Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Tool4Teen
Toimintamalli
Nuorisotyö
Sosiaaliala

Friendship
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Ehkäisevä työ
Digitaaliset palvelut

HTA osana terveysteknologian elinkaariajattelua
Toimintamalli
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Toimintamalli
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Tiede ja tutkimus

Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Eksote
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Terveyden edistäminen

Hyödyt lääkerobotti-pilotista
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito

Pirsote_Komas3_kooste
Toimintamalli
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy

KOMAS3
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys