Terveys- ja hoitosuunnitelma (tehosu) –toimintamalli ja -työväline, Pirkanmaan hva (RRP, P4, I1)

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Tehosua voidaan tarkastella ja hyödyntää perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveys- ja hoitosuunnitelma (tehosu) –toimintamalli ja -työväline, Pirkanmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Tehosua voidaan tarkastella ja hyödyntää perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialueen terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Noora Tulivuo

Luotu

22.04.2024

Viimeksi muokattu

17.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön terveys- ja hoitosuunnitelmien (tehosujen) laadintaan tehosu-työväline (potilastietojärjestelmissä nimellä Tehosu). Työvälineen tavoitteena on helpottaa erityisesti ensimmäisen tehosun tekemistä tarjoamalla valmiita fraaseja sairaus- ja taustatietoihin perustuen.  

Työväline mahdollistaa rakenteellisen ja systemaattisen tehosun laadinnan, päivityksen ja tarkastelun potilastietojärjestelmästä riippumatta. Työvälineen käytöstä on hyötyä erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden sekä monipalveluasiakkaiden hoidon koordinoinnissa ja hoidon jatkuvuuden turvaamisessa. 

Toimintaympäristö **

Toimintamallin ja työvälineen kehittäminen jatkuu PirSotessa aloitetun työn pohjalta.

Toimintamalli ja työväline on otettu käyttöön koko hyvinvointialueen vastaanottopalveluissa.  Lisäksi sen käyttö on laajenemassa ikäihmisten palvelulinjalle. Terveys- ja hoitosuunnitelmien (tehosujen) hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista myös muilla palvelulinjoilla koko hyvinvointialueella.

Työvälineen teknisen kehittämisen rahoitus kuuluu osaksi investointi neljän työpaketti viiden toimenpiteitä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki tehosua haluavat ja tarvitsevat potilaat. Tehosuista hyötyvät erityisesti pitkäaikais- ja monisairaat potilaat sekä monipalveluasiakkaat. Tehosua tarvitsevan potilaan havaitsemiseksi on tuotettu ohje hoidon tarpeen arviointi -tilanteeseen.

Potilas on tehosun keskiössä. Tehosun tulee vastata potilaan tarpeisiin. Työvälinetta ja toimintamalliin liittyvää esitietolomaketta on kehitetty kokemusasiantuntijoilta saadun palautetteen perusteella potilasystävällisemmäksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönottokoulutukset vastaanottopalveluihin on aloitettu PirSOTE-hankkeen aikaan, ja jatkettu HOPPU2-hankkeessa. Käyttöönottokoulutukset alkoivat 9/2023 ja jatkuvat kevään 2024.​ Koulutukset järjestetään pääasiassa 1,5 tunnin mittaisina lähikoulutuksina. Lisäksi on tarjolla etäkoulutusta omaan yksikköön. Käyttöönottokoulutukset ovat kohdennettu lääkäreille ja hoitajille.  

Integraatiot eri potilastietojärjestelmiin ovat osittain vielä kesken. Valtaosa integraatioista on jo valmiina. Kaikilla yksiköillä on kuitenkin pääsy järjestelmään erillisen ohjeen mukaan.

Kansikuva
Tehosun toimintamallikaavio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt