Asiakasvastaavamalli Työkyky käyttöön -hankkeessa

Asiakasvastaavamalli kuvaa vastuullista asiakasohjausta. Asiakkaan "omatyöntekijä" ohjaa asiakkaan työkyvyn tuen tiimiin ja aloittaa asiakkaan kanssa työkyvyn tuen suunnitelman täyttämisen.  Tiimissä määritetään kuka ottaa vastuun asiakkaan rinnalla suunnitelman etenemisestä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaavamalli Työkyky käyttöön -hankkeessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvastaavamalli kuvaa vastuullista asiakasohjausta. Asiakkaan "omatyöntekijä" ohjaa asiakkaan työkyvyn tuen tiimiin ja aloittaa asiakkaan kanssa työkyvyn tuen suunnitelman täyttämisen.  Tiimissä määritetään kuka ottaa vastuun asiakkaan rinnalla suunnitelman etenemisestä.

 

Toteutuspaikka
Rovaniemen kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Pia-Leena Salo

Luotu

19.08.2021

Viimeksi muokattu

14.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Työkyvyn tuen tiimin asiakkaalla on aina yksi henkilö ns. vastuuhenkilö/rinnallakulkija, joka vie asiakkaan tukena asioita eteenpäin.

Asiakasvastaavamallin mukainen henkilö päätetään Työkyvyn tuen tiimissä ja kirjataan työkyvyn tuen suunnitelmaan. Henkilö voi olla sama, joka tekee asiakasohjauksen työkyvyn tuen tiimiin tai se voi vaihtua asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti suunnitelmaa laadittaessa.

Toimintaympäristö **

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta kehitetään osana Rovaniemen seudun työllisyyden kuntakokeilua.

Työllisyyden kuntakokeilu: Te-Palvelut (Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli voimaan 1.5.2022,  Te-palveluiden siirtyminen kunnille 2025).

Hyvinvointialue: Sote-palveluiden siirtyminen hyvinointialueille 1.1.2023

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä asiakasvastaavamallissa on eri palveluiden asiantuntijat. Toisijaisena kohderyhmänä ovat työkyvyn tuen tiimin asiakkaat, jotka ovat monialaisia palveluita tarvitsevat osatyökykyiset ja /tai pitkäaikaistyöttömät.

Kehittämistyöryhmään kuuluu kehittäjäasiakas, joka osallistuu työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallintamiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia testataan työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden prosessin pilotoinnissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokeilun alussa havaittiin, että eri organisaatiot käyttävät eri nimikkeitä asiakastyön vastuuhenkilöstä. Nimitysten erilaisuus asetti haasteita. Rovaniemen seudun työllisyyden kuntakokeilussa nimike asiantuntijoille on asiakasvastaava (vrt. muualla käytössä omavalmentaja). Tämä aiheutti sekaannuksia eikä asiakasvasvastaava-nimitystä voinut sellaisenaan ottaa käyttöön. Asiakasvastaavana voi toimia myös sosiaalipaveluiden omatyöntekijä. Neuvottelujen jälkeen työpajassa sovittiin yhteiseksi nimikkeeksi asiakasvastaavamallin mukainen vastuuhenkilö. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokemuksemme perusteella mallia voidaan soveltaa myös pienemmissä kunnissa hyvinvointialueella. Malli ei vaadi lisäreursseja vaan se voidaan toteuttaa olemssaolevilla resursseilla.

Malli on osa Työkyvyn tuen tiimin -mallinnosta. Parhaimmillaan työkyvyn tuen tiimi vahvistaa asiantuntijoiden ammatillista osaamista.

Kansikuva
Asiakasvastaavamalli Työkyky käyttöön- hankkeessa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis