Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Osallisuus
Green care
Kulttuuri

Kuvituskuva, jossa tuoleja kokoushuoneen pöydän ääressä
Toimintamalli
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Järjestöt
Kumppanuus
Maakunnat

Toimintamalli
Monialaisuus
Tiimityö
Asiakasosallisuus

Asiakas taluttaa ponia, pitäen kiinni riimusta.
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus

Toimintamalli
Etäpalvelu
Asumispalvelut
Vanhuspalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Asiakasosallisuus

Oikeus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden häiriö ole este työnteolle. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista.
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Toimintamalli
Vammaispalvelut