Koko kampanja ja sen toteutus on koottu omalle esittelysivuilleen. Sieltä löytyvät niin tavoitteet, toteutus kuin tuloksetkin sekä kampanjan ilme, videot, mainokset ym.

https://the.entrysite.fi/vaasa-onnellisuuskampanja-kuntam 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maailman onnellisin ihminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koko kampanja ja sen toteutus on koottu omalle esittelysivuilleen. Sieltä löytyvät niin tavoitteet, toteutus kuin tuloksetkin sekä kampanjan ilme, videot, mainokset ym.

https://the.entrysite.fi/vaasa-onnellisuuskampanja-kuntam 

Toteutuspaikka
Suomi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Kattelus

Luotu

10.03.2022

Viimeksi muokattu

07.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Toimintaympäristö **

TAVOITTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

Lähtötilanne 

Vaasa tavoittelee lisää koulutettua työvoimaa Suomen korkeakoulukaupungeista sekä haluaa kasvattaa Vaasan kaupungin tunnettavuutta. Pohjolan energiapääkaupunki Vaasa on energiateknologiassa maailman kärkiosaajia ja työvoiman tarve on akuutti jo nyt eikä se vuosien kuluessa helpotu. Merkittävien akkuteollisuuden investointien myötä työtekijöiden tarve lähivuosina tulee kasvamaan entisestään. Työn perässä muuttavista eri alojen osaajista kilpailevat muutkin kaupungit. Joukosta erottautuminen kiinnostavalla tavalla ei ole suinkaan helppoa. 

Linkitys strategiaan 

Yksi  päätavoite Vaasan kaupungin strategiassa on Suomen onnellisimmat asukkaat, joten onnellisuus valittiin luonnollisesti myös Vaasan brändillisen markkinointikampanjan teemaksi -strategia on kaiken tekemisen, myös markkinoinnin, lähtökohta. Kaikkien kuntien ja kaupunkien perustehtävä on asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen, mutta Vaasassa tavoite on asetettu rohkeasti ja kunnianhimoisesti vieläkin korkeammalle, kun tavoitteena on ihmisten onnellisuus. 

Kaupungin pitkäaikaisena tavoitteena on olla 100 000 asukkaan kaupunki sekä toimia veturina ja vetovoimaisena paikkana ihmisille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan tekemällä merkityksellistä työtä. Akkuteollisuuden investointien myötä tarvittavien ammattilaisten saaminen seudulle on tärkeää seudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.  

Tavoite mitattavana suureena

Mittavia asioita määriteltäessä taustalla on mm. Vaasan kaupungin teettämä imagotutkimus vuodelta 2019, josta selvisi, että ainoastaan joka 10. suomalainen tunnistaa Vaasan jollain tasolla. Paljon on siis tehtävänä, sillä tuskin kukaan muuttaa paikkaan, jossa ei ole koskaan käynyt.  Imagotutkimus tullaan uusimaan tänä vuonna (2022), joten näemme  suunnitelmallisen brändityön suuntaa-antavia tuloksia tunnettuuden ja kärkiviestien suhteen.   

Kampanjan henkilödokumentteja katsottiin kaikkiaan noin 60 500 kertaa. Sosiaalisessa mediassa Vaasan kaupungin omiin sisältöihin reagoitiin kampanjan aikana 6 300 kertaa. Maria Veitolan Instagram-profiilissa reaktioita kertyi yli 18 000. Kampanjan kommentointi oli todella positiivista ja sisällöt innostivat monet vaasalaiset ja vaasalaislähtöiset jakamaan ja fiilistelemään sisältöjä omissa kanavissaan. 

Paikallisia ja valtakunnallisia mediaosumia kertyi 58. Niistä 90 % oli sävyltään positiivisia. Ansaitulla medialla tavoitettiin potentiaalisesti yli 3 miljoonaa suomalaista. 

Kampanjan ostettu mainonta tavoitti potentiaalisesti kaikkiaan noin miljoona ihmistä määritellyissä kohdekaupungeissa. 

Jatkuvuus eli mahdollinen suunnitelma jatkotoimenpiteistä 

Vaasan kaupunki ja Vaasanseudun Kehitys oy VASEK ovat toteuttaneet yhdessä kampanjoita jo useamman vuoden. Mukana on ollut myös seudun yrityksiä, jotka ovat tuoneet esiin upeita uramahdollisuuksiaan. Jo parin vuoden ajan on keskiöön nostettu onnellisuus ja rakennettu kärkiviestit sen ympärille. Myös yritykset ovat ottaneet tämän hyvin vastaan ja osa jopa käyttänyt omassa markkinoinnissaan. Onnellisuus tulee olemaan myös vuoden 2022 kampanjan kärkiviestintä.

Kyse on strategisesta valinnasta. Maailman onnellisimman maan onnellisin paikka - kun sen ympärille rakentaa kestävän ja rehellisen tarinan, se houkuttelee ihmisiä, jotka haluavat tehdä merkityksellistä työtä sekä arvostavat ympäristöään ja haluavat viettää laadukasta elämää. Pohjolan energiapääkaupungissa, jossa on helppo olla onnellinen!

Budjetti rahoitusrakenteineen

Vaasan kaupunki 70 000€ 
Vaasanseudun kehitys Oy VASEK 60 000€ 
Yrityskumppanirahoitus 60 000 € 

Yhteensä 190 000 €

MITTAAMINEN JA TULOKSET

Kampanjan mittareiksi valittiin tietenkin markkinoinnin yleisimmät mittarit, mutta ne eivät oikeastaan kerro "koko totuutta". Ne kertovat ainoastaan markkinointibudjetin puitteissa saavutetut määrälliset tulokset. 

Maailman onnellisin ihminen -kampanjaosion mittaaminen ja tulokset

 • Etsintäkuulutus -vaiheessa peräti 115 Vaasan seudun asukasta ilmoittautui tai ilmoitettiin ehdokkaaksi maailman onnellisimmaksi ihmiseksi. 
 • Kampanjan henkilödokumentteja katsottiin kaikkiaan noin 60 500 kertaa.
 • Sosiaalisessa mediassa Vaasan kaupungin omiin sisältöihin reagoitiin kampanjan aikana 6 300 kertaa.
 • Maria Veitolan Instagram-profiilissa reaktioita kertyi yli 18 000.
 • Kampanjan kommentointi oli todella positiivista ja sisällöt innostivat monet vaasalaiset ja vaasalaislähtöiset jakamaan ja fiilistelemään sisältöjä omissa kanavissaan. 
 • Paikallisia ja valtakunnallisia mediaosumia kertyi 58. Niistä 90 % oli sävyltään positiivisia.
 • Ansaitulla medialla tavoitettiin potentiaalisesti yli 3 miljoonaa suomalaista. 
 • Kampanjan ostettu mainonta tavoitti potentiaalisesti kaikkiaan noin miljoona ihmistä määritellyissä kohdekaupungeissa. 

Kuuletko onnellisen työelämän kutsun -kampanjaosion mittaaminen ja tulokset

Työnantaja- ja rekrytointikampanjan mainonnan tulokset olivat tavoitteiden mukaisia. Tavoitteena oli ensisijasesti saada Vaasalle näkyvyyttä taktisen mainonnan avulla mahdollisimman paljon. Kanavavalinnoissa panostettiin kustannustehokkuuteen liikenteen tuommisern näkökulmasta sekä kanaviin, joissa huomioarvo olisi mahdollisimman suuri. Mainonnalla saatiin laajasti näkyvyyttä sekä tavoitettavuutta jokaisessa valitussa kanavassa. Lisäksi natiivimainonta sitoutti kohderyhmää ja toi aihetta tutuksi. Artikkeleiden parissa viihdyttiin loistavasti. 

Yhteenveto:  

Sosiaalinen media:  
1,9 milj. mainosnäyttöä 
500 000 tavoitettua ihmistä 
3 512 klikkiä sivustolle töihinvaasaan.fi 

Display: 
1,3 milj. mainosnäyttöä 
470 000 tavoitettua ihmistä 
8 035 klikkiä sivustolle töihinvaasaan.fi 

Natiivimainonta HS: 
94 678 sivunäyttöä artikkeleissa 
62 827 tavoitettua ihmistä 
809 klikkiä sivustolle töihinvaasaan.fi 
Retargering-bannerimainonta:  
90 005 mainosnäyttöä 
71 810 tavoitettua ihmistä 
259 klikkiä sivustolle töihinvaasaan.fi

Kampanjan mittarit ja tulokset löytyvät tarkemmin koontisivulta 

Laadulliset mittarit antavat enemmän tietoa sisältöjen onnistumisesta sekä vaikuttavuudesta. 

Itse kampanjalle asetettiin myös laadullisia tavoitteita määrällisten näyttökertojen, klikkausten ja reagointien lisäksi. Onnellisuuden osalta Vaasan halusi herättää keskustelua onnellisuudesta yleisemminkin -perinteisesti suomalaiset eivät tuo onnellisuutta esiin eivätkä kerro omasta onnellisuudestaan, Suomen titteliä maailman onnellisimpana maana ihmetellään ja jopa kyseenalaistetaan. Me halusimme nostaa esiin, että onnellisuutta saa ja pitää näyttää. 

Kampanja osui haastavaan poikkeusaikaan koronapandemian takia. Jouduimme kysymään  itseltämmekin, voiko onnellisuudesta ylipäätään nyt puhua, voimmeko tehdä tällaista kampanjaa? Tästä keskustelimme myös emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa, joka kannusti meitä etenemään. Onnellisuus on kaikessa yksikertaisuudessaan kiitollisuutta siitä, mitä ihmisellä on juuri siinä hetkessä. Kiitollisuutta arjesta, läheisistä, perheestä, työstä, harrastuksista, luonnosta tai vaikka hyvästä kirjasta. Tämä ajatus sopi hyvin myös korona-aikaan, kun elimme epävarmuuden keskellä. Keskittyminen siihen hetkeen ja niihin asioihin, jotka ovat hyvin, auttoivat ihmisiä jaksamaan. Vaasan onnellisuus on nostanut esiin tärkeän ja ajankohtaisen aiheen – miten omasta ja myös läheisten onnellisuudestaan voi ja pitääkin huoelehtia, erityisesti korona-aikana. Olemme antaneet mm. vinkkejä siihen, miten voi tuottaa onnellisuutta muillekin -hyvien tekojen tekeminen lisää myös omaa onnellisuutta.  Vaasa onkin muuttanut tunnetun Eino Leinon lauseen uuteen, vaasalaiseen muotoon: Kell` onni on, se onnen jakakoon.

Asukkaille vuosittain tehtävä onnellisuuskysely (2020 ja 2021, tullaan toistamaan jälleen 2022) myös osoitti, että onnellisuus on jopa hieman kasvanut poikkeusoloista huolimatta. https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasan-onnellisuuskyselyn-tulokset-kertovat-sopeutumisesta-poikkeusaikaan-toiveikkuus-ja-optimismi-auttavat-selviytymaan-vaikeuksista/
Kyselyyn vastanneiden määrä nousi myös huimasti toisessa kyselyssä, mikä kertoo siitä, että onnellisuustavoite on tullut asukkaille tutuksi ja sitä arvostetaan. 

Korostimme myös sitä, että vaikka leikkimielisesti etsimme maailman onnellisinta ihmistä, tärkeintä ei kuitenkaan ollut se, kuka on onnellisin, vaan se, että mahdollisimman moni (suomalainen) olisi mahdollisimman onnellinen. Minidokumenttien tavoitteena oli jakaa onnellisen elämän oivalluksia kaikille suomalaisille. Onnellinen elämä ei tarkoita helppoa elämään, jossa ei olisi vaikeuksia. https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/sebastian-aanestettiin-maailman-onnellisimmaksi-halusin-lahestya-tata-prosessia-rehellisesti/

Kampanjan tarkoituksena oli tietysti myös lisätä ihmisten tietoisuutta Vaasasta yleisesti, positiivisten uutisten lisääntyminen sekä Vaasan näkeminen houkuttelevana asuinpaikkana, jossa voi tehdä merkityksellistä työtä. 

Laadullisia onnistumisia ja vaikuttavuutta oli useita, tässä näkyi se, että onnellisuus on ollut kaupungin strategiassa jo useamman vuoden ja samoin sitä on nostettu viestinnässä ja markkinoinnissa suunnitelmallisesti:

 • Johtotason rekrytoinneissa ovat monet Vaasan ulkopuolelta tulevat hakijat maininneet onnellisuustavoitteen yhdeksi tärkeäksi vetovoimatekijäksi hakiessaan työpaikkaa. Haluttiin tulla töihin kaupunkiin, jolla on todella hieno tavoite nostettu vahvasti ja rohkeasti strategiaan. Onnellisuustavoite on selvästi huomattu ja sitä arvostetaan.

 • Onnellisuus teemana lähti leviämään myös muille toimijoille paikallisesti, kuten oli tavoitteenakin. 

  • Vaasan korkeakouluopiskelijat yli kielirajojen (eli mukana oli sekä suomen- että ruotsinkieliset korkeakoulut) tekivät mielenkiintoista korkeakoulujen välistä yhteistyötä: He loivat oman kampanjan “Maailman onnellisimmat opiskelijat.”, jota nostettiin mm. Terveys ja talous -lehdessä: 
   https://mediasepat.fi/Tt022021/#/article/40/page/1-1
   Onnellisuus resonoi selvästi opiskelijoille, mikä oli erityisen hienoa ajatellen sitä, että he ovat potentiaalisia tulevaisuuden vaasalaisia työntekijöitä

  • Vaasan yliopiston Executive Education järjesti johtajuuden seminaarin “Työllä ja onnellisuudella menestystä Vaasassa 4.11.2021”. https://www.youtube.com/watch?v=d_WkX-LUMzg.

  • paikalliset yritykset tarttuivat aiheeseen, järjestäen arvontoja nostaen esiin Maailman onnellisinta kaupunkia.  

 • Pääsimme puhumaan aiheesta MTV3:n aamutv:ssä. https://www.mtv.fi/sarja/uutisaamu-33001003011/keskiviikko-5-5-klo-625-1407982    

 • Onnellisimman ihmisen etsintäkuulutusvaiheessa peräti 115 Vaasan seudun asukasta ilmoittautui tai ilmiannettiin maailman onnellisimmaksi ihmiseksi. Määrän lisäksi yllätti hakemusten korkea taso; kaikki olivat tosissaan ja jo hakemuksissa pohdittiin onnellisuutta hyvinkin syvällisesti ja tuotiin esiin elämässä olleita vaikeuksia, joista huolimatta (tai ehkä niidenkin takia), oli löytynyt omaan elämään arjen onnellisuus. Se kertoi siitä, että aihe on tärkeä ja ihmisten mielessä. Ihmisten aidot tarinat olivat koko kampanjan keskiössä.

 • Kampanjasta kommentointi esim. sosiaalisessa mediassa oli todella positiivista, ja sisällöt innostivat monet vaasalaiset ja vaasalaislähtöiset jakamaan ja fiilistelemään sisältöjä omissa kanavissaan. 

 • Ansaitulla medialla tavoitettiin (laskennallinen) potentiaalisesti yli 3 miljoonaa suomalaista.  

 • Vaikuttajayhteistyö oli onnistunutta: löysimme Veitolan kanssa tehdyn yhteistyön kautta hienon kokonaisuuden tutkivaa journalistista taustatyötä onnellisuudesta sekä tavoitimme haluttua kohderyhmää Veitolan seuraajista. 

Rekrytointikampanjan vaikuttavuus

Vaasan toteuttama onnellisuusteema sai nostetta myös taktisemmassa digikampanjassa. Kumppaniyritysten mukanaololla tuotiin onnistuneesti esiin hienot uratarinat ja upeat työmahdollisuudet. Tarinat kertoivat kansainvälisyydestä, Vaasaan rakastumisesta ensi silmäyksellä, mielenkiintoisista työtehtävistä ja unelmaduuneista.

Millenniaalien mielenkiinto merkityksellisiin työpaikkoihin saatiin heräämään. Muutama mainitsi jopa työhaastattelun yhteydessä, että Vaasan onnellisuus puhutteli ja houkutteli hakemaan.

Yritysten mukanaolon motiivina oli tietenkin työhakemusten saaminen. Hakijamäärät eivät kuitenkaan ole se ainoa syy, vaan kyse on myös työnantajaimagon kasvattaminen yleisesti. Erityisen tärkeäksi yritykset kokivat sen, että voivat olla osana isompaa Vaasan tarinaa ja näin saavat isomman näkyvyyden yhteistyön avulla.

Vaasassa on helppo olla onnellinen – tekemällä merkityksellistä työtä.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä

Pääkohderyhmänä ovat milleniaalit, nuoret aikuiset, jotka eivät ole vielä rakentaneet pysyvää pesää minnekään, vaan ovat valmiita muuttamaan merkityksellisen työn perässä. Milleniaaleille on tärkeää työn merkityksellisyys sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. 

Kohderyhmäanalyysi ja arkkityyppien luonti tehtiin yhdessä viestintätoimiston kanssa 2019 ennen ensimmäisen kampanjan aloittamista ja kohderyhmä on pysynyt samana tulevissa kampanjoissa -myös tässä. Kohderyhmäanalyysin pohjaksi haastateltiin kolmea milleniaalia hieman eri elämäntilanteissa eri puolilla Suomea.

Millenniaali
He asuvat jossain suomalaisessa kaupungissa. He ovat työuransa alussa tai jo hyvää vauhtia rakentamassa sitä. He haaveilevat perheen perustamisesta tai heillä on jo pieniä lapsia, mutta lapset eivät ole vielä koulussa. Elämä ei ole vielä valmis, vaan he voivat edelleen tehdä isojakin muutoksia ilman, että esimerkiksi lasten kaveripiiri tai ”loppuiäksi” hankittu asunto olisivat sille esteenä. Työ on heille tärkeää, ja he hakevat siltä merkityksellisyyttä. Kuitenkin yhtä tärkeää on se, että elämä on kaiken kaikkiaan tasapainossa: on mahdollisuus asua hyvin, harrastaa, tavata ystäviä ja matkustella. He haluavat asua kaupungissa, jossa he voivat toteuttaa elämäänsä sellaisena kuin he itse haluavat. Vilkas ja eläväinen kaupunkikulttuuri, luonnonläheisyys, kohtuuhintainen asuminen, hyvät liikenneyhteydet ja mielekkäät työmahdollisuudet ovat asioita, joita he erityisesti arvostavat. Kuluttajina he ovat kriittisiä ja vastuullisia. Tarinallisuus ja aitous vetoavat heihin. He haluavat olla mukana muuttamassa maailmaa, ja he myös uskaltavat vaatia, että heidän odotuksiinsa vastataan, olipa kyse sitten kulutusvalinnoista tai työelämästä. Vaatimattomuus ei ole heille yhtä merkityksellinen hyve kuin aiemmille sukupolville.

Kohderyhmämme on tottunut vaatimaan aitoutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. He arvostavat tasapainoista elämää, eivätkä ole valmiita uhraamaan koko elämäänsä työlle, joka ei tunnu merkitykselliseltä. Samaan aikaan he elävät vaatimusten ristipaineessa: uraa pitäisi rakentaa, perhettä perustaa ja kotia rakentaa – luopumatta kuitenkaan kaupunkikulttuurista tai mahdollisuudesta panostaa myös vapaa-aikaan. Heidän itsetuntonsa on terveellä pohjalla, ja he haluavat, että heillä on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä elämä. Vaasassa se on mahdollista. Siksi olemme Vaasassa valmiita lupaamaan, että elämän ei oikeastaan tarvitse olla niin hankalaa.

MIKÄ HEITÄ MOTIVOI?
Sosiaalisuus
Elämykset ja tapahtumat
Tunne siitä, että on tehnyt oikean, vastuullisen valinnan
Laadukas vapaa-aika
Merkityksellinen työ

MIKÄ HEITÄ ESTÄÄ?
Taloudelliset tosiasiat, kalliit asunnot ja pk-seudulla kilpailu parhaista työpaikoista.

SUURIN PELKO
Se, että velvollisuudet ja taloudelliset seikat pakottavat elämään muunlaista elämää kuin itse haluaa.

KUINKA AUTAMME HEITÄ?
Tarjoamme asuinpaikkavaihtoehdon, jossa on mahdollista toteuttaa ”suomalainen unelma”.

 

Kilpailutyön perusidea ja kärkiviestit 

Osa 1; Maailman onnellisin ihminen - huomion kiinnittäminen Vaasaan ja kaupungin onnellisuustavoitteeseen kevät-kesä-syksy 2021
Suomi on maailman onnellisin maa. Vaasa tähtää maailman onnellisimman maan onnellisimmaksi kaupungiksi. Vain vähän mutkia oikoen päätimme etsiä vaasanseutulaisten joukosta maailman onnellisimman ihmisen. Halusimme myös nostaa vaasalaisten tarinoita onnellisuudesta keskiöön.  

Päästäksemme keskustelemaan onnellisuudesta riittävän syvällisesti, otimme kampanjan toteutukseen mukaan onnellisuustutkija, psykologi, emeritusprofessori Markku Ojasen ja toimittaja-journalisti Maria Veitolan.   

Kerronnallisesti rakensimme maailman onnellisimman etsinnän kolmen minidokumentin ympärille. Kukin niistä kertoi tarinan vaasalaisesta, joka tunsi olevansa maailman onnellisin ihminen.  Minidokumenttien sisällöistä kävi ilmi mielenkiintoisten henkilötarinoiden lisäksi myös onnellisen elämän puitteita Vaasan seudulla. 

Antaaksemme teeman käsittelylle aikaa, teimme kampanjasta pitkäkestoisen ja monivaiheisen. Varmistaaksemme samaistuttavuuden veimme onnellisuuden tarkastelun yksilötasolle. 

Kampanja lähti liikkeelle Etsintäkuulutus-teasereillä, joilla etsittiin vaasalaisten joukosta ehdokkaita maailman onnellisimmaksi ihmiseksi. Mielenkiinnon herättelemiseksi teaserit julkaistiin Vaasan seudun lisäksi myös kampanjan varsinaisissa kohdekaupungeissa (Helsinki ja pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki sekä Lappeenranta). 

Yli sadan ilmoittautuneen joukosta seulottiin onnellisuustutkija Markku Ojasen avustamana esiin kolme erilaista onnellista vaasanseutulaista. He saivat kukin vuorollaan kylään Maria Veitolan, jonka kanssa ehdokas keskusteli omasta onnellisuudestaan omassa elämänpiirissään.  

Osa 2; Kuuletko onnellisen työelämän kutsun - rekrytointikampanja syksy 2021

Maailman onnellisimman ihmisen valinnan jatkoksi toteutettiin syksyllä Vaasan seudun yritysten kanssa työnantajakuvaan liittyvä työnantaja- ja rekrytointikampanja. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristymässä ja jokainen alue haluaa ne parhaimmat osaajat. Niimpä Vaasan seudun yritykset yhdessä lähtivät digikampanjan avulla houkuttelemaan 25-35 –vuotiaita, jotka ovat päässeet urallaan alkuun, mutta eivät ole vielä asettautuneet mihinkään paikkaan pysyvästi. Tämän ikäiset työssäkäyvät ovat herkempiä muuttamaan työn perässä kuin esimerkiksi jo 20 vuotta työuraa tehneet. Millenniaalit ovat lisäksi innokkaampia ottamaan suurempia askeleita elämässään. 

Kokonaisuudessaan digitaalisesti toteutetun kampanjana kotipesänä toimi Vaasan verkkosivujen yhteydessä oleva töihinvaasaan.fi -landing page. (Huom. Sivu toimii tällä hetkellä staattisena sisältönä ja sitä on hieman karsittu kampanjan aikaisesta sisällöstä.) Kampanjasivulla oli jokaisesta kuudesta yrityksestä/työnantajasta yksi työntekijä, joka kertoi oman uratarinansa. Lisäksi oli vahva ohjaus kunkin yhteistyöyrityksen omille rekrysivuille. Sivuilla kävijä houkuteltiin osallistumaan arvontaan Unelmien työpaikkahaastattelusta, jossa pääsi tutustumaan kumppanityönantajiin lähemmin sekä viettämään mukava viikonloppu Vaasassa.  

Keskeiset markkinointi- ja viestintätoimenpiteet sekä käytetyt markkinointikanavat 

Osa 1: Maailman onnellisin ihminen:
Dokumentit julkaistiin Vaasan Youtube-kanavalla ja osoitteessa maailmanonnellisinkaupunki.fi. (Huom. kyseinen sivu on jatkuvassa käytössä edelleen ja päivittyy usein. Kampanja-aikainen sisältö ei ole enää saatavilla.) Materiaalista toteutettiin lyhyitä trailereita sekä muuta mainontaa, jota ajettiin kampanjan kohdekaupungeissa. Videoiden katsojilla oli mahdollisuus äänestää suosikkiaan maailman onnellisimmaksi ihmiseksi.  

Kampanja huipentui Maria Veitolan juontamaan Onnellisuusiltaan, joka striimatiin yleisölle Vaasan Strömsöstä. Illan päätteeksi kerrottiin yleisöäänestyksen tulos ja julistettiin voittaja.  Muusikko Sebastian Da Costa on maailman onnellisin ihminen. Voittaja sai tarunhohtoisen palkinnon: elinikäisen käyttöoikeuden Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, eli esimerkiksi teatteriin, kaupunginorkesterin konsertteihin, museoihin, liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneille sekä Alma-kansalaisopiston tarjontaan. 

Kampanjaa tuettiin sosiaalisessa mediassa sekä Vaasan omissa kanavissa että yhteistyössä Maria Veitolan kanssa hänen instagramissa. Myös finalistit nostivat teemaa omissa kanavissaan. 

Osa 2: Kuuletko onnellisen työelämän kutsun

Mainonnan kanavina käytettiin

 • Vaasan kaupungin sosiaalisen median kanavat: Facebook, Instagram + IG Stories sekä LinkedIn –mainonta.
 • Display –mainonta (ohjelmallinen ostaminen + MTV Pause), jonka päätarkoituksena oli saada kampanjasivulle (ja sitä kautta myös yritysten rekrysivuille) liikennettä. 
 • Helsingin Sanomien kanssa tehty natiivimainontayhteistyö. Jokaisella mukana olevalla taholla oli oma artikkelinsa  hs.fi -sivuilla ja niihin oli erikseen sovittu omat mainosaikansa HS-kanavissa. Tämän tavoitteena oli sitouttaa kohderyhmä artikkelin äärelle laadukkaassa kontekstissa.

Kaikki nämä johdattivat laskeutumissivulle eli kotipesänä toimivaan Vaasan verkkosivujen yhteydessä olevaa kampanjasivuun töihinvaasaan.fi ( Huom! Sivu toimii tällä hetkellä staattisena sisältönä ja sitä on hieman karsittu kampanjan aikaisesta sisällöstä.)

Kansikuva
Maailman onnellisin ihminen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet