Toimintamallit

Toimintamallit

Pätijä-hankkeen lähtötilanne
Toimintamalli
Päivystys
Kotihoito
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Varhainen puuttuminen
Varhainen tunnistaminen

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy

Puoliso neuvolan asiakkaana
Toimintamalli
Äitiys- ja lastenpalvelut
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Ennaltaehkäisy
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen

Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Liikunta
Ravitsemus

Jelppi-malli
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhainen tunnistaminen
Perhepalvelut

Moneywhole
Toimintamalli
Budjetointi

Kulkukaavio, jossa kuvataan episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan hoitoketju.
Toimintamalli
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut
Sosiaaliala
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

Kuvaus IPC koulutusprosessista. Vihreän ympärän sisällä lukee IPT-N -lyhytterapeutti ja sen sisällä on tummempi ympyrä, jonka sisällä lukee IPC-menetelmäohjaaja. Tästä ympyrästä lähte nuoli, jossa lukee ''ohjaa''. Nuoli osoittaa violettia palloa, jossa on teksti IPC-ohjaaja.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen menetelmä

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen