Etunimi
Laura
Sukunimi
Ihatsu
Organisaatio
Kymenlaakson hyvinvointialue
Esittelyteksti
Kehityskokonaisuuteni:
2022/23 TulKoti-Kymenlaakso -hanke - Systemaattisen kuntoutustarpeen arviointi
2024/25 Kymenlaakson hyvinvointialueen gerontologisen kuntoutuskokonaisuuden kehittäminen

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Palvelutarve
Kuntoutus
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Kotihoito
Kotiutus
Sosiaalipalvelut
Asumispalvelut
Kotona asuminen

Toimintamalli
Kuntoutus
Apuvälineet
Arviointi
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Kuntoutus
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Kuntoutus
Hoidontarve

Toimintamalli
Kotihoito
Kuntoutus
Moniammatillisuus
Arviointi

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Kuntoutus
Moniammatillisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymenlaakson HVA Tulkoti-hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys