Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I1 ja I4)

Lukion tai ammattiopiston opiskelija voi varata digitaalisesti ajan oman oppilaitoksensa kuraattorin tai psykologin ensikäynnille. Ensikäynnillä opiskelija voi keskustella mieltä askarruttavista asioista, esim. hyvinvointiin ja opiskeluun liittyen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I1 ja I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lukion tai ammattiopiston opiskelija voi varata digitaalisesti ajan oman oppilaitoksensa kuraattorin tai psykologin ensikäynnille. Ensikäynnillä opiskelija voi keskustella mieltä askarruttavista asioista, esim. hyvinvointiin ja opiskeluun liittyen.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, opiskeluhuollon palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Suvi Vallenius

Luotu

23.04.2024

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lukion tai ammattiopiston opiskelija voi varata digitaalisesti ajan oman oppilaitoksensa kuraattorin tai psykologin ensikäynnille. Opiskelija voi varata ajan tarpeidensa mukaan joko lähi- tai etätapaamiselle ja keskustella mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi hyvinvointiin ja opiskeluun liittyen. Ajanvaraaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. 

Toimintaympäristö **

Opiskeluhuoltoa toteutetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä. Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä Kymenlaakson alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa. Tavoitteenamme on edistää tarpeenmukaisia ja vaikuttavia palveluita kymenlaakson opiskelijoille siten, että perustasolta saadaan vaikuttavaa psykososiaalista hoitoa ja näin ollen riski mielenterveyden häiriöiden kroonistumiselle pienenee. Tämä näkyy käytännössä toimivassa ennaltaehkäisyssä, eri digitaalisten kanavien saatavuuden paranemisessa ja vaikuttavissa palveluissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opiskeluhuollon palveluiden tulee olla jokaisen opiskelijan ja oppilaitoksen käytettävissä. Kymenlaakson hyvinvointialueella nuorten palveluita kehitetään nuorten ajatuksia ja toiveita huomioiden. Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus on Kymenlaaksossa kohdennettu toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden käyttöön, sillä ajanvaraaminen digitaalisesti vaatii vahvan tunnistautumisen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opiskelijoita osallistamalla ja kuulemalla voidaan palveluita kehittää paremmin heidän tarpeitaan ja toiveitaan vastaaviksi. Näin palvelut ovat jatkossa paremmin opiskelijoiden saavutettavissa heille sopivia kanavia pitkin.

Toimintamallin käynnistäminen ja juurruttaminen vaatii tavoitteellista suunnittelua, toteutusta, seurantaa sekä jatkuvaa arviointi yhteistyössä palveluiden,   ICT:n sekä järjestelmän tuottajan kanssa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin avulla meidän on mahdollista tavoittaa opiskelijat ajoissa ja he saavat tarvitsemansa avun tarpeidensa mukaisesti joko lähi- tai etätapaamisen avulla. Parhaimmillaan toimintamalli myös vapauttaa kuraattoreiden ja psykologien työaikaa manuaalisesti tehtävästä tapaamisaikojen varaamisesta, muuhun tarpeen mukaiseksi koettuun työtehtävään. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ensikäynnin sähköisen ajanvarauksen toimintamalli on käyttöönotettavissa myös eri kohderyhmien kanssa sekä eri toimintaympäristöissä työskenneltäessä. Toimintamallia voidaan laajentaa mahdollistamaan myös muu digitaalinen ajanvaraus kuin ensikäynti. Toimintamallin valmistelu ja käyttöönotto vaativat esihenkilöiltä  työntekijöiden osallisuuden vahvistamisen tukemista sekä kannustamista ja ohjaamista uuden työvälineen ja työtavan käyttöönoton valmistelussa kuin toimintamallin käytössä.

Kansikuva
Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä