen yhtenä kehittämiskärkenä ikäihmisten työpaketissa on ollut (Eksoten) kotikuntoutusmallin käyttöönotto. Ikaalisissa on vuoden 2021 aikana räätälöity oma kotikuntoutusmalli +otettu malli käyttöön. Kts. Diat liitteenä.

Toteutuspaikka
Ikaalinen, osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja sote-uudistusta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Kotala

Luotu

08.11.2021

Viimeksi muokattu

07.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Ikaalisten kotikuntoutusmalli on kehitetty Eksoten kotikuntoutusmallin pohjalta. Kotikuntoutusmallin prosessikokonaisuus jakautuu viiteen osaprosessiin:

1.ohjautuminen

2. kotihoidon kuntoutttava arviointijakso uusille asiakkaille

3. moniammatillinen kotikuntoutus

4. kuntouttava kotihoito

5. läpileikkaava osaprosessi -> moniammatillinen tiedonkulku, kirjaaminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

Katso tarkempi kuvaus toimintamallista liitetiedostosta.

Toimintaympäristö **

Ikaalinen on valinnut Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (Pirsote) -hankkeen vapaaehtoiseen kehittämiskärkeen kuuluvan kotikuntoutusmallin käyttöönoton lisäkehittämiskohteekseen. Yhtenä keskeisenä valtakunnallisena linjauksena ja tavoitteena on mahdollistaa ja tukea ikäihmisten kotona-asumista niin, että he pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Ikaalisissa on tämän tavoitteen toteuttamiseksi vuoden 2021 aikana otettu käyttöön useampia toimintamalleja (mm. etähoiva, lääkerobotit ja kotikuntoutus).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä Ikaalisten kotikuntoutukselle ovat pääosin ikäihmiset. Ikaalisten ikäjakauma painottuu ikäihmisiin ja onkin erityisen tärkeää löytää ja kehittää toimivia kokonaisuuksia, joilla voimme rajatuilla resursseilla tukea mahdollisimman monipuolisesti ikäihmisten kotona-asumista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallikokonaisuuden onnistumisessa keskiössä on tiivis yhteistyö ja tiedonkulku kotikuntoutusta tekevän fysioterapeutin ja kotihoidon hoitajien välillä ns. yhteinen päivittynä tilannekuva asiakkaasta. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Maaliskuun lopussa 2022 päivitetään tilannetietoa mallin käyttöönottamisesta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen tai käyttöönotto vaatii kokonaiskuvan hahmottamista kaikilta -> yhteistä tilannekuvaa  + toimivia moniammatillisia yhteistyön prosesseja. 

Kansikuva
Prosessikaavio kotikuntoutusmallin kokonaisuudesta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ikääntyminen Fysioterapia Kotihoito Prosessien kehittäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa

Kohderyhmä

Ikäihmiset