Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Rovaniemi

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus Rovaniemen alueella, Työkyky käyttöön hankkeessa seuraavien palveluiden osalta:
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Rovaniemi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus Rovaniemen alueella, Työkyky käyttöön hankkeessa seuraavien palveluiden osalta:
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus.

Toteutuspaikka
Rovaniemen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Rovaniemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

14.06.2021

Viimeksi muokattu

23.09.2021
Toimintaympäristö **

Hallituksen Työkykyohjelma tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. 

Työkyky käyttöön- hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillinen palvelukokonaisuus osatyökykyisten tunnistamiseksi, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi. Haluamme Lapissa erityisesti vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua ja viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta siihen suuntaan, että jokaisella olisi oikeus  ja mahdollisuus löytää omaa työkykyään vastaavaa työtä. Työkyky käyttöön- hanke integroi tulevaisuuden sote-keskuksen palvelut muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien palveluihin. Keskeisimmät yhdyspinnat ovat TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut (sisältäen Ohjaamo-palvelut), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos (KELA) sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
 

Sosiaalipalvelujen osalta asiakasohjaus hankkeeseen tapahtuu sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palveluista sekä vammaissosiaalityön palveluista. Tehdyn asiakasanalyysin mukaan sosiaalihuollon palveluissa on tällä hetkellä noin 100 asiakasta, jotka hyötyisivät haettavan hankkeen palveluista, erityisesti tuetun työhönvalmennuksen osiosta. Asiakkaat ovat osatyökykyisiä ja heillä voi olla erilaisia terveydellisiä rajoitteita. Asiakkaat voivat olla työttömiä työnhakijoita, sairauspäivärahalla olevia tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai vammaisia henkilöitä. He ovat joko edenneet kuntoutusvaiheesta tai ovat suoraan työllistymisvaiheessa, mutta tarvitsevat tukea työllistyäkseen. Myös eläkkeellä olevat henkilöt voivat olla osatyökykyisiä, mutta he eivät aina ole rekisteröityneet työnhakijoiksi TE-hallintoon, vaikka olisivatkin vailla työtä. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei riittävästi tue asiakkaiden työelämään pääsyä.

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Aikuissosiaalityö Työllistyminen Työllisyys Kuntouttava työtoiminta

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset Työikäiset Työttömät