Toimintamallit

Toimintamallit

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kotoutuminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Osallisuuden palaset: Kotoutumisopas tukee ammattilaisen työtä
Toimintamalli
Kotoutuminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto

Talvinen luontoretki.
Toimintamalli
Luonto
Maahanmuutto
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Green care

Toimintamalli
Pakolaisuus
Mielenterveys
Palvelutarve
Sosiaalipalvelut
Maahanmuutto

Pirkanmaan perhekeskus tehdään yhdessä. Piirros, joka havainnollistaa verkostoitumista ja yhdessä tekemistä Pirkanmaan perhekeskuksessa.
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö

Hyvä käytäntö -palkinto 2022
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus

kotoudukotonaopas
Toimintamalli
Maahanmuutto
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotoutuminen

Toimintamalli
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Kotiutus
Kotona asuminen

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kuntoutus
Kotiutus
Fysioterapia

Kotoutumista tukevan sosiaalipalvelun eri kanavat. Yksilötyö, Some, Ryhmät, Nettisivut ja YouTube.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sosiaalipalvelut
Vieraskielisyys
Maahanmuutto

Perhekotoutumismallin palvelupolku
Toimintamalli
Kotoutuminen
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Kotoutuminen
Maahanmuutto
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö