Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Työhönvalmennus

Sosiaalihuollon työllistymisen palvelupolut
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Työllistyminen

Siun soten logo
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyspalvelut

Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys ja teksti "Minun arkeni ja elämäni Pohjois-Pohjanmaalla".  Hyvinvointikäsitteessä on keskellä pohjoispohjalainen ihminen ja hänen ympärillään hänen hyvinvointiinsa vaikuttavia elämän osa-alueita, kuten taloudellinen toimeentulo, mielen hyvinvointi, työ ja ihmissuhteet. Keskellä lukee "Päämäärä: Voin hyvin ja olen tyytyväinen elämääni. Minulla on hyvä arki ja mielekäs elämä."
Toimintamalli
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kokemustieto
Arviointi ja tiedonkeruu

kädet ja tablettitietokone
Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Vertaistuki
Neuvonta
Omaishoito
Asiakas- ja palveluohjaus

Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistusryhmä
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Ravitsemus
Toimintakyky
Työkyky

Äiti ja lapset seisovat ikkunan edessä.
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Monialaisuus

logo
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

logo
Toimintamalli
Osaaminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Hoidontarve

Kansikuva Vinkkilista järjestämisen ja strategian valmisteluun
Toimintamalli
Strategia
Järjestäminen
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Hyvinvointialue
Järjestöt

kansi
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asumispalvelut
Kuntoutus