Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Rovaniemi

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus seuraavien palveluiden osalta:
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Rovaniemi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus seuraavien palveluiden osalta:
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus.

Toteutuspaikka
Rovaniemen kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

14.06.2021

Viimeksi muokattu

14.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Mallin tärkeimmät osa-alueet:
TUNNISTAMINEN:
-osatyökykyisten palvelutarpeet tunnistetaan paremmin ja yhä aiemmassa vaiheessa
(myös ennaltaehkäisevä työ ja näkökulma on kehittynyt)
voimavarakeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa on juurtunut toimijaverkostoon
- työkyvyttömyyden riskit tunnistetaan ja osataan ohjata asiakas oikeisiin terveyspalveluihin ja työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn
YKSILÖLLINEN PALVELEMINEN JA VALMENTAMINEN:
- työkyvyn tuen tiimi (moniammatillinen verkostomainen tiimi) on myös sosiaalihuollon asiakkaiden käytettävissä, jos tarvetta on 
- asiakasvastaavamalli on käytössä kunnissa, sosiaalihuollon asiakkuus voi säilyä muiden työllisyyttä tukevien palveluiden ohessa, kuten työhönvalmennuksen > asiakas ei jää yksin pyörimään palveluiden verkkoon- osatyökykyisten palvelujärjestelmässä roolit, vastuut ja työnjako on selkiytynyt eri toimijoiden välillä ja yhteistyö tiivistynyt > poikkihallinnollinen yhteistyö on parantunut ja on saatu luotua synergiaa. Uusia toimintatapoja on löydetty.
- asiakas saa tarvitsemansa työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut
- osatyökykyisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille on lisääntynyt lähtötilanteesta, erityisesti laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen keinoin
- asiakkaille on tarjolla yksilöllistä laatukriteereihin perustuvaa tuettua työhönvalmennusta
- työnantajat ja työyhteisöt ovat saaneet tietoa ja kokemuksia osatyökykyisten työllistämisestä, onnistumisia on tullut ja asenteisiin on voitu vaikuttaa
-tuettu työhönvalmennus järjestetään yksilöllisesti ja siinä huomoidaaan myös osaamisen kehittäminen
ASIAKASOSALLISUUS JA YHTEISKEHITTÄMINEN: 
- asiakkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä niiden
vaikuttavuuden arvioinnissa

Toimintamallin tunnuslause/motto:

Tunnista -> Valmenna -> Työllistä

 

 

Toimintaympäristö **

Valtakunnallinen Työkykyohjelma tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. 

Työkyky käyttöön- hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillinen palvelukokonaisuus osatyökykyisten tunnistamiseksi, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi. Haluamme Lapissa erityisesti vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua ja viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta siihen suuntaan, että jokaisella olisi oikeus  ja mahdollisuus löytää omaa työkykyään vastaavaa työtä. Työkyky käyttöön- hanke integroi tulevaisuuden sote-keskuksen palvelut muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien palveluihin. Keskeisimmät yhdyspinnat ovat TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut (sisältäen Ohjaamo-palvelut), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos (KELA) sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
 

 

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sosiaalihuollon palveluissa olevat työttömät työnhakijat sekä ilman työtä olevat työikäiset. Tehdyn asiakasanalyysin mukaan sosiaalihuollon palveluissa oli syksyllä 2020 100 asiakasta, jotka hyötyisivät hankkeen palveluista, erityisesti tuetun työhönvalmennuksesta. 

Hankkeen oman Asiakasraatitoiminnan avulla vahvistettiin asiakasosallisuutta ja saatiin realiaikaista palautetta kehittämisen eri vaiheista.

Lisäksi mallinnuksessa hyödennettiin myös sosiaalipalveluiden aikuisosiaalityön asiakasraadin palautetta.

Kehittäjäjasiakas on osallistunut työryhmän kokoukseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttaminen ja vakiinnuttaminen edellyttäisi moniammatillisen työkyvyn tuen tiimin jatkamista ja tuetun työhönvalmennuksen saatavuutta jatkossakin kaikille motivoituneille ja tukea työllistymiseen tarvitsevillle sosiaalihuollon asiakkaille. 

Resurssit ja organisoituminen: 
Työllisyyspalvelut (TE 2024) ja Lapin hyvinvointialue (2023) vastaavat asiasta. Neuvottelut ovat kesken ja prosessi on meneillään. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Laatukriteereiden perustuvan tuetun työllistymisen avulla osatyökykyiset henkilöt ovat työllistyneet aiempaa paremmin. Poikkihallinnollinen yhteistyö on kehittynyt ja tiivistynyt. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Edellyttää riittävästi saatavilla olevaa laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
Työntekijöiden/ammattilaisten osaaminen työkyvyn ja työllistymisen tuen tunnistamisessa ja palvelupolun räätälöinnissä on erityisen tärkeää. Tätä on hankkeessa kehitetty. 

Kansikuva
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku Työkyky käyttöön -hankkeessa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis