Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Aluekehitys

POPsote
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotihoito
Kotona asuminen
Etäpalvelu

Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Demokratia

Toimintamalli
Työhyvinvointi
Vuorovaikutus
Vertaistuki

Henkilö tyhjentää elintarvikekasseja auton tavaratilasta.
Toimintamalli
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Verkostot
Yhteistyö

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Kaksi ihmistä kulkee kirkon pihamaalla.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Hyvinvointi

opas esihenkilöille
Toimintamalli
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Oppilas- ja opiskelijahuolto

.
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Työkyky
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Aluekehitys
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut

Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin
Toimintamalli
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Vanhemmuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset