Toimintamallit

Toimintamallit

Kohtaamispaikka lapsiperheille ja ikäihmisille
Toimintamalli
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus

Mittaristo
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Suun terveydenhuolto

Siun soten logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus

Suun terveys nuoret
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Suun terveys lapset
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut

Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus