Kuntoutustarpeen arviointi ja varhaisen puuttumisen toimintamalli apuvälinepalveluissa

Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa käytössä oleva toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan ensiapuvälineen lainan yhteydessä. 

Kehittäminen on toteutettu TulKoti-hankkeen tuella. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntoutustarpeen arviointi ja varhaisen puuttumisen toimintamalli apuvälinepalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa käytössä oleva toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan ensiapuvälineen lainan yhteydessä. 

Kehittäminen on toteutettu TulKoti-hankkeen tuella. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Ihatsu

Luotu

28.12.2022

Viimeksi muokattu

24.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli koostuu kahdesta osasta, kuntoutustarpeen arviointi ja asiakkaan ohjaaminen oikean palvelun piiriin (varhainen puuttuminen). Ensiapuvälinettä lainaavalta asiakkaalta tai hänen omaiseltaan kysytään lainaustilanteessa muutama ohjaava kysymys, joiden perusteella asiakkaalle tarjotaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaavaa ennaltaehkäisevää palvelua tai annetaan mukaan kyseisen palvelun esite.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueella apuvälinepalvelua toteutetaan omana tuotantona viiden kunnan alueella. Kouvolan ja Kotkan alueella toimii apuvälinekeskukset, Haminassa lainaamo toimii pienimuotoisesti kaksi tuntia arkisin, Miehikkälässä ja Virolahdella lainaustoimintaa toteutetaan avo- ja kotikuntoutuksen henkilöstön toimesta ajanvarauksella. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstö, joka tuottaa palveluja ikääntyneille asiakkaille. 

Apuvälinepalveluiden kuntoutustarpeen arviointi ja varhaisen puuttumisen malli on luotu tehostamaan ikääntyneiden asiakkaiden ohjautumista heidän tarvettaan vastaavaan ennaltaehkäisevään palveluun ensiapuvälinehankinnan yhteydessä. Toimintamallissa korostetaan jo toiminnassa olevia Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluja, asiakkaan suostumusta ja tarvetta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotossa oli mukana kaksi projektityöntekijää. Projektityöntekijät muotoilivat toimintamallin ja tekivät tiivistä yhteistyötä apuvälinepalveluiden sekä malliin liittyvien jatko-ohjauspalveluiden kanssa. 

Ennen käyttöönottoa malli esiteltiin esihenkilöille sekä henkilöstölle. Henkilöstöinfot pidettiin lähitapaamisina, joissa henkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä. Toimintamallista tehty powerpoint-materiaali lähetettiin infojen jälkeen henkilöstölle. Lisäksi henkilöstölle lähetettiin tarvittavat esitteet sekä yksinkertaistettu, tulostettava materiaali jatko-ohjausohjeista. 

Käyttöönotto tehtiin Kotkassa ja Kouvolassa 2.5.2023. Käyttöönoton jälkeen projektityöntekijät olivat yhteydessä apuvälinepalveluiden työntekijöihin viikoittain varmistaakseen toimintamallin sujuvuuden. Ensimmäinen väliarviointi tehdään 2.6.2023 teamsin välityksellä. Tällöin tavoitteena on arvioida toimintamallin sujuvuutta ja mahdollisia tarvittavia muutoksia. Haminan, Miehikkälän ja Virolahden (pienemmät lainaamot) osalta toimintamalli otettiin käyttöön soveltaen 22.5.2023. Soveltamistarve nousi lainaamojen toiminnan pienimuotoisuudesta, tilahaasteista ja tietoturvakysymyksistä. 

Käyttöönottoon liittyen hanketyöntekijät koordinoivat myös yhteistyöpalaverin apuvälinekeskusten ja hyvinvointia edistävän keskustelun työntekijöiden välille; palveluilla on ennestään vain vähän tietoa toistensa työstä, jonka vuoksi asiakkaan oikea-aikainen ja -paikkainen ohjaaminen on aiemmin ollut haastavaa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli suositellaan pidettävän yksinkertaisena ja lyhyenä. Näin työntekijät sitoutuvat toimintamallin käyttöönottoon herkemmin ja käyttöönotto saadaan aloitettua ilman suurempaa koulutustarvetta. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä