Pitkäaikaissairauksien seurantasuositus, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Seurantasuosituksen tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sote-asemilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pitkäaikaissairauksien seurantasuositus, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seurantasuosituksen tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sote-asemilla.

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

26.04.2024

Viimeksi muokattu

04.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toiminnan kehittäminen jatkuu PirSOTE-hankkeen aikana raportoidusta mallista Pitkäaikaissairauksien seurantasuositus. Liitteenä oleva excel päivitetty Innokylään 04/2024. Excelistä tiedot luetaan Pirkanmaan sote-asemilla käytössä olevan Hoituki-palvelun kautta ammattilaisille luettelomuotoon. Hoituki-palvelua kuvataan kokonaisuudessaan seuraavissa toimintamalleissa Avosairaanhoidon ohjeet ja Yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi Hoituen avulla Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Työskentely pitkäaikaissairauksien seurantasuosituksen kehittämisen ympärillä on järjestäytynyt uudelleen ja päätöksenteon prosessi on integroitunut osaksi organisaatiota.  Sisällön kehittäminen jatkuu työryhmissä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seurantasuositusta arvioidaan ja kehitetään ammattilaisilta saadun palautteen avulla ja sen juurtumista seurataan tilastoiduilla avausmäärillä. Alkuvuonna 2024 avauksia kuukausittain:  tammikuu 895, helmikuu 970, maaliskuu 823, huhtikuu 920 avausta. Ammattilaisen on mahdollista avata seurantasuositus kertaalleen työvuoron ajaksi ja käyttää sitä koko vuoronsa ajan potilaiden vaihtuessa, jolloin tämä kirjautuu yhdeksi avaukseksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä