Toimintamallit

Toimintamallit

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kotouttaminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Osallisuuden palaset: Kotoutumisopas tukee ammattilaisen työtä
Toimintamalli
Kotouttaminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto

Toimintamalli
Pakolaisuus
Mielenterveys
Palvelutarve
Sosiaalipalvelut
Maahanmuutto

Olohuoneella nuoria ja työntekijä
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Yhteistyö

Pienet kädet isoilla käsillä, pienillä käsillä paperista leikelty perhe
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus

kotoudukotonaopas
Toimintamalli
Maahanmuutto
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotouttaminen

Kotoutumista tukevan sosiaalipalvelun eri kanavat. Yksilötyö, Some, Ryhmät, Nettisivut ja YouTube.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sosiaalipalvelut
Vieraskielisyys
Maahanmuutto

Perhekotoutumismallin palvelupolku
Toimintamalli
Kotouttaminen
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut

Innokylä logo
Toimintamalli
Monikulttuurisuus
Ennaltaehkäisy
Osallisuus

Toimintamalli
Kotouttaminen
Maahanmuutto
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Ryhmätoiminta