Iäkkään kuntoutustarpeen arvioinnin digitaalinen ohjauspolku

Ammattilaisten käyttöön luotu kuntoutukseen ohjaamisen opas, jonka tavoitteena on helpottaa kuntoutustarpeen arviointia kaikissa hyvinvointialueen palveluissa.

Opas on tehty TulKoti-hankkeen ja Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen tuella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Iäkkään kuntoutustarpeen arvioinnin digitaalinen ohjauspolku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisten käyttöön luotu kuntoutukseen ohjaamisen opas, jonka tavoitteena on helpottaa kuntoutustarpeen arviointia kaikissa hyvinvointialueen palveluissa.

Opas on tehty TulKoti-hankkeen ja Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen tuella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Ihatsu

Luotu

27.12.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena oli luoda digitaalinen ohjauspolku, joka on kaikkien hyvinvointialueen työntekijöiden käytössä. Ohjauspolun tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden kuntoutustarpeen arviointia sekä kuntoutukseen ohjaamista. 

Ohjauspolku alkaa kartoittavalla kysymyksellä (kuva 1), jonka perusteella ammattilainen saa ohjaavia jatkokysymyksiä. Kysymykset ovat pääosin "kyllä-ei" kysymyksiä tai suoria väittämiä (kuva 2). Kysymysten vastausten perusteella ammattilainen saa lopulta tiedon asiakkaalle oikeasta palvelusta, sekä ohjeet kyseisen palvelun varaamiseen/asiakasohjeet asiakkaalle annettavaksi (kuva 3). Tämän lisäksi ohjauspolkuun voidaan lisätä myös pidempiä tietoja palvelusta (kuva 4). 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue on kuuden kunnan alueella toimiva hyvinvointialue. Alueella on n. 162 000 asukasta (v. 2020). Yhdeksi alueen haasteeksi on hyvinvointialueen strategiassa nostettu väestön ikääntyminen ja kokonaisväestön väheneminen. Muun muassa tähän haasteeseen pyritään vastaamaan sujuvoittamalla palveluja ja niiden yhteentoimivuutta. 

Kymenlaakson hyvinvointialueella kuntoutuspalvelua toteutetaan terveydenhuollossa. TulKoti-hankkeen kehittämistyössä on huomioitu lisäksi sosiaalihuollon asiakasneuvonta sekä esimerkiksi mielenterveyden palvelut osana asiakkaan kuntoutusta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointialueen työntekijät, jotka tapaavat työssään asiakkaita. Pääasiakasryhmänä TulKoti-hankkeen osalta on ikääntyneet, mutta ohjauspolussa on huomioitu kaikki ikäryhmät. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjauspolku on kuvattu digitaalisesti Telia Ace-pohjaiseen ammattilaisen tukiportaaliin. Ohjauspolusta on pidetty yksikkökohtaisia infoja, jonka lisäksi käyttöönottoon liittyvään sisäiseen viestintään on panostettu. 

Ohjauspolun arviointia toteutetaan organisaatiossa keväällä 2024. 

Ohjauspolun luomiseen on käytetty projektikoordinaattorin työpanoksen lisäksi yhteensä noin 10 työtuntia kuntoutuksen henkilöstön työaikaa. Kuntoutuksen henkilöstö on tuonut ohjauspolkuun substanssiosaamista. Lisäksi ohjauspolut on tarkistettu palveluiden esihenkilöillä/päälliköillä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ohjauspolku otettu käyttöön 12/2023, jonka vuoksi arviointia ei vielä mahdollista toteuttaa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ohjauspolku on sovellettavissa muille hyvinvointialueille sekä myös esimerkiksi sosiaalihuollon tarpeen arviointiin. Digitaalinen alusta mahdollistaa tiedon sujuvan päivittämisen ja ajantasaisuuden varmistamisen. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä