Toimintamallit

Toimintamallit

Kaksi naista (ammattilainen ja ikäihminen) keskustelevat liikuntaneuvontatilanteessa
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Harrastustoiminta

Julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksien kehittäminen (muk. Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli, Vapari-hanke, 2012
Toimintamalli
Kumppanuus
Yhteistyö
Järjestöt
Kunnat
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Työttömyys
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Täytettävä liikkumissuunitelmalomake
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus

Kolme iäkästä miestä kuuntelemassa ohjeita likuntaryhmässä.
Toimintamalli
Liikunta
Markkinointi
Harrastustoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Asiakaslähtöisyys

Tovituen toimintaperiaate kuvaan kirjoitettuna
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Mielenterveys
Osallisuus
Kansalaistoiminta

Hoivakulttuuri
Toimintamalli
Kokeilu
Vanhuspalvelut
Asumispalvelut
Laitoshoito

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä
Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö

Palkkatukityöllistäminen
Toimintamalli
Työllistyminen
Yhdistykset
Järjestöt
Työllisyys

Visioverkko
Toimintamalli
Turvakoti
Lastensuojelu
Äitiys- ja lastenpalvelut
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu

Työnetsijärinki
Toimintamalli
Työllistyminen
Järjestöt