Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumisen asiakasohjauksen yksikkö ASSI

Satakunnan hyvinvointialueella yksikköön on keskitetty kaikki satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumispalveluiden tarpeenarviot ja päätökset.  Yksikössä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumisen asiakasohjauksen yksikkö ASSI
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella yksikköön on keskitetty kaikki satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumispalveluiden tarpeenarviot ja päätökset.  Yksikössä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. 

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue, aikuisten toimialue, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumispalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Terhi Kauppila

Luotu

23.04.2024

Viimeksi muokattu

25.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

ASSI-yksikköön on keskitetty kaikki Satakunnan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden palvelutarpeen arvioit sekä päätökset myönnettävistä palveluista. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka on vastuussa asiakkaan prosessista koko asumisen ajan. Palvelut suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakkaan kanssa, jotta tarpeen mukaan palvelua voidaan keventää taikka lisätä.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi. Erityisen tuen asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti suoraan sosiaalityöntekijälle, kuitenkaan aloitettua omatyöntekijäsuhdetta ei katkaista, vaan sosiaalityöntekijä toimii tällöin työparina. 

Yksikön keskeinen viitekehys on toipumisorientaatio, missä korostuvat osallisuus, toiveikkuus ja yhteiskuntaan integroituminen. Toipumisorientaatio lähtöisellä työtavalla on myös merkittäviä kustannusvaikutuksia koko vastuuyksikön näkökulmasta, jolloin työskentely on asiakaslähtöistä ja mahdollisimman itsenäiseen toimijuuteen pyrkivää. 

Toimintaympäristö **

Yksikön toiminnan kehittäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, jossa tulee ottaa huomioon asiakkaan yksilöllinen palveluiden tarve, osallisuus, verkosto, yksilölliset haasteet ja vahvuudet sekä erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Päätösten perusteena on hyvinvointialuetta koskeva laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Palveluiden kehittäminen ja järjestäminen tulee olla asiakkaalle tarpeen mukaista sekä palveluista toiseen siirtyminen saumatonta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yksikkö tekee palvelutarpeen arvioita sekä päätöksiä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille, joilla on sairautensa taikka mielenterveyden haasteidensa vuoksi laaja-alaisia haasteita itsenäisessä pärjäämisessä, jolloin varhaisemman tuen palvelut eivät ole riittävät taikka eivät sovellu käytettäväksi. 

Yksikkö voi myöntää asiakkaalle tuettua asumista kotiin vietävinä palveluina taikka yksikköasumisena, yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista. 

Toipumisorientaatio on yksikön keskeinen viitekehys, jossa asiakkaan osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen on keskeinen tavoite. Asiakkaan saamat palvelut tulevat pyrkiä asiakkaan osallisuutta, integroitumista yhteiskuntaan ja itsenäistä toimijuutta ja toipumista sairauden aiheuttamista haasteista huolimatta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

ASSI-yksikön toimintaa on valmisteltu ennen sote-muutoksen voimaantuloa ja yksikkö on aloittanut toimintansa 2/23. Valmistelutyötä on tehty moniammatillisesti eri sidosryhmiä osallistaen. Yksikön toiminta ja toiminnan keskeiset periaatteet ovat muuttuneet ensimmäisen vuoden aikana. Yksikkö on luonut aktiivisella kehittämisen otteella toimivat rakenteet ja sidosryhmätyöskentely on lähtenyt hyvään alkuun. Vuoden 2024 kehittämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti rajapinta asiakkaisiin sekä yhteistyön tiivistämiseen eri toimijoiden kanssa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksikön toiminnan aloittamisen myötä erityisesti satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden kohdalla toteutuu yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus. Kooltaan suhteellisen pieni yksikkö kykenee ketteriin muutoksiin sekä toimintatapojen yhtenäistäminen on onnistunut hyvin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallilla on merkityksellisiä vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Organisaation näkökulmasta ASSI-yksiköllä on merkityksellinen rooli kustannusten hillinnän näkökulmasta. ASSI-yksikön työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen omien asumispalveluiden sekä ostopalveluiden kanssa. ASSI-yksikön työntekijöillä on ohjauksellinen ja mentoroiva rooli suhteessa yksityisiin palveluntuottajiin sekä valvonnallinen näkökulma asiakkaan saaman palvelun laadun suhteen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis