SAS-työryhmän toiminta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Toimintamallilla yhtenäistetään SAS-työryhmien toiminta HVA:n eri alueilla. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, tarpeenmukainen asumispaikka ikäihmiselle sujuvan toiminnan avulla. Toiminnan painopisteenä on ennakoiva ja monialainen yhteistyö. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SAS-työryhmän toiminta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla yhtenäistetään SAS-työryhmien toiminta HVA:n eri alueilla. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, tarpeenmukainen asumispaikka ikäihmiselle sujuvan toiminnan avulla. Toiminnan painopisteenä on ennakoiva ja monialainen yhteistyö. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Virve Rinne

Luotu

21.06.2023

Viimeksi muokattu

13.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ennakoivatyö: Monialainen yhteistyö tarvittavien tietojen keräämiseen SAS-työryhmää varten. Tiedonkeruu omatyöntekijän toimesta! Esim. Varmistetaan että tehoseurantajakso kotihoidossa (tarkistuslista kotihoidolla) on tehty ja kaikki kuntouttavat toimenpiteet kokeiltu ennen SAS-työryhmää. 

SAS-työryhmän kokoonpano: SAS-koordinaattori/ palveluasumisen asiakasohjaaja (pj, kirjaaja), omatyöntekijä/-t / asiakasohjaajat (asiakkaan tilanne hyvin valmisteltuna). Tarvittaessa muut kutsutut asiantuntijat. 

Esityslista ja muistio: Yhtenäinen esityslista ja muistio -pohja käytössä 

Kokoontumistiheys: 1-2x/ kk. Tarkentuu työskentelyn myötä.

Asiakkaiden liikkuminen  hyvinvointialueen sisällä ja muualta: Yhteistyö alueiden välillä keskeistä! 

 

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii seitsemän ikäihmisten asiakasohjausyksikköä, joiden toiminta on matalankynnyksen toimintaa. Monen yhteydenottokanavan kautta asiakas, läheinen tai ammattilainen voi olla yhteydessä asiakasohjausyksikköön. Asiakkaan tarpeen tunnistaminen, neuvonta ja ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko kuuluvat yksikköjen vastuuseen. SAS-työryhmät toimivat asiakasohjausyksiköissä ja sen kautta tehdään asumispalveluiden päätökset. Yksikköjen resurssit vaihtelevat alueilla, mitkä vaikuttavat toimintaan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmiset, jotka eivät enää pärjää kotona palveluiden turvin ja täyttävät hyvinvointialueen kriteerit ympärivuorokautiseen asumiseen.  

Ikäihmisten asiakasohjausyksiköiden palveluasumisesta vastaavat asiakasohjaajat ovat ajan tasalla paikka- ja jonotilanteesta omalla alueellaan. Asiakasohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alueiden asiakasohjaajien kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin työstämiseen on osallistunut asiakasohjaajia eri alueiden (pohjoinen, keskinen ja eteläinen) asiakasohjausyksiköistä, mutta myös asiakasohjauksen palvelualuejohtaja & vastuuyksikköjohtajat sekä ympärivuorokautisen asumisen palvelualuejohtaja. Tämä edesauttaa, helpottaa ja nopeuttaa toimintamallin käyttöönottoa. 

Toimintamallia kokeillaan käytännössä ensin osittain ja testataan yhteisen esityslistan ja muistiopohjan käyttöä. Kokemuksia kerätään ja pidetään kokemustenkeruupalaveri. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat muokkaukset ja sovitaan jatkokokouksista ja jatkoseurannasta. Toimintamalli saadaan käytäntöön asteittain ja tarvittavia muokkauksia tehdään. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Uutta toimintamallia on lähdetty kokeilemaan käytännössä pienin askelin. Kokemuksien keruu on kesken. Pienten vanhojen SAS-työryhmien yhdistäminen tuo omat haasteensa. Näkökulma omasta kunnasta yhteiseen kokonaisuuteen vaatii aina aluksi ajatusten muokkausta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin runko on muokattavissa ja käyttävissä valtakunnallisesti eri alueilla. 

Kehittämistyöhön osallistuminen alueen asiakasohjaajilla on vaatinut resursseja. Tämä kuitenkin edesauttaa toimintamallin käyttöönottoa, koska heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. 

Kansikuva
SAS

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis